Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / “КАУЗА БЪЛГАРИЯ” – Д...
“КАУЗА БЪЛГАРИЯ” – ДА СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА ДНЕС. ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА

“КАУЗА БЪЛГАРИЯ” – ДА СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА ДНЕС. ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМАПП „Кауза България“ е единствената партия, която е съставена изцяло от представители на гражданското общество.

 

Листите на ПП „Кауза България“ са съставени от хора, изцяло номинирани и директно избрани от българския народ, на първите по рода си граждански избори, организирани от Гражданско движение “ДНЕС”. Близо 49 000 души от 118 общини в цялата страна дадоха своя вот и по този начин подредиха листите на партията.

 

За разлика от многото други граждански формации, зад които прозира политическо опекунство от страна на политическото статукво, “ДНЕС” е автентично. Познаваме ги от времето, когато внесоха подписка в парламента на 700 000 български граждани срещу произвола на монополите и политиците не зачетоха гласа на хората. Познаваме ги от ежедневната им работа в помощ на българските граждани в техните приемни и няма никакво съмнение, че те няма да предадат интересите на българското общество.

 

 

Днес се обръщаме към Вас, за да ви призовем:

- Да защитим себе си като граждани!

- Да защитим семействата и децата си!

 

Обръщаме се към Вас, за да кажем заедно:

- Не, на политическото статукво!

- Стига безобразия!

- Стига мизерия!

 

Нашите опоненти са:

- Политическата класа в България, представлявана от традиционните политически партии, участвали или излъчили личности в досегашните управления на страната.

- Политическата система в България, която се самопроизвежда и не желае да се промени, така че да отговаря в максимална степен на нуждите на гражданите на България.

 

За нас от първостепенна важност е формирането на Граждански борд на управлението. С присъствието си в парламента той би дал гаранции на гражданското общество, че което и да е следващо управление ще работи с примка на шията, нанизана му от българския народ. Чрез присъствието си в парламента ние ще можем да променим системата отвътре и ще можем да я направим да работи в услуга на всеки гражданин на България.

При установяването на Граждански борд на управлението, ще можем да променим и действащата Конституция, която закрепва съществуващия политически модел и не допуска гражданско участие в управлението.

Ние от „Кауза България” живеем, работим и страдаме като всички Вас:

- Ние ще участваме в управлението на страната, като не губим връзката с гражданските корени на нашата организация. Без традиционния партиен модел, но с действен контрол върху участващите във властта;

- Ние ще работим винаги с идеята какво има да се прави занапред, а не кой е управлявал лошо преди – добри или лоши, досегашните политици вече не са желания от гражданите модел за бъдещото управление на България;

- Ние сме сигурни, че ако политиците се месят по-малко в обществото и в икономиката ще се справим по-добре всички.

 

Ние от „Кауза България” си поставяме ясни приоритети върху развитието на:

- Здравеопазването

- Образованието

- Туризма

- Селското стопанство

- Високите технологии

- Устойчивото еко-социално развитие

- Правосъдието

 

За ново устройство на Народното събрание:

1. Ние сме гражданите на тази държава и само заради нас тя има смисъл – затова изискваме възможността да участваме в управлението ѝ не чрез формално представителство, а чрез действено и действащо гражданско представителство;

2. Ще намалим с 50% броя на народните представители – от 240 на 120;

3. Ще ограничим имунитета на народните представители до т.нар. „функционален имунитет“. Те вече няма да бъдат над закона, тъй като за всички останали действия извън осъществяването на служебните задължения ще носят наказателна и гражданска отговорност на общо основание, както всички останали български граждани;

4. Ще направим така, че Народното събрание да не е постоянно действащо, а да работи на сесии;

5. Ще работим за свикване на Велико народно събрание и приемане на нова Конституция чрез допитване до българските граждани.

