Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / "ДНЕС" - Перник за п...

"ДНЕС" - Перник за приоритетите в работата в полза на гражданитеВ приемната на „ДНЕС”-Перник се проведе брифинг на тема „Популяризиране работата на приемната на Движението в града и отчитане на резултатите от инициативите и мероприятията, реализирани от „ДНЕС“ – Перник през месец юли 2012 г.“

 

Георги Първанов (координатор на “ДНЕС” за гр. Перник) запозна медиите с резултатите от работата на приемната. През изминалите 13 месеца от дейността на Координационния съвет на Движението в Перник, в приемната постъпиха над 188 жалби и сигнали за нарушени потребителски права. Най-често постъпилите жалби на гражданите са срещу монополите и мобилните оператори.

 

Областният координатор напомни на присъстващите журналисти, че в приемната засега работи един адвокат доброволец, при това напълно безвъзмездно, благодарение на когото гражданите на Перник получават безплатна правна помощ.

 

Георги Първанов наблегна на факта, че към този момент в Движението се работи изцяло на доброволен принцип и призова други юристи и експерти, които приемат идеята и каузата на „ДНЕС“ за своя, да се присъединят и отделят поне два часа седмично в помощ на нуждаещите се перничани. Най-често постъпилите жалби на граждани са срещу монополите и мобилните оператори.

 

На проведения брифинг бе отчетено, че за месец юли приемната е посетена от 28 граждани, чиито потребителски права са нарушени.

Георги Първанов информира медиите, че „ДНЕС“–Перник продължава своята работа по отношение рашаването на основните проблеми на града, а именно:

-         Изграждане на канализация в кварталите на град Перник, където липсва такава / кв.“Рудничар“, кв.“Бела вода“ и др./

-         Газифициране на всички квартали без ТЕЦ.

-         По-бързо и адекватно възстановяване на разрушената инфраструктура на общината, след ремонти на ВиК, Топлофикация и при газифицирането на града.

-         Ускоряване темповете за развитие на новата индустриална зона

-         Подобряване условията за живот на гражданите на град Перник

 

С цел популяризиране работата на приемната на „ДНЕС“ – Перник в борбата срещу монополите, мобилните оператори и разширяване обхвата на даванате консултации в други сфери през 2012 г., областният координатор напомни на представителите на медиите областите в които гражданите могат да получат безплатни консултации от адвокатите на Движението, а именно:

-         Некоректни интернет доставчици и кабелни оператори;

-         Пострадали в градския и междуградски транспорт и от Пътнотранспортни произшествия;

-         Взаимоотношения с банки и застрахователни дружества;

-         Обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди;

-         Трудово-правни спорове;

-         Трудови злополуки.

-         Проблеми със Здравната каса и увреждане при оказване на медицинска помощ;

-         Имотни измами;

-         Консултации по европейски проекти, както и  помощ за попълване на документи, изисквани от администрацията.

 

Георги Първанов информира журналистите, че продължава работата по разрешаване на местни проблеми, както и на проблемите на отделните граждани, както и своевременното им разглеждане, обсъждане и подаване сигнали за нередности до съответния компетентен орган.

 

Движението продължава да работи в насока разширяване и изграждане на връзки с други НПО, с цел привличане към общи действия и инициативи. Продължава и работата по привличане на експерти от различни области, които да коментират обществено-полотическата ситуация в страната и региона, както и за решаване на конкретни въпроси, касаещи гражданите на Област Перник.

 

 „ДНЕС“ – Перник има идеята и намерението от есента приемните дни да бъдат два или три пъти седмично.

 

В края на брифинга бе напомнено на присъстващите журналисти, че всеки вторник от 16 до 18 часа в офиса на „ДНЕС“ в град Перник, адвокат Андрей Ценев дава безплатни правни консултации на гражданите и че приемната е отворена всеки делничен ден от 10 до 15 часа, където гражданите могат да излагат проблемите, които ги вълнуват и търсят съдействие за тяхното реализиране.

Областният координатор още веднъж напомни на медиите, че към настоящия момент в Движението се работи изцяло на доброволен принцип, но с оглед плановете на „ДНЕС“ за засилване на дейността се планира да се засили работата по проекти с външно финансиране и програми, подкрепящи гражданските организации. 


1455