Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / „ДНЕС“: Търпението н...
„ДНЕС“: Търпението на потребителите на топлофикационни услуги се изчерпа. Движението организира протести, ако исканията на гражданите не бъдат приети

„ДНЕС“: Търпението на потребителите на топлофикационни услуги се изчерпа. Движението организира протести, ако исканията на гражданите не бъдат приети„Търпението на гражданите се изчерпа и, ако исканията ни не бъдат приети, ще пристъпим към протести“, заяви Георги Христов – експерт на Движение „ДНЕС“ по време на проведена днес, 26 октомври 2012 г., национална среща за бъдещето на топлофикационния сектор в България.

 

Георги Христов припомни, че повече от две години „ДНЕС“ активно работи в посока защита интересите на потребителите на монополни услуги и, в частност – доставката на електро- и топлоенергия. В този период движението организира национална подписка с конкретни искания за промени в Закона за енергетика (ЗЕ), в която се включиха повече от 700 000 граждани.

 

Доброволци на „ДНЕС“ организираха и граждански приемни в цялата страна, където постъпват хиляди сигнали и жалби за некоректно поведение от страна на монополистите, включително от Топлофикациите, към потребителите. На тази база Движение „ДНЕС“ формулира и депозира в Народното събрание предложения и по последния проект на ЗИД на ЗЕ. Решението на всички проблеми, според „ДНЕС“, е поетапната реконструкция на отоплителните инсталации в хоризонтални такива, с поставени индивидуални топломери и спирателни кранове за всеки имот на публично достъпно място (стълбищните площадки).

 

При това положение лесно могат да бъдат установявани всякакви нерегламентирани отклонения от сградната инсталация и безотчетно ползуване на топлоенергия. Освен това, така ще се даде възможност на потребителите да се изключват доброволно от системата, респективно – да не им се начисляват суми за енергия, която не са потребявали.В тази връзка, „ДНЕС“ предлага в ЗЕ да залегнат следните постановки:

 

1. Да има възможност за прекратяване на договорните отношения с „Топлофикация”, без последващи плащания и такси от потребителите;

 

2. Категоризиране на жилищата по отношение на етажите – първият и последният етаж да плащат по-ниски сметки, съобразно % на топлоотделянето;

 

3. Определяне на временна фиксирана усреднена стойност на специфичния разход за подгряване на 1 м³ топла вода;

 

4. Въвеждане на изрична забрана и санкции за монтаж на спирателни кранове преди и след отоплителните тела в имотите, с цел предотвратяване на възможността за своеволен монтаж и демонтаж на отоплителни тела през отоплителния сезон;

 

5. Създаване на специализиран фонд и програма за реконструкция на сградните отоплителни инсталации;

 

6. Създаване на условия за постепенна замяна на системата на централно топлоснабдяване със система за локално топлоснабдяване и диверсификация на топлоизточниците, вкл. ускорено газифициране на жилищните райони;

 

7. Законът следва да задължи и да предвиди основания за принудително спиране на сградни отоплителни инсталации, чието техническо състояние и енергийна ефективност са незадоволителни;

 

8. Да се премахне съществуващата система на дялово разпределение, която оскъпява излишно услугата и създава множество неясноти за потребителите, и да се замени с ежемесечно индивидуално отчитане на реално потребените количества топлоенергия (подобно на всички останали обществено предлагани услуги – електроснабдяване, газоснабдяване, мобилни комуникации и пр.).

 

„Ползването на централно отопление и топла вода не може да бъде лукс през 21-ви век! Гражданите не трябва да бъдат поставяни пред дилемата дали да си платят отоплението, или да си купят храна и дрехи! Законът трябва да третира равностойно потребителите и доставчиците на топлофикационни услуги и да насърчава изграждането на доверие между двете страни, така че да не се стига до масово неплащане на сметки, запориране на имущество и междусъседски разпри!“, каза в заключение Георги Христов. Според него, законът трябва да гарантира обоснованост на цената, обективност при изчисление на дължимите суми и качество на предоставяната услуга.


4728