Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / "ДНЕС" иска да се пр...

"ДНЕС" иска да се прекратят загубите в Община КюстендилВ сградата на Община Кюстендил се проведе поредната среща – разговор като продължение от срещата с Кмета на Община Кюстендил г-н Петър Паунов. Срещата беше по инициатива на Движение “ДНЕС” - Кюстендил с зам.-кмет „Икономика и финанси“ г-жа Надя Каратова. 

Поводът беше изнесения на предишната среща факт, че общината губи малко над 700 000 лв. за инвестиционни разходи поради неприемането на Бюджет 2012 г. В тази връзка поискахме от г-жа Каратова да разясни инвестиционния план на общината и ефекта от неприемането на Общинската сесия от 31 август предложение за преструктуриране на общински дружества. 

От изнесените факти стана ясно, че много от заложените за ремонт междуселски пътища, ремонт на детски градини и ясли няма да бъде извършен или ако има такъв той ще бъде от собствени допълнителни приходи на общината и в никакъв случай няма да отговаря на реалните нужди. Неприятното в случая е, че няма да може да се помогне на дома за възрастни хора с увреждания „Ильо войвода“. Там общината предвижда закупуване и изграждане на асансьор специализиран за хора с увреждания. 

Относно преструктуриране на общинските дружества идеята на общината е да се спестят средства за административни разходи, което предложение, както посочихме по-горе не беше прието. В резултат на това към момента загубите са за около 300 хил. лв. 

Обсъдените проблеми и въпроси бяха разнопосочни. В процеса на разговор стана ясно, че за да си съставим точна картина за финансовото състояние на общината е необходим един по-задълбочен анализ, поради което ние от Движение “ДНЕС” поискахме в духа на изразената на предишната среща готовност за сътрудничество с нас, като представители на гражданското общество, да ни бъдат предоставени документи и точна информация относно инвестиционните намерения на общината, вижданията за преструктуриране на общинските дружества, намеренията в сферата на социалните дейности и реалните възможности към момента. 

Това наше искане срещна разбиране и имаме уверението на г-жа Каратова, че поисканите документи ще бъдат предоставени до края на тази седмица. 

След получаването им  Движение “ДНЕС” Кюстендил ще направи анализ и формира позицията си при предстоящите срещи с представителите на политическите партии представени в Общинския съвет. 

В заключение от разговора остана неприятното усещане, че тези 700 хил. лв. за инвестиционни разходи може би вече са безвъзвратно загубени за общината. Дори и ако приемем, че бюджета бъде гласуван на общинска сесия през м. септември, те няма да могат да се усвоят в рамките на финансовата година. Самият факт, че всяка дейност се предхожда от процедура по обявяване на обществена поръчка измества реализацията за края на годината, което означава строителни и ремонтни дейности да се извършват през зимата – немислимо и недопустимо. 

В условията на криза и орязани общински бюджети загубата на 700 хил. лв. за община като Кюстендил е недопустим лукс. Ние от Движение “ДНЕС” държим да е ясно чия е отговорността или по-точно на чие безотговорно поведение се дължи това. Чухме обещанията на всички в предизборната надпревара, сега е време всеки да застане с лицето си и да поеме съответната отговорност за действията и бездействията си пред гражданите на Кюстендил.

 


1007