Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / “КАУЗА БЪЛГАРИЯ” – Д...
“КАУЗА БЪЛГАРИЯ” – ДА СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА ДНЕС. ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА

“КАУЗА БЪЛГАРИЯ” – ДА СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА ДНЕС. ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМАДА СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА  ДНЕС!

 

 

Ново устройство на народното събрание

 

 Ще намалим с 50% броя на народните представители – от 240 на 120;

 Ще работим за свикване на Велико народно събрание и приемане на нова Конституция чрез допитване до българските граждани;

 

 

Действащо държавно управление и администрация в услуга на гражданите на България

 

 Конституционно ще фиксираме максимален брой министерства с цел предотвратяване възможността за прекомерното и безконтролно увеличение на държавния апарат;

 Ще ограничим рязко – поне с 50%, - служебните автомобили и ще изземем персоналните служебни коли – край на личното обслужване и привилегии във властта!;

 Ще въведем пряк избор на всички кметове, вкл. на градските райони и малките населени места, ръководители на съдилища и прокуратури, на полицейски дирекции, съдебни заседатели и др.;

 Всеки установен случай на корупция директно ще води до уволнение на съответния държавен или общински служител със забрана през следващите 10 години да заема място в администрацията;

 Имущество и парични средства, които се водят на името на корумпиран служител или ръководител и на негови роднини ще бъде конфискувано;

 Ще наложим 4-годишен мораториум върху заплатите на висшата държавна администрация и народните представители

 

 

Работеща икономика и справедлива данъчна политика

 

 Ще въведем данък „богатство“ за имущество и доходи над определен праг (вкл. предмети на лукса, произведения на изкуството, имоти и пр.);

 Ще поставим природните богатства под контрола на местните общности като конституционно ще въведем задължителни местни референдуми като условие при предоставяне на концесии за добив и експлоатация;

 Предлагаме гъвкава система на данъчно облагане за фирми, които дават заетост в региони с висока безработица;

 

 

 С цел защита на потребителите, ще регулираме взаимоотношенията между големите търговски вериги и производителите;

 Ще насочим приоритетно възможно най-голям дял от земеделските субсидии към малките земеделски производители и стопанства;

 Ще предложим схема за защита изкупните цени на земеделската продукция;

 Ще премахнем таксите за предсрочно погасяване на кредити;

 Ще работим за отмяна правото на банките да получат съдебна заповед за изпълнение на вземания въз основа на „документ или извлечение от счетоводни книги“, с които се установяват техни вземания към длъжници - физически лица (потребители);

 

Енергетика, достъпна за гражданите на България

 

 Ще въведем пълен граждански контрол върху ценообразуването в енергетиката и дейностите на инженерната инфраструктура (вода, пътища, телекомуникации и др.);

 Ще преструктурираме Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) в държавно-обществена, с равноправно участие на гражданите;

 Цените на ел. енергия ще се определят прозрачно;

 Ще предложим нова методика за определяне на цените в енергетиката;

 Ще въведем задължително ежемесечно отчитане на изразходваната топлинна енергия от потребителите;

 Ще ограничим възнагражденията на ръководния състав в предприятията-монополисти. Спестените средства ще пренасочим към Държавна система на курсове за професионално усъвършенстване и преквалификация и към най-бедните български граждани.

 

 

Справедлива съдебна система

 

 Ще отделим прокуратурата и следствието от съдебната власт;

 Ще въведем граждански контрол върху системите за случайно разпределение на делата в съдилищата и прокуратурата;

 Ще работим за бързо съдебно производство и въвеждане на имуществена и наказателна отговорност за корумпираните политици;

 

 

Граждански контрол в управлението на икономиката

 

 Ще въведем пълен граждански контрол на монополите и картелните споразумения.

 Ще предложим изцяло нов антимонополен закон, който ограничава произвола и защитава правата на потребителите при комуналните услуги (енергоснабдяване, ВиК, газоснабдяване и др.), мобилните оператори, търговците и вносителите на горива, банките, Националната здравноосигурителна каса, (НЗОК), едрите производители на земеделска продукция, търговските вериги и др. Ще има гражданско участие във всички държавни и регулаторни органи (КРС, КЗК, ДКЕВР и др.) - минимум 50%!