 

За действащо държавно управление и администрация в услуга на гражданите:

1. Конституционно ще фиксираме максимален брой министерства с цел предотвратяване възможността за прекомерното и безконтролно увеличение на държавния апарат;

2. Ще наложим 4-годишен мораториум върху заплатите на висшата държавна администрация и народните представители;

3. Ще проведем пълна реорганизация и окрупняване на всички агенции и други изпълнителни органи и на техните функции с цел намаляване на държавния апарат, вкл. ще закрием неефективните структури и звена. Ще работим за по-лесно и по-качествено административно обслужване – преглед и рязко съкращаване – 30 до 50 % на държавния апарат (министерства, агенции, комисии, областни управи и др.);

4. Ще въведем със закон за министри на отбраната, вътрешните и външните работи да се назначават само личности с качества, признати от професионалните служители;

5. Ще подобрим работата на дипломатическите представителства чрез оптимизирана кадрова политика;

6. Ще наложим конституционна забрана на материалното стимулиране на държавните служители от приходите от санкции върху бизнеса и гражданите;

7. Ще върнем държавата към естествената ѝ реална функция да служи на гражданите чрез:

 

 Въвеждане на държавна помощ за подобряване на обслужването в общинската администрация – не по-малко от 1% от БВП целево отделени за тази дейност;

 Рязко ограничаване – поне с 50%, на служебните автомобили и изземане на персоналните служебни коли – край на личното обслужване и привилегии във властта!

 Въвеждане на пряк избор на всички кметове, включително на градските райони и малките населени места, ръководители на съдилища и прокуратури, на полицейски дирекции, съдебни заседатели и др.;

 Задължителна лична материална отговорност за длъжностните лица, които са предизвикали щети за държавата и общините със своите действия или бездействие;

 Въвеждане на персонална отговорност за лицата, заради които са наложени санкции от Европейския съюз за нарушаване на европейското право – нека чиновниците сами плащат за допуснати нарушения, а не данъкоплатците;

 Всеки установен случай на корупция директно ще води до уволнение на съответния държавен или общински служител със забрана през следващите 10 години да заема място в администрацията;

 Имущество и парични средства, които се водят на името на корумпиран служител или ръководител и на негови роднини ще бъде конфискувано;

 Ускорение на изграждането на електронното правителство;

 Определяне на лимит (законово ограничение) за командировки в страната и в чужбина на народните представители и висшите държавни чиновници;

 Даване право на гражданите и на юридическите лица да завеждат частен иск срещу държавен служител, който доказано от съда ощетява бюджета с размер на иска до нанесената щета;

 Ще наложим 4-годишен мораториум върху заплатите на висшата държавна администрация и народните представители.

 

За работеща икономика и справедлива данъчна политика:

1. Ние от “Кауза България” ще плащаме данъците си, но ако знаем за какво ще бъдат харчени.

 

 Ще отменим незабавно данъка върху лихвата от депозити и ще заставим държавата и банките да възстановят средствата на ощетените;

 

 Ще направим така, че за личните си данъци върху доходите и местните данъци и такси гражданите да бъдат активно обслужвани от данъчната администрация, както по електронен път, така и лично по домовете, а не да ги принуждават да стоят на опашки в данъчните служби или банките;

 Ще отменим плоския данък за физическите лица и ще въведем подоходно облагане с необлагаем минимум;

 Ще въведем данък „богатство“ за имущество и доходи над определен праг (вкл. предмети на лукса, произведения на изкуството, имоти и пр.);

 Ще определим справедливи местни такси, основани на реалното, а не хипотетичното ползване на услуги;

 Ще отменим всички такси за услуги, за които държавата и общините са монополисти;

 Ще предложим данъчни облекчения за всички чужденци, които трайно са се установили да живеят в България и са инвестирали собствени средства в подобряване на инфраструктурата около своя недвижим имот;

 Ще намалим акцизите върху горивата с пропорцията, в която са по-ниски средните доходи в България от европейските – „минималните“ брюкселски акцизи са непосилни за българите!

 

2. Ние от “Кауза България” ще изработим Обществен договор между гражданите и бизнеса и ще предложим мерки за неговото стимулиране и развитие:

 

 Предлагаме гъвкава система на данъчно облагане за фирми, които дават заетост в региони с висока безработица;

 Ще премахнем таксите за предсрочно погасяване на кредити;

 Ще дадем данъчни преференции на компаниите, които инвестират процент от печалбите си в устойчивото регионално еко-социално развитие за минимум 5 години и специални преференции на фирмите, които са готови устойчиво да инвестират процент от печалбата си в университетски проекти за същия период;

 Ще въведем разплащане на държавата с фирмите до 30 дни;

 Ще наложим връщане на ДДС на изрядните фирми до 7 дни;

 Ще ограничим правата за намеса на данъчната администрация в конкурентната среда в полза или вреда на определени икономически субекти, особено срещу малките и средни предприятия;

 Ще засилим ролята на Националния гаранционен фонд за подпомагане на малките и средните предприятия при кандидатстване за кредити с недостигащи обезпечения;

 Чрез финансиране от групата Българска банка за развитие и Националния гаранционен фонд ще стимулираме с преференция износа на малки и средни фирми, които минимум 5 години назад нямат неплатени данъци и осигуровки;

 Данъчно облагане на едноличните търговци, не с 15%, а с 10%.

