Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / „ДНЕС“ – Перник, на ...
„ДНЕС“ – Перник, на среща с кмета на града г-жа Росица Янакиева, дефинира основните проблеми, които гражданите искат да бъдат решени от местната власт

„ДНЕС“ – Перник, на среща с кмета на града г-жа Росица Янакиева, дефинира основните проблеми, които гражданите искат да бъдат решени от местната властНа 14.02.2014г. се проведе среща в Община Перник между представители на Координационния съвет на доброволците на Гражданско движение “ДНЕС” и кмета на Перник г-жа Росица Янакиева. На срещата Георги Първанов – координатор на доброволците на “ДНЕС” за гр.Перник запозна градоначалника с резултатите от проведената анкета на тема „Да изберем и решим заедно проблемите на нашата община”.

 

 

На база набраните анкетни карти бяха  идентифицирани следните основни проблеми, които гражданите на община Перник  желаят да бъдат решени от местната власт:

 

 1. Лоша инфраструктура - 1106 анкетирани, което представлява – 18,1%
 2. Липса на информиран и достъпен транспорт - 435 – 7,08%
 3. Липса на работни места                                               - 2001 – 32,59%
 4. Чистота и озеленяване                                      - 711 – 11,58%
 5. Места за паркиране                                           - 560 – 9,12%
 6. Замърсяване на въздуха.                                   - 573 – 9,33%
 7. Бездомните кучета                                            - 319 – 5,20%
 8. Качеството на питейната вода                        - 123 – 2,00%
 9. Липса на канализация                                      - 218 – 3,55%

10.  Опазване на обществения ред                         - 94 – 1,53%

 

 

Бяха анкетирани общо 6140 граждани на Перник. С най-голям относителен дял от гражданите на Перник е посочено липсата на работни места – 32,59%. На второ и трето място от жителите на града са поставени лошата инфраструктура с 18,1% и чистота и озеленяване с 11,58%.

 

На градоначалника бяха предоставени получените разултати и бе изразена надежда, че същите ще бъдат разгледани и решени от местната власт. На г-жа Янакиева бе напомнено, че през месец януари координационния съвет на ГД „ДНЕС” – Перник и връчи идентифицираните по рано от него проблеми на община Перник, които са от съществена важност за населението на града, а именно:

 

 1. Изграждане на канализация в кварталите на град Перник, където липсва такава / кв.“Рудничар“, кв.“Бела вода“ и др./
 2. Газифициране на всички квартали без ТЕЦ.
 3. По-бързо и адекватно възстановяване на разрушената инфраструктура на общината, след ремонти на ВиК, Топлофикация и при газифицирането на града.
 4. Ускоряване темповете за развитие на новата индустриална зона.
 5. Подобряване условията за живот на гражданите на град Перник,

 

На срещата бе напомнено на кмета на Перник, че мониторинга по отношение работата на местната власт ще продължи и през настоящия мандат. Бе споделено намерението  за обсъждане на предложения на съвместна дейност между община Перник и ГД „ДНЕС”, както и да се търси възможност за тяхната реализация.

 

Градоначалникът бе уведомен и за проблемите, които съпътстват живущите в квартал “Рудничар”, а именно:

1. Честа авария в трафопоста ”Жешка вода”, който захранва част от къщите на квартал “Рудничар”.

2. Изграждане на канализационна мрежа от 80 метра в участъка от улица “1-ва” по посока на спортна зала “Миньор”.

3. Подравняване и засипване с чакъл на ул.”14-та” в квартала.

Г-жа Янакиева остана изненадана от факта, че гражданите на Перник са посочили на първо място в анкетата липсата на работни места /тъй като официалната статистика отчита, че безработицата в град Перник е по-ниска от средната за страната/. По отношение на другите проблеми посочени в приоритетите за работа на КС на ГД „ДНЕС” – Перник и резултатите от анкетата, които гражданите на Перник считат, че трябва да бъдат решени от местната власт, градоначалника изрази своята съпричастност и готовност за съдействие за по-бързото им решаване, което би било в полза на живущите в общината. Според кмета на Перник намирането на инвеститори частично би решило въпроса с работните места и би осигурило работа и препитания на жителите на града /развитието на новата индустриална зона/.

 

Градоначалникът сподели, че му е необходимо малко време за да се обмислят и направят предложения за съвместни дейности между община Перник и ГД „ДНЕС”. Обсъдена бе и възможността за подпомагане дейността на Движението. За целта координатора на ГД „ДНЕС” Георги Първанов ще внесе заявление с искане до кмета и общинския съвет за отпускане на помещение.

 

На г-жа Янакиева бе припомнено, че приемната на ГД „ДНЕС” е отворена всеки делничен ден от 10.00 до 15.00 часа. Там гражданите ще могат да излагат проблемите, които ги вълнуват и да търсят съдействие за тяхното решаване. В приемната на ГД „ДНЕС” жителите на област Перник ще получават безплатна юридическа помощ. От тази година ще разширява обхвата на даваните безплатни консултации от адвоката доброволец.

 

Участниците в срещата се договориха да си оказват помощ за изпълнение на мероприятията и инициативите, които бяха предмет на проведения разговор.

 

В края на разговора двете страни се договориха след две седмици отново да се срещнат и обсъдят нещата в детайли.


1449