Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / „ДНЕС“ – Смолян учре...
„ДНЕС“ – Смолян учредява младежка организация и отчита работата на приемната си

„ДНЕС“ – Смолян учредява младежка организация и отчита работата на приемната сиНа последното редовно събрание на координационен съвет на доброволците на Гражданско движение „ДНЕС” -  Смолян бяха обсъдени редица важни за развитието на Движението в града въпроси:

1. Промяна на работното време на приемната на „ДНЕС“ в града. Решено беше същото да бъде от 09.00ч. до 16.00ч

2. Учредяване на  младежка организация „Днес сме заедно и всичко можем”. Участниците бяха информирани за извършената досега работа в тази насока, с основните идеи, залегнали в инициирането й, и бе представен избрания ръководителя на новосформираната организация - Мирослава Чалъкова, от гр. Смолян. Обсъди се с какво и как ще са ангажирани  младите хора и се прие становището Чалъкова да представи програма за работа и конкретни мероприятия.

3. Разглеждане на дейността на приемната на „ДНЕС“.

По тази точка докладва отговорникът на приемната Ангелина  Мерджева, която изтъкна,  че през приемната, от създаването й досега,  помощ и консултация са потърсили над 180 човека, като някой от тях са посетили приемната повече от два пъти. Чрез  юристът - доброволец  Исова са заведени и дела в различни съдебни инстанции. През последните 6 м. помощ и консултации са потърсили 68 лица по различен повод.  На всички е оказана помощ и няма върнат не основателно гражданин, приемани са жалбите им и им е даван ход към съответните инстанции, като се следи какво се случва с всяка една.

4. Планиране на мероприятия за м. 11.2013 г. Чрез младежката организация да се проведат няколко масирани акции по презентиране на нашата дейност – разпространение на флаери , плакати и др. Срещи по места с кметове на общини, села, както и с различни представители на държавната и местна власт. Конкретни срещи с контролни органи с цел координиране на съвместни действия по опазване на правата на гражданите като потребители на различни видове услуги.

На това събрание присъстваха областният координатор на доброволците на „ДНЕС“ Златина Узунова, отговорниците за приемната Люба Ангелова и Ангелина Мерджева и членовете на координационния съвет на Движението Мария Горанова, Арсен Арамаис Амбари и Мирослава  Чалъкова.

 

04.11.2013

 


488