 

3. Ще поставим природните богатства под контрола на местните общности чрез промяна в Конституцията и ще въведем задължителни местни референдуми като условие при предоставяне на концесии за добив и експлоатация;

 

4. Ще създадем условия за възстановяване на традиционните български икономически отрасли;

5. Ще регулираме взаимоотношенията между големите търговски вериги и производителите с цел защита на потребителите;

6. Ще стимулираме българското земеделие чрез:

 

 Стимулиране на доброволната комасация на земята;

 Организиране изграждането на държавни тържища за търговия на едро и дребно със земеделска продукция в близост до всеки окръжен град;

 Ще насочим приоритетно възможно най-голям дял от земеделските субсидии към малките земеделски производители и стопанства;

 Ще предложим схема за защита изкупните цени на земеделската продукция;

 Ще променим принципите за разпределение на земеделските субсидии с приоритет към дребните производители.

 

7. Ще стимулираме развитието на туристическия отрасъл:

 

 Ще преразпределим парите за туристическа реклама с акцент върху субсидирането на предприемачите в сферата на селския, екологичния и културния туризъм;

 Ще дадем държавна субсидия на предприемачите, които развиват туристически бизнес и работят с чужди туроператори, с която по желание да развиват своя бизнес и да подобряват неговото качество;

 С приоритет ще осигуряваме финансиране за поддръжката на инфраструктурата до обектите и самите обекти от програмата „100-те национални туристически обекта“;

 Ще настояваме наказанията за унищожителите на българската природа да бъдат значително по-сурови – от 1 до 5 години обществено полезен труд и за възстановяване на стореното от тях;

 

8. Ще въведем мерки за защита на българската индустрия и на селското стопанство;

9. Ще работим за отмяна правото на банките да получат съдебна заповед за изпълнения на вземания въз основа на „документ или извлечение от счетоводни книги“, с които се установяват техни вземания към длъжници – физически лица (потребители).

 

За енергетика – достъпна за гражданите на България:

Ние от “Кауза България” ще водим справедлива енергийна политика, която да доведе до достъпни за българските граждани цени.

1. Ще преструктурираме Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) в държавно-обществена, с равноправно участие на гражданите;

2. Цените на ел. енергия ще се определят прозрачно от контролните органи. Ще предложим нова методика за определение на цените в енергетиката;

3. Ще въведем картова предплатена консумация за потребителите на електроенергия;

 

4. Контролните органи ще извършват строг контрол върху изпълнението на заявените инвестиции;

5. Ще въведем задължително ежемесечно отчитане на изразходваната топлинна енергия от потребителите;

6. Ще премахнем дружествата за топлинно счетоводство;

7. Ще направим спешна и пълна финансова ревизия на фирмите от Националната електрическа компания (НЕК) и Българския енергиен холдинг (БЕХ), тъй като при тях отива голяма част от цената на електрическата енергия.

 

За работещи институции без корупция:

1. Ще прережем пъпната връв на икономическата престъпност, контрабандата, данъчните измами, обществените поръчки и продажбите на държавни активи с политическите партии, като приемем Закон за лобизма и направим задължителни и публични декларациите за конфликт на интереси на всички депутати и държавни служители;

2. Ще поставим основен приоритет на управлението да са антикорупционните действия и създаването на среда, която категорично не приема подобни явления в обществото;

3. Ще въведем ефективни мерки за предотвратяване на корупцията на ниските управленски нива (полиция, митническа администрация, администрация по усвояване на средствата от ЕС и чрез обществени поръчки, здравеопазване и др.);

4. Ще отменим изцяло търговската тайна върху договорите за обществени поръчки, стратегическите доставки на суровини и енергийни източници и разширяване действието на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за всички лица, които пряко или косвено се ползват от бюджетни средства или преимущества.