 

 

Сигурност на гражданите в България

 

 Ще възложим на полицията да започне масово „почистване“ от наркопласьори около училищата и да присъства постоянно там и в други невралгични точки;

 

 Ще създадем „гражданска полиция“ за охрана на обществения ред в малките населени места и в кварталите на големите градове, която след законодателни промени ще има право да събира доказателства и да задържа нарушителите на съответната територия;

 Ще забраним изрично безпричинното спиране на шофьорите от КАТ;

 За сметка на бюджета на висшия административен апарат на МВР и на бюджета за подслушване, и с цел справяне с ширещата се битова престъпност, ще назначим полицаи във всяко българско село с повече от 100 души население;. Селата с по-малко от това население да се поемат от полицаите в съседните населени места.

 

 

Действащо гражданско общество и справедлив изборен процес

 

 Ако бъдем избрани за народни представители и чрез подписка, равна на гласовете на половината от избирателите в съответния избирателен район, с които сме пратени в Народното събрание, гражданите поискат нашето отзоваване, доброволно ще подадем молба за напускането му.

 Ще въведем незабавно електронното гласуване като алтернативна форма за всички желаещи;

 Ще променим Изборния кодекс с възможност за гражданско участие и мажоритарен елемент в изборите и ще поставим граждани-наблюдатели в ЦИК;

 Ще въведем равно избирателно право за партии, граждански сдружения и граждани;

 Ще задължим партиите да търсят имоти на свободния пазар като всички други юридически лица и граждани! Наемите ще насочим към пенсионните фондове;

 

 

Модерно здравеопазване

 

 Ще дадем сградите на Диагностично-консултативните центрове (ДКЦ), свободната база в болниците и т.н. – с безвъзмездно право на ползване от лекарите и техните практики докато са практикуващи лекари – те ще плащат само амортизационните разходи на частите от сградите;

 Ще направим кардинални промени в политиката на държавата, при определяне на цените на лекарствата, с особено внимание към социално слабите, хората с увреждания и към хората до 18 и 70 години.

 Справедлива социална политика, насочена към преодоляване на демографската криза.

 Ние искаме да превърнем борбата с бедността в държавна политика и най-после бедните хора да усетят резултат от това.

 Ще изградим държавна политика за семейно кредитиране;

 Ще въведем правило обезщетението за отглеждане на дете да се изчислява на база семейния осигурителен доход със съответното му увеличаване при отглеждане на второ, трето и следващо дете;

 Неосигурените майки или бащи да получават социална помощ в твърд размер от държавния бюджет;

 

 Раждането на дете, ще се финансира изцяло от държавния бюджет по фиксирани цени, а не от НЗОК. Родилките ще заплащат раждането само, ако по изрично желание искат да раждат в частна клиника;

 Ще премахнем тавана на пенсиите;

 Осигуряване на безплатни лекарства на децата до 3 г възраст.

 

 

Образовано и здраво поколение

 

 Ще гарантираме, че през цялата учебна година, във всяко българско училище ще има лекар и медицинска сестра – през целия учебен ден и през цялата учебна година;

 Повече дисциплина – забрана за ползване мобилни телефони в часовете, задължителни униформи за всяко училище, финансирани от държавния бюджет и въвеждане на вечерен час до 22 ч. за учениците до 18-годишна възраст;

 Повече ценности и патриотизъм – задължително религиозно обучение и час по родолюбие;

 Ще възстановим и модернизираме спортните площадки на училищата;

 Ще криминализираме дейността на религиозните секти;

 Ще възстановим всички български паметници в страната и извън нейните предели;

 

 

Гласувайте за № 32 от бюлетината!

 

Намерете ни в интернет на адрес:

 

www.kauzabulgaria.com

 

 

 

Организатор на първите граждански избори:

 

Гражданско движение “ДНЕС”

 

www.dnes-bg.org, тел. 02 843 53 56

 

ПЪЛНАТА ВЕРСИЯ НА ПЛАТФОРМАТА НА "КАУЗА БЪЛГАРИЯ" МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление ! 


3237