Гражданско Движение ''ДНЕС''

България

Начало / Актуално - България / Бюджет 2019: вижте к...
Бюджет 2019: вижте колко и на кого дава властта предизборно

Бюджет 2019: вижте колко и на кого дава властта предизборноПрез 2019-