 

За справедлива съдебна система:

Ние от “Кауза България” ще гарантираме истински справедлива и независима съдебна система.

1. Ще премахнем Висшия съдебен съвет като орган за кадрова политика;

2. Ще отделим прокуратурата и следствието от съдебната власт;

3. Ще въведем граждански контрол върху системите за случайно разпределение на делата в съдилищата и прокуратурата;

4. Ще работим за бързо съдебно производство и въвеждане на имуществена и наказателна отговорност за корумпираните политици;

5. Ще осигурим публичност и прозрачност на всички етапи от конкурсите за избор на административни ръководители в съда и прокуратурата.

 

За граждански контрол в управлението и икономиката:

Ние от “Кауза България” ще включим активните граждани във вземането на управленски решения.

1. Ще въведем пълен граждански контрол върху ценообразуването в енергетиката и дейностите на инженерната инфраструктура (вода, пътища, телекомуникации и др.);

 

2. Ще поставим под граждански надзор всички доставчици на комунални услуги като електроенергия, водоснабдяване, топлофикации, сметосъбиране и т.н., като осветлим всички допълнителни клаузи и споразумения в договорите с тези доставчици;

3. Ще въведем пълен граждански контрол на монополите и картелните споразумения. Ще предложим изцяло нов антимонополен закон, който ограничава произвола и защитава правата на потребителите при комуналните услуги (ЕРП, ВиК, газоснабдяване и др.), мобилните оператори, търговците и вносителите на горива, банките, Националната здравноосигурителна каса, едрите производители на земеделска продукция, търговските вериги и др.;

4. Ще въведем гражданско участие във всички държавни и регулаторни органи (КРС, КЗК, ДКЕВР и др.) минимум 50%;

5. Ще осигурим участие или представителство на гражданските структури в регулаторните, контролните и надзорните държавни органи, като тези органи:

 

 Ще обявяват публично дневния ред на заседанията си;

 Ще обявяват публично решенията си;

 Ще излъчват заседанията си в интернет;

 Ще установим граждански контрол върху използването на средствата, получавани от Европейския съюз.

 

6. Ще въведем правило всички премии и награди на членовете на управителните органи на операторите на обществени услуги и на банките, получени през годината, сумарно надхвърлящи размера на едно тяхно брутно месечно възнаграждение, да бъдат изключени от т.нар. „нормативно признати разходи“, независимо от финансовите резултати на дружеството

7. Ще работим за отмяна правото на банките, предвидено в чл. 417, т. 2 от Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК) да получат съдебна заповед за изпълнение на вземания въз основа на „документ или извлечение от счетоводни книги“, с които се установяват техни вземания към длъжници-физически лица (потребители);

 

За сигурността на гражданите на България:

1. Ще възложим на полицията да започне масово „почистване“ около училищата от наркопласьори и да присъства постоянно там, както и в други невралгични точки;

2. Ще приложим механизми за взаимодействие между армията и полицията с цел осигуряване на постоянно наблюдение в районите на учебните заведения и на рискови зони (места за търговия с наркотици, проституция и др. със засилени прояви на криминогенни фактори);

3. Ще изработим в следващия парламент спешен и оперативен план за справяне с уличната, битовата и криминалната престъпност;

4. Ще създадем „гражданска полиция“ за охрана на обществения ред в малките населени места и в кварталите на големите градове, която след законодателни промени ще има право да събира доказателства и да задържа нарушителите на съответната територия;

5. Ще забраним изрично безпричинното спиране на шофьорите от КАТ;

6. Решително ще работим за съкращаване броя на неуниформените служители на МВР – полицейската бюрокрация, седяща зад бюро;

 

7. За сметка на бюджета на висшия административен апарат на МВР и на бюджета за подслушване, и с цел справяне с ширещата се битова престъпност – ще назначим полицаи във всяко българско село с повече от 100 души население;

8. Селата с по-малко от това население да се поемат от полицаите в съседните населени места;

9. Ще създадем горска и полска стражи за охрана на горския фонд и защита от грабеж на селскостопанската продукция;

10. Ще въведем райони за отговорност и превантивна работа на всеки охранителен полицай;

11. Ще засилим мотивацията на униформените и оперативните служители в МВР за поддържане на обществения ред и ще поставим под граждански контрол на кадруването в полицейските структури;

12. Ще работим за въвеждане на цялостна система на имотна регистрация в страната и кореспондиращи с това мерки в съдебната власт и правоохранителната система за предотвратяване на имотните измами.

