Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / "ДНЕС" се обяви срещ...

"ДНЕС" се обяви срещу рязкото увеличение на цената на водата в СофияДвижение "ДНЕС" категорично и ясно се възпротиви върху исканото увеличение на цената на водата в столицата. На 3 февруари 2017 г. в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) се проведоха открито заседание и обществено обсъждане на всички заинтересовани страни. Георги Христов, представител на движение "ДНЕС", остро възрази срещу намерението на „Софийска вода София“ ЕАД да увеличи цената на водата в столицата с 38%. Неоспорим факт е, че след подписването на концесионния договор, ВиК услугите в столицата се комерсиализираха до краен предел. Данните сочат, че от 2001 година до момента "Софийска вода" е увеличила цената цели 337%. Това обаче е в разрез с концесионния договор, според който дружеството няма право на подобно нещо.
Сериозен проблем е и загубата на вода, за която потребителите трябва да плащат ежедневно от джоба си. Според нормативните документи "Софийска вода" е задължена да намали тези загуби до 30%, а в момента те са над 50%. Дружеството не е изпълнено нито това, което е заложено по концесионен договор, нито това, което е заложено в приетите бизнес планове по закон.
Нито един от представителите на потребителите не подкрепи желаното увеличение от страна на "Софийска вода".
Георги Христов изложи ясно предложенията на Движение "ДНЕС" за регулиране цената на водата в столицата:
1. Да не се приеме проектът за решение за увеличаване цената на питейната вода, предложена от работнага група в КЕВР.
    2. Снабдяването с питейна вода на гражданите да става по договор на всеки потребител със съответния пряк доставчик (ВиК дружество). Цената в тези договори да е еднокомпонентна и регулирана от КЕВР.
    3. Фактурирането на количеството консумирана вода да става само по показанията на индивидуалния/индивидуалните водомер/и на съответния клиент и еднокомпонентната регулирана цена.
    4. Всички измервателни уреди (водомери) да станат собственост на съответния пряк доставчик на питейна вода и отговорността за изрядността, техническата поддръжка и метрологичната им проверка да е негова.
    5. Прекъсването на водоснабдяването от страна на прекия доставчик да се допуска след неплатени две месечни сметки от съответния клиент. При спорни обстоятелства (надписано количество консумирана вода, съмнения за неизправност или манипулиране на водомера/водомерите и др.) прекъсването да става след санкция от КЕВР или от прокуратурата при съмнения за съзнателна злоупотреба.


Моля, отворете прикачения файл! 

 21979