Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / 77% от кюстендилци н...
77% от кюстендилци не биха сменили кмета си

77% от кюстендилци не биха сменили кмета сиСпоред 76% от кюстендилци, приемането на България в Европейския съюз не е довело до положителна промяна в живота им. На противоположното мнение са 20 на сто от анкетираните. 

Данните са от представително количествено изследване сред пълнолетното население на община Кюстендил, проведено съвместно от Гражданско движение „ДНЕС” и агенция „ЕСТАТ” в периода 25 – 28 септември 2012 г. В проучването са обхванати 400 лица на възраст 18 и повече години. Целта на изследването е да анализира социално-икономическата ситуация и политическите и електорални нагласи сред населението в общината. 

Резултатите от изследването бяха изнесени на пресконференция на 17 октомври 2012 г. в Кюстендил от Анжелика Цокова – член на КС на Гражданско движение „ДНЕС”, Иво Желев – управител на агенция „ЕСТАТ” и членовете на координационния съвет на Гражданско движение „ДНЕС” - Кюстендил. 

Интерес представляват и мненията за Кюстендил като място за живеене. 24% от кюстендилци смятат, че общината е добро място за живеене, като отново има превес на негативно настроените – 61% не са съгласни с тази оценка. Кюстендил не е добро място за живеене според младите, висшистите, работещите на ръководна длъжност, хората без доходи, негласувалите на последните избори. Позитивни отговори дават най-вече възрастните, хората с основно и по-ниско образование, пенсионерите и работещите на изпълнителска длъжност, както и хората на двата края на доходната стълбица - с доход под 200 лева, или с над 700 лева. 

И в Кюстендил, както и в други изследвани общини, основният проблем е икономиката (34.8%), следвана от социално-икономическите проблеми (14.3%). Със значително по-ниски дялове са бездомни и други животни, чистота и сметосъбиране, местна администрация, общинска инфраструктура и други. (сумата от всички дялове надхвърля 100%, защото интервюираните дават повече от един отговор на въпроса за основните проблеми на община Кюстендил). 

Проблемите, свързани с други инфраструктурни елементи (като ВиК например) и с екологията имат най-нисък дял, от по 0.3%. Що се отнася до най-належащия за решаване проблем (измежду набор от готови предложения), респондентите съставят следната подредба: безработица – 58.8%, ниски заплати и пенсии – 24.8%, нисък стандарт на живот – 4.5%, чистота – 2.3%, здравеопазване – 2.0%, инфраструктура – 1.0%, лоша администрация – 1.0%. Финалният щрих в икономическата картина за Кюстендил се добавя с оценката на икономическото състояние, която е на границата между среден и добър – 3.54. 


Оценка на местната администрация и политициЧаст от цялостния анализ на Кюстендил са оценките за работата на местната власт, дадени от самото население. Кметът Петър Паунов, който не би бил сменен от 77.3% от респондентите, получава най-висока оценка (4.55), следван от общинската администрация с 3.87 и общинският съвет - на трето място, със средна оценка от 3.44.   

Високи оценки за работата на кмета дават най-вече живеещите в селата, възрастните, получилите средно и основно образование, работещите на ръководна длъжност и хората с високи доходи. Недоволни се срещат предимно сред младите, градското население, висшистите, домакините, работещите на изпълнителска длъжност и безработните, както и среднодоходната група.  

Профилът на одобряващите работата на общинския съвет е малко по-различен. Това са хората между 30 и 39 години, получилите основно и по-ниско образование, работещите на ръководна длъжност и хората с по-ниски доходи. Обратно, ниски оценки има предимно от по-възрастните, висшистите, домакините, безработните и хората с високи доходи или бездоходните. Подобен профил показва, че причините за недоволство от работата на съвета са различни, но най-вече са от страна на по-взискателните групи.  Общинската администрация, традиционно, има по-висока оценка в сравнение със съвета. В случая това се дължи на по-високите оценки от страна на младите, висшистите, работещите на ръководна длъжност и хората с високи доходи. Най-критични към работата на общинската администрация са хората на средна възраст, получилите основно образование, учащите и работещите на изпълнителска длъжност, както и хората с доход под 200 лв. 

Контент анализ 

В допълнение към количественото изследване за община Кюстендил е направен и контент анализ на изказванията и дейността на политиците, отразени в пет от основните медии в региона – вестниците „Вяра” и „Струма“ и сайтовете „Кубер прес“, „Кюстендил инфо” и „Кюстендилски новини“. Целта на анализа е да се откроят най-дискутираните теми от местните политически лица и на тази база да се направи сравнение с дефинираните от жителите на общината сфери, в които следва да се работи. За установяване доколко политическият дебат е в съответствие с реалните проблеми на жителите на общината, е изработен индекс на връзката между политическия и обществен дневен ред.Най-активните говорители, чиито мнения или позиции могат да бъдат открити в местните медии, са кметът Петър Паунов и Стоян Стоилов, председател на Общинския съвет. 

Сред другите активни лица могат да бъдат откроени депутати, общински съветници, представители на различни партии. През Септември 2012 година основните четири теми в изследваните медии са икономика (44.8%), политика (27.8%), социална политика (26.6%) и култура (11.6%). С дялове от под 10% следват темите закон и ред, любопитни, църква/религия и други. Ключов момент при анализа на разглежданите публикации е извеждането на главните проблеми, които са споменати за периода. Класацията се оглавява от вътрешни дейности (правилник на ОС, промени и други) – с 30.3%, финанси на общината (23.9%) и икономика/инвестиции (19.3%), следвани от проблеми като образование, култура и религия и други.  Очевидно е разминаването между основните теми и проблеми според обществото и тези според местните политически дейци. Изчисленият индекс на съвпадение е 31% и е сред сравнително високите индекси, измерени досега в изследваните общини.


1005