Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Безработицата и орга...
Безработицата и организацията на движението най-много притесняват жителите на Сливен

Безработицата и организацията на движението най-много притесняват жителите на СливенОт 14 до 29 септември 2015 г.  Гражданско движение „ДНЕС“ – Сливен проведе анкетно допитване до гражданите на общината, в рамките на националната инициатива „Да изберем и решим заедно основните проблеми на нашата община”.

Целта на проучването е да се идентифицират проблемите на общината и да се запознаят властимащите с мнението на гражданите за тях. Идеята е инициативата да подкрепи местните управляващи за вземане на правилните управленчески решения след спечелване на изборите, а не да се конфронтира с тях.

При изготвяне на анкетната карта са взаимствани резултатите от анкетните проучвания, проведени през предходните години, мненията на гражданите, посещавали приемната на „ДНЕС“-Сливен, както и резултатите от представителното изследване, направено от „Консултантска група” – София, в обсъждането на които участие взе и движението.

Допитването се проведе чрез попълване на анкетни карти от граждани в централната градска част и в приемната на движението.

В проучването бяха обхванати 1950 жители на Сливен, като всеки от тях имаше възможността да посочи до три ключови, според него, проблема на общината. По тази причина, процентите надхвърлят 100.

Резултатите от анкетата са следните:

1. Лошата инфраструктура - 43%

 • в централната градска част - 15%
 • в кварталите - 56%
 • в малките населени места - 70%

2. Проблемите с организацията на движението - 75%

 • в централната градска част - 90
 • в кварталите - 55%
 • в малките населени места - 5%

3. Безработицата - 68%

4. Чистота и озеленяване - 18%

 • в централната градска част - 2%
 • в кварталите - 72%
 • в малките населени места - 45%

5. Отсъствието и състоянието на съществуващите детски и спортни площадки - 21%

 • в централната градска част - 18%
 • в кварталите - 20%
 • в малките населени места - 25%

6. Подобрения в градската среда - 63%

7. Транспортната схема в града - 26%

8. Почистване на общината - сметосъбиране и снегопочистване - 39%

9. Асвалтиране - 21%

10. Завършване на пречиствателната станция - 83%

11. Отводняване на улиците след дъжд - 33%

Приравнени към 100% и подредени по важност, проблемите се подреждат така: 

 • 17% - Завършване на пречиствателната станция
 • 15% - Проблемите с организацията на движението
 • 14% - Безработицата
 • 13% - Подобрения в градската среда
 • 9% - Лошата инфраструктура
 • 8% - Почистване на общината - сметосъбиране и снегопочистван
 • 7% - Отводняване на улиците след дъжд
 • 5% - Транспортната схема в града
 • 4% - Отсъствието и състоянието на съществуващите детски и спортни площадки
 • 4% - Асвалтиране
 • 4% - Чистота и озеленяване 

Като цяло, в сравнение с предходните изследвания, гражданите на Сливен  изразяват удовлетвореност от:

 • Промените в центъра на града и, донякъде - в кварталите;
 • Завършване на водния цикъл;
 • Изграждане на нови и поддържане на съществуващите паркове и градини;
 • Изграждане и поддържане на спортни съоръжения и площадки;
 • Поддържане на пътната настилка, тротоарите, маркировки;
 • Възстановяване на обществени тоалетни, чешми и фонтани.

Като препоръки за решаване на проблеми се открояват:

 • Решаване на проблемите с безработицата и разкриване на нови работни места;
 • Развитие на туризма;
 • Изграждане на нови светофарни уредби;
 • Ремонт на тротоарите, пътната настилка в крайните квартали, вилната зона и селищата на общината, особено в квартал „Речица“;
 • Решаване на проблемите с паркингите. Изграждане  на подземни гаражи и зони за паркиране;
 • По-голямо внимание на почистването на междублоковите пространства, изграждане на зелени площи в тях. Решаване проблема с гаражите;
 • Възстановяване на липсващите указателни табели по улиците и номера на блоковете;
 • По-голямо внимание на мерките по отношение организацията и регулирането на движението в града - безобразното шофиране и паркиране, неспазване на пътните знаци, отсъствието на колегиалност, движението на велосипедистите;
 • По-активно използване на безработните в почистването на града.

 


6592