Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / „ДНЕС” – Смолян пома...
„ДНЕС” – Смолян помага на гражданите в проблемите им с монополите

„ДНЕС” – Смолян помага на гражданите в проблемите им с монополитеОрганизацията на „ДНЕС” в Смолян отчете сигналите и жалбите на граждани, постъпили в приемната на Движението. Проблеми с мобилни и кабелни оператори, неправилно отчитане на ел.енергия от страна на ЕВН, колекторски фирми и с получаването на енергийни помощи са сред най-често срещаните случаи, на които доброволците от приемната на „ДНЕС” в Смолян са оказали помощ на пострадали граждани. Представяме някои конкретни случаи, които не са изолирани, а показателни за най-честите проблеми, с които гражданите се обръщат за съдействие към „ДНЕС”.

А.Н. – Абонат е на Виваком за цифрова телевизия и му е предоставено за ползване оборудване – чиния и приемник, които изгарят не по негова вина. За да получи нови трябва да плати унищожените. Взето е писмо от ОУ на ПБЗН – Смолян за пожара и констатациите за причините и виновното лице. Внесена е молба до Виваком за възстановяване на апаратурата и да се предявят претенциите към виновния за пожара.  Найденов е получил нова техника.

Р.А. – Неправилно изчислени показания на електромера, които не отчитат потребена нощна енергия. Заедно с областния координатор на „ДНЕС” Златина Узунова е посетен КЕЦ при ЕВН Смолян. Направена е справка и е констатирано, че не е отчитано потребление на нощна енергия за 3 месеца на целия вход на блока. Подадена е жалба, сменен е часовникът в таблото и са преизчислени сметките на всички 16 апартамента. Обърнато е внимание на инкасатора, че не е забелязал повредата.

А.С. – Безработна, без средства за препитание. Посещава приемната на "ДНЕС" с молба за съдействие за отпускане на средства за закупуване на дърва и въглища. От приемната на „ДНЕС” е оказано съдействие за пускане на молба до Дирекция „Социално подпомагане” гр. Смолян, придружена с нужната документация за отпускане на помощи. Ангелина Сиракова е одобрена за енергийна помощ. Доставени са й 5 куб. м. дърва и 500 кг въглища.

С.П. – През 2009 г. е сключила договор с М-тел за четвърта карта с лимит от 50 лв. за месец. Получила е сметка от 210 лв.  На 01.05.2019 г. лавка Пашалийска е подала молба за преразглеждане на сметката, но не е получила отговор. Започнала е да получава заплахи по телефона от колекторска фирма. След консултация с доброволец-адвокат на „ДНЕС”  е изготвено писмо до колекторската фирма и до М-тел за прекратяване на претенцията поради изтичане на давност.

Р.Т. – Проблеми с  ВиК Смолян, от преливника на водоем на фирмата периодично наводнява двора и къщата на Тортуланов. Изготвена е и внесена жалба до ТСУ при община Смолян и ВиК Смолян за комисия за оглед на водоема и реконструкция на преливника. Подготвена от адвокат – доброволец на „ДНЕС” и е внесена нотариална покана за доброволно изплащане на причинени вреди, приложени са разплащателни документи.

З.В. – По повод неправилно паркиране на МПС на ул. „Дичо Петров” и липса на каквато и да е маркировка, има опасност за учениците в от три училища в Смолян: 6 ОУ, 7  СОУ  и  ГПЧ. Изготвен е сигнал до Община Смолян, до ОД МВР Смолян и до отдел „Закрила на детето” с искане за съставяне на комисия и решение на въпроса. „ДНЕС” е получило отговор от ОД МВР, че сигналът е приет. Доброволците на Движението чакат развитие по въпроса.

 

20.10.2014


466