 

За действащо гражданско общество и справедлив изборен процес:

Ние от “Кауза България” събираме активните граждани и се обединяваме около идеята, че само равноправното обединение на знаещи, можещи и желаещи граждани да участват в управлението може да доведе до подобряването му.

Ние от “Кауза България” поемаме ясен ангажимент:

Ако бъдем избрани за народни представители и чрез подписка, равна на гласовете на половината от избирателите в съответния избирателен район, с които сме пратени в Народното събрание, гражданите поискат нашето отзоваване, доброволно ще подадем молба за напускането му.

1. Ще прекратим практиката на продаване и купуване на гласове като въведем задължително гласуване, а неучастието в изборите ще се санкционира с определена глоба;

2. Ще насрочваме всички избори в работен ден;

3. Ще въведем незабавно електронното гласуване като алтернативна форма за всички желаещи.

4. Ще променим Изборния кодекс с възможност за гражданско участие и мажоритарен елемент в изборите и ще поставим граждани-наблюдатели в ЦИК;

5. Ще въведем равно избирателно право за партии, граждански сдружения и граждани;

6. Ще променим съществуващият изборен закон, в частта Раздел V – Предизборна кампания така, че непарламентарно представените участници в предизборни кампании, да имат възможност да ползват безплатно време и площи в медиите по време на кампанията, тъй като за разлика от парламентарните партии, те нямат държавна субсидия.

7. Ще променим прага за национален референдум от 500 хиляди на 200 хиляди подписа, а за местен – до 30 % от броя на избирателите в дадената община.

 

8. Ще променим закона за прякото участие на гражданите при осъществяване на държавната и местната власт като разширим приложното му поле и регламентираме ясни, конкретни и приложими предпоставки, основания и последици.;

9. В кръга на въпросите за решаване ще включим социалната политика, данъчната политика, включването и напускането на съюзи, участие на български военни в чуждестранни мисии, за които нямаме съюзнически задължения, за приемане или отхвърляне на генномодифицирани храни и нови технологии за усвояване на природните богатства и др. проблеми с висока обществена значимост;

10. Ще повишим отговорността на институциите, като изключим изрично прехвърлянето на отговорностите от изпълнителната и законодателната власт върху гражданите. Водените и изпълнявани от тези власти политики са в резултат на проведени избори, на които гражданите са избрали една или друга политическа платформа, която представлява техните интереси. Според нас референдум следва да се провежда за това, което избраните органи на държавна власт не са компетентни да решават сами;

11. Ще предвидим механизъм за прилагане на взетото от българския народ решение бързо и ефективно.

12. Ще приложим граждански контрол при броенето на гласовете;

13. Ще създадем електронен регистър на дарителите на партиите;

14. Ще задължим партиите да търсят имоти на свободния пазар като всички други юридически лица и граждани! Наемите ще насочим към пенсионните фондове.

 

За модерно здравеопазване:

Ние от “Кауза България” искаме модерно здравеопазване, а не търговия със здравето на българите.

1. Ще дадем сградите на Диагностично-консултативните центрове (ДКЦ), свободната база в болниците и т.н. – с безвъзмездно право на ползване от лекарите и техните практики, докато са практикуващи лекари – те ще плащат само амортизационните разходи на частите от сградите.

2. Ще направим кардинални промени в политиката на държавата, при определяне на цените на лекарствата, с особено внимание към социално слабите, хората с увреждания, към децата до 18 години и възрастните хора над 70 години.

 

За справедлива социална политика, насочена към преодоляване на демографската криза:

Ние искаме да превърнем борбата с бедността в държавна политика и най-после бедните хора да усетят резултат от това. Няма опасност държавата да стане „твърде социална“ – при практически отсъстваща политика срещу бедността резултатът вина ги ще бъде само един – повече бедност;

1. Ще въведем колективни данъчни преференции за домакинствата като базова икономическа структура на обществото;

2. Ще изградим държавна политика за семейно кредитиране;

3. Ще въведем правило обезщетението за отглеждане на дете да се изчислява на база семейния осигурителен доход със съответното му увеличаване при отглеждане на второ, трето и следващо дете;

 

4. Времето за получаване на обезщетение за отглеждане на трето дете да бъде 3 години;

5. При 4 и повече родени деца осигурената майка или баща да могат да получават обезщетение до навършване на пълнолетие или завършване на университет, а при получаване на заплата обезщетението да не се губи;

6. Ще изградим държавен патронаж и ще гарантираме държавно финансиране за разрешаване на проблемите с безплодието;

7. Неосигурените майки или бащи да получават социална помощ в твърд размер от държавния бюджет;

8. Раждането на дете ще се финансира изцяло от държавния бюджет по фиксирани цени, а не от НЗОК. Родилките ще заплащат раждането само ако по изрично желание искат да раждат в частна клиника;

9. Всеки безработен, който премине през съответните психологически тестове и обучение ще може да започне работа като детегледач-държавен служител с възнаграждение една средна за страната работна заплата;

10. Ще премахнем тавана на пенсиите;

11. Ще възстановим действието на Швейцарското правило за индексиране на пенсиите;

12. Всички социални плащания да са свързани с минималната работна заплата;

13. Ще въведем постоянни енергийни помощи за най-бедните;

14. Ще извършим демонополизация в социалната сфера – допускане на реални конкуренти на НОИ и НЗОК с право на избор на осигурените;

15. Осигуряване на безплатни лекарства за децата до 3 г възраст.

 

За образовано и здраво поколение:

1. Ние от “Кауза България” държим българското образование да „влезе в час“.

 

 Увеличаване на бюджетът за образование до 6% от БВП;

 Повече дисциплина – забрана за ползване мобилни телефони в часовете, задължителни униформи, финансирани от държавния бюджет за всяко училище и въвеждане на вечерен час до 22 ч. за учениците до 18-годишна възраст;

 Повече взаимодействие – над определена възраст (15 години), учениците да имат право чрез стандартизирана анкета да участват в атестирането на своите учители;

 Повече ценности и патриотизъм – задължително религиозно обучение и час по родолюбие;

 По-малко вредно влияние – да се забрани продажбата на алкохол и цигари в радиус до 200 метра от училищата, като нарушенията да се санкционират с отнемане лиценза за търговска дейност за минимум 5 години;

 Ще възстановим и модернизираме за сметка на големия спорт спортните площадки на училищата;

 Повече възможности за надарените – ще създадем Национален фонд за стимулиране и подпомагане на надарени деца с изявени способности, млади таланти и творци;

 

 Повече мотивация - специално внимание и грижи за възпитание на подрастващото поколение в училище и извън него в български дух и национална гордост чрез система от учебни програми, посещения на исторически места, национални светини и музеи;

 Ние от “Кауза България” ще върнем обществените връзки и ролята на българското семейство;

 Ще криминализираме дейността на религиозните секти;

 

2. Ще оптимизираме финансирането на науката и образованието с акцент върху високите технологии. Ще предвидим допълнителни стимули и пряко финансиране на университетски разработки, извършвани съвместно с бизнеса.

3. Разработка на национална стратегия и финансова програма за преодоляване на младежката безработица.

4. Ще възстановим всички български паметници в страната и извън нейните предели.

5. Ще гарантираме, че през цялата учебна година във всяко българско училище ще има лекар и медицинска сестра.

 

Нашата цел е богата, модерна, сигурна и демократична България!

Затова ние Ви призоваваме да ни подкрепите и заедно да извършим МИРЕН ГРАЖДАНСКИ ПРЕВРАТ. Под това разбираме постепенно превземане на политическото представителство във всички политически партии.

Първата гражданска победа ще бъде присъствието на гражданите от “Кауза България” в Народното събрание.

Ако съществуващите политически партии отговаряха в достатъчна степен на нуждите на гражданското общество, то тогава нямаше да има граждански протести и последното управление нямаше да падне от власт.

Време е още веднъж да кажем решително “НЕ!” на политическата корупция, олигархичното управление, продължаващата бездуховност и опростачване на нацията!

Ние от “Кауза България” казваме на политиците от политическите монополи: “

Ние съществуваме, защото Вие, досегашните елити, не ни вършите работа, затова имаме намерение да Ви изгоним!”

 

Гласувайте за № 32 в бюлетината!

 

Намерете ни в интернет на адрес:

www.kauzabulgaria.com

 

Организатор на първите граждански избори - Гражданско движение “ДНЕС” www.dnes-bg.org, тел. 02 843 53 56

 

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление !


3238