Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / „ДНЕС“ стана инициат...
„ДНЕС“ стана инициатор на втори Обществен съвет, към Областния управител на Враца, по примера на Габрово

„ДНЕС“ стана инициатор на втори Обществен съвет, към Областния управител на Враца, по примера на ГабровоНа 15 октомври (вторник) от 11.00 часа в заседателната зала на Областна администрация -Враца, ще се проведе учредително събрание на обществен съвет към Областния управител на Област с административен център -Враца.

Съветът ще служи като постоянна форма на диалог между Областния управител, като едноличен орган на изпълнителната власт в областта, осигуряващ съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика и структурите на гражданското общество.  Той се учредява в изпълнение на Управленската програма на правителството, приета на 19.06.2013 г. от 42-рото Народно събрание, мярка: "Прозрачност и достъпност на информация за работата на държавната администрация и привличане на представители на граждански сдружения, при обсъждане на въпроси със значим обществен интерес".  По инициатива на Гражданско движение „ДНЕС“, за учредяване и участие в обществен съвет  са поканени всички неправителствени организации, граждани, браншови организации, синдикати, културни и образователни институции, които имат желание да участват активно в развитието на Област Враца.

Проект на дневен ред:

1.Представяне на инициативата за създаване на Обществен съвет към Областен управител на Област Враца.

2.Приемане на решение за учредяване на Обществен съвет към Областния управител на Област Враца.

3.Приемане на Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет.

4.Избор на ръководство на съвета, съобразно приетите правила.  Избор на Секретар на Съвета.

5.Разни.

Ще припомним, че 4 септември 2013 г.  към Областния управител на Габрово, бе създаден подобен Обществен консултативен съвет .

А месец по-рано, на 31.07.2013 г. ,  по инициатива на Гражданско движение „ДНЕС“, пак в Габрово е учреден първият в страната Регионален обществен координационен съвет, в който участват 11 НПО.


1420