Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / "ДНЕС" се срещна с к...

"ДНЕС" се срещна с кмета на ЗеменВ община Земен се проведе среща между представители на Гражданско движение “ДНЕС” /Красимира Иванова – координатор за община Земен, Георги Първанов – областен координатор и Слави Генчев – регионален координатор на „ДНЕС”/ и кмета на Земен г-н Димитър Сотиров.

На срещата регионалният координатор г-н Генчев запозна градоначалника с историята, целите и задачите на Движението. Общинският координатор г-жа Иванова изложи пред г-н Сотиров набелязаните основни приоритети от общинския координационен съвет на град Земен, които да бъдат приоритет в съвместните дейности и мероприятия между „ДНЕС” и община Земен. От своя страна г-н Първанов запозна кмета на град Земен за мероприятията и дейностите извършени на територията на област Перник от Движение „ДНЕС”. Областният координатор информира градоначалника за функционирането и работата на приемната на „ДНЕС” в Перник. Там гражданите на град Земен ще могат да излагат проблемите, които ги вълнуват и да търсят съдействие за тяхното решаване. В приемната на „ДНЕС” жителите на област Перник ще получават безплатна юридическа помощ. 

Кмета на Земен бе уведомен, че от 05.03.2012г. в приемната на „ДНЕС” освен предоставяните досега безплатни правни консултации на пострадали от монополи и мобилни оператори, гражданите ще могат да получават и безплатна правна помощ и процесуално представителство чрез завеждане на индивидуални и колективни съдебни искове по най-ниските тарифи и по казуси, касаещи:

  1. Некоректни интернет доставчици и кабелни оператори;
  2. Пострадали в градския и междуградски транспорт и от Пътнотранспортни произшествия;
  3. Взаимоотношения с банки и застрахователни дружества;
  4. Обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди;
  5. Трудово-правни спорове;
  6. Трудови злополуки.
  7. Проблеми със Здравната каса и увреждане при оказване на медицинска помощ;
  8. Имотни измами;
  9. Ще предоставяме и консултации по европейски проекти, както и  помощ за попълване на документи, изисквани от администрацията. 

Областният координатор на „ДНЕС“ уведоми г-н Сотиров, че всичко това ще бъде задействано поетапно с привличането на още адвокати-доброволци, които работят в гореизброените сфери. 

От своя страна градоначалника на Земен сподели пред представителите на Гражданско движение „ДНЕС”, че му е необходимо малко време за да се обмислят и направят предложения за съвместни дейности между общината и Движението. 

Участниците в срещата се договориха да си оказват помощ при изпълнение на мероприятията и инициативите, които ще бъдат предприети. 

В края на разговора двете страни се договориха отново да се срещнат и обсъдят нещата в детайли, като се конкретизират основните 3-4 набелязани проблема и се търсят начини и предприемат действия за по-бързото им разрешаване, което би било в полза на живущите в общината.


1457