Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / „ДНЕС” в готовност з...
„ДНЕС” в готовност за протестни действия срещу промените за платеното паркиране! Движението настоява за незабавно изтегляне на ЗИД на Закона за движението по пътищата!

„ДНЕС” в готовност за протестни действия срещу промените за платеното паркиране! Движението настоява за незабавно изтегляне на ЗИД на Закона за движението по пътищата!Гражданско движение „ДНЕС” настоява вносителите на законопроекта за промени на Закона за движението по пътищата незабавно да го изтеглят. В открито писмо до Народното събрание Движението изразява своето възмущение от внесения от група народни представители проектозакон, предвиждащ преобразуването на таксата за платено паркиране в цена за услугата.

Чрез предлаганата промяна се прави опит да бъде узаконено противозаконното поведение на общинските администрации, които и до този момент не определяха размера на таксите за паркиране на разходопокривен принцип (както изисква законодателството), а калкулираха скрита печалба.

Откритото писмо на „ДНЕС” е адресирано до председателя на НС Цецка Цачева, Гроздан Караджов – председател на Комисията по транспорт, Найден Зеленогорски – председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Менда Стоянова – председател на Комисията по бюджет и финанси, до председателите на всички парламентарни групи, до независимите народни представители, до всички вносители на Законопроект № 554-01-50: Станислав Иванов, Вили Лилков, Христо Гаджев, Евгения Алексиева, Теодора Георгиева, Милена Дамянова, Данаил Кирилов, Владимир Тошев, Джема Грозданова, Снежана Дукова и Пламен Петров.

В писмото си до народните представители „ДНЕС” подчертава, че внесеният на 12 март 2015 г. законопроект за промени в Закона за движение по пътищата, предвижда общините сами да определят на кого да възлагат управлението на местата за паркиране без процедура по Закона за обществените поръчки. Не по-малко притеснително е желанието на вносителите на законопроекта да узаконят източването на общинските финанси през определени фирми (макар и с преобладаваща общинска собственост).

Предлаганата промяна противоречи на духа на Закона за движението по пътищата, чиято основна цел е опазването на живота и здравето на участниците в движението и улесняване на тяхното придвижване. С проектозакона тази цел е подменена с комерсиализиране на дейността по регулиране на градската среда.

Гражданско движение „ДНЕС” настоява вносителите на законопроекта да го оттеглят, а ако това не се случи, той да бъде отхвърлен от съответните парламентарни комисии, както и при гласуването в пленарна зала. „ДНЕС” апелира народните представители в 43-то НС да подходят обективно и безпристрастно към предлаганата нормативна промяна и да гласуват по съвест, в интерес на българските граждани.

*** 

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА РЕГЛАМЕНТА ЗА Т.НАР. „СИНЯ ЗОНА“

 

Гражданско движение „ДНЕС“ е силно обезпокоено от внесения от група народни представители проектозакон за промени в Закона за движението по пътищата (ЗДП), предвиждащ преобразуването на таксата за платено паркиране в цена за услугата.

Чрез предлаганата промяна се прави опит да бъде узаконено противозаконното поведение на общинските администрации, които и до този момент не определяха размера на таксите за паркиране на разходопокривен принцип (както изисква законодателството), а калкулираха скрита печалба.

Не по-малко притеснително е желанието на вносителите на законопроекта да узаконят източването на общинските финанси през определени фирми (макар и с преобладаваща общинска собственост). Подходящ пример в това отношение е Центърът за градска мобилност -  избран без задължителния по ЗОП конкурс и от години отчитащ приходи, в пъти по-ниски от потенциално възможните (на база декларираните от ЦГМ брой паркоместа и тяхната заетост).

Не можем да не отчетем и факта, че само след няколко месеца мандатите на настоящите общински управи ще изтекат и ще се проведат местни избори. Повече от очевидно е желанието на българските политици да гарантират предварително кметския комфорт, осигурявайки допълнителни приходи за общинските бюджети на гърба на гражданите.

От пролетта на 2012 г. „ДНЕС“ води неравна битка с администрацията по отношение правилата за паркиране на територията на Столична община. Въпреки решението на Софийския административен съд от м. юни 2014 г., според което общинската наредба противоречи на закона и е дискриминационна за живеещите в централната градска част, все още не сме получили адекватен отговор на следните въпроси:

  • Колко печели общинското дружество „Център за градска мобилност“ и как харчи спечеленото?
  • Колко паркоместа на достъпни за гражданите цени осигури Столична община по линията на инвестициите в подземни и надземни паркинги и гаражи?
  • Къде е икономическата обосновка за таксите за паркиране и репатриране на автомобили?
  • Къде е оценката за икономическо въздействие от въведените нови условия за паркиране?

Припомняме, че на 4 юни 2012 г. „ДНЕС“ внесе в Административен съд – София съдебен иск срещу СОС за приетите от общинските съветници през март същата година промени в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община. В жалбата е записано, че:

  1. Наредбата съдържа противозаконно оправомощаване на общинско търговско дружество с публична компетентност, а общинските съвети нямат правомощията да предоставят такава компетентност без изрична разпоредба на закон;
  2. Нарушен е чл. 6, ал. 2 от Конституцията на РБ, като се създава реална дискриминационна среда;
  3. Въведените привилегии за живеещите в териториите, покрити от режимите „синя зона” и „зелена зона”, за които се дава правото за безсрочно паркиране, нарушават и чл. 99, ал. 1 от ЗДП, според който „в населените места собственикът или администрацията, управляваща пътя, може да определи райони, пътища или части от пътища за зони за платено и безплатно паркиране в определени часове на денонощието“. Местата за улично паркиране са част от уличната мрежа, а тя съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗДП съставлява публична общинска собственост;
  4. Повторно се въвежда дискриминация по местоживеене, въпреки решението на Върховния административен съд по адм. дело № 6988/2009 г., с което беше отменен Раздел 2.3. от Глава IV на Наредбата - „Режим на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен адрес”.

Не на последно място, длъжни сме да припомним основната цел на Закона за движението по пътищата, заложена в чл. 1, ал. 2 от ЗДП, а именно: „да се опазват животът и здравето на участниците в движението по пътищата, да се улеснява тяхното придвижване, да се опазват имуществото на юридическите и физическите лица, както и околната среда от замърсяването от моторните превозни средства”. Би следвало и наредбите за организация на движението и паркирането в общините да са фокусирани върху същите цели и, най-вече – върху улесняването на придвижването в градски условия. В този смисъл, промяната на целите в чисто комерсиални такива е фактическо нарушение на ЗДП, което прави предлаганата законодателна промяна неприемлива и противоречаща на духа на закона.

Във връзка с горното настояваме вносителите на законопроекта за промени на ЗДП незабавно да го изтеглят. В противен случай сме готови да организираме протестни действия! 

*** 

В прикачените по-долу снимки вижте статистика за персонала, приходите и разходите за дейността по паркиране и репатриране на "Център за градска мобилност" ЕАД - София

 


2258