Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / „Гражданско движение...
„Гражданско движение „ДНЕС“ – Пловдив инициира протест срещу произвола на банките и частните съдебни изпълнители, „въоръжени“ със скандалния чл. 417 на ГПК”

„Гражданско движение „ДНЕС“ – Пловдив инициира протест срещу произвола на банките и частните съдебни изпълнители, „въоръжени“ със скандалния чл. 417 на ГПК”Доброволците на Гражданско движение „ДНЕС“ в Пловдив са инициирали нетрадиционна форма на протест срещу скандалния и лобистки член 417 от ГПК и използването му от множество финансови институции за неправомерен натиск върху гражданите.

 

 

 

 

 

На 6 декември - професионалния празник на банкерите, пред сградата на БНБ в Пловдив в 18.30 ч се организира ПРОТЕСТ срещу банковия произвол под надслов: " ВИКЪТ НА ШАРАНИТЕ"! Поканени са всички потърпевши от прозвола на банките, ЧСИ и други финансови институции.

Нека всички заедно, се казва в огласената покана за протеста:

 

Да им благодарим, че съсипаха живота ни!

 

Да им благодарим, за неравноправните клаузи и репресивни договори!

 

Да спрем безобразията им!

 

Да спрем новото Баташко клане с финансови инструменти.

 

Да принудим  ВЛАСТИМАЩИТЕ  да се обърнат с лице към  ВЛАСТДАВАЩИТЕ!

 

Инициативата на Пловдив бе подета от доброволците на Гражданско движение "ДНЕС" из цялата страна. И в крайна сметка днес, в Деня на банкера,  протести срещу произвола на банките и частните съдебни изпълнители се организират в следните градове:

 

София – пред БНБ – 18:30 ч.

 

Ловеч – пред Областната администрация  – 18:30 ч.

 

Разград – пред Областната администрация  – 18:30 ч.

 

Търговище – пред Областната администрация  – 18:30 ч.

 

Велико Търново – на пл. “Майка България” – 12:30 ч.

 

Шумен – пред Областната администрация – 18:30 ч.

 

Варна – пред клона на БНБ – 19 ч.

 

Добрич – пред Областната администрация – 18:30 ч.

 

Ямбол – пред „Уникредит Булбанк”  – 18:30 ч.

 

Кърджали – ОББ –18:30 ч.

 

Пловдив – пред клона на БНБ – 18:30 ч.

 

Смолян – ПИБ –18:30 ч.

 

Сливен – ОББ –18:30 ч.

 

Стара Загора – „Уникредит Булбанк”  – 18:30 ч.

 

Благоевград –  пред ДСК – 18:30 ч.

 

 

По време на акцията отново ще се насочи общественото внимание към Предложенията на Гражданско движение „ДНЕС“ за промяна на българското законодателство с цел гарантиране на ефективна защита на правата и законните интереси на българските граждани – длъжници в рамките на изпълнителния процес, образуван срещу тях и на българските граждани, срещу които кредитор се е снабдил със заповед за незабавно изпълнение на основание чл. 417 от ГПК при условията на несъстезателно производство, в рамките на което съдът администрира, а не извършва дейност по правораздаване, в противоречие на установените правила за провеждане на съдебен процес, съгласно международните договори, по които България е страна.

 

 

І. Като неправителствена организация, работеща за защита на човешките права, категорично заявяваме искането си за отмяна  на чл. 417 и свързаните с него разпоредби от ГПК. Чрез приложението на този член в нашето законодателство се нарушава правото на защита на лицата, страни по съдебен спор и им се отнема правото на справедлив процес. Чл. 417 от ГПК  нарушава и редица международни актове, по които Република България е страна, а именно: Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори /включително на договорите за банков кредит/, чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и на принципа на ефективност при прилагане на правото на съюза, както и чл. 6, чл. 13, чл. 14 от Конвенцията за защита правата на човека и много често и на чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията защитаващи правото на собственост.

 

 

ІІ. Нашата категорична позиция е за въвеждане на обжалваемост пред съд на действията и бездействията на съдебните изпълнители, включително на оценката на имуществото, което се изкарва на публична продан. Настояваме да се въведе двуинстанционен съдебен контрол върху действията на съдебните изпълнители и депозирането на жалба срещу тяхно действие да води до спиране на изпълнението на това действие.

 

 

Предвид многото случаи на драстично нарушаване на правата на длъжниците в изпълнителното производство и  липсата на ефективен контрол от страна на Камарата на частните съдебни изпълнители и Инспектората към Министерство на правосъдието,категорично настояваме да се създаде изцяло независим от Камарата на частните съдебни изпълнители орган, който да разглежда дисциплинарните производства срещу частните съдебни изпълнители.

 

 

Настояваме за промяна на Тарифата към закона за частните съдебни изпълнители, като нашето искане е много от таксите да отпаднат, а други, включително пропорционалната такса по т. 2 от Тарифата да бъдат значително редуцирани.

 

 

Предвид многобройните случаи на пострадали поръчители и други солидарни длъжници по банкови кредити, настояваме за промяна на законодателството и за създаване по законодателен път на механизми за регулярно проучване на имущественото състояние на главния длъжник и на останалите солидарно отговорни длъжници, за да се постигне разпределяне на финансовата тежест между всички задължени лица.

 

 

Категорично настояваме да бъде наложен мораториум на изпълнителните дела, образувани от банките по реда на чл. 417, т. 2 от ГПК. Нашата позиция е, че следва законодателят да предвиди ретроактивно /ex tunk/ действие на отмяната на чл. 417, като отмяната  да касае и заварените случаи на образувани изпълнителни дела и че следва законодателно да бъде предвидено, че всички банки трябва да предявят своите вземания  по общия исков ред. Така ще бъдат защитени правата не само на бъдещите кредитополучатели, а и на стотиците граждани и търговски дружества, които са получили вече кредит и чиито права са нарушени от банките.

 

 

Гражданско движение „ДНЕС” подкрепя пакет от предложения/част 1 и част 2/  за законодателни промени, част от които са горепосочените искания. Подробно изложение на предлаганите промени може да намерите на сайта на сдружението.

 

 

Ще припомним, че група юристи, подкрепени от Гражданско движение "ДНЕС" инициираха през лятото национална петиция срещу произвола на банките. В нея се иска отмяна на лобисткия член 417 от ГПК, въведен през 2009-а година, който не дава реална възможност на хората да се защитят по надлежния съдебен ред, тъй като получават информация, че са съдени едва с поканата за доброволно изпълнение от ЧСИ. От този член се възползват най-вече банките, обясяват запознати с положението юристи. 

 

Още тогава от „ДНЕС“ алармирахме, че десетки сигнали в това отношение постъпват в приемните на Движението в цялата страна.

 

 

Произволът на банките и множеството сигнали на гражданите в това отношение бяха основната тема на свиканата на 11.09.2013 г. от  адвокати на Центъра за човешки права и Гражданско движение „ДНЕС“ пресконференция  в БТА. На нея бе оповестено, че с  цел защита на българските потребители, от Центъра за човешки права и Гражданско движение „ДНЕС“ са внесли жалба до Европейската комисия, в която настояват Комисията да предприеме съответните действия, така че българските власти да отменят чл. 417 от ГПК[1].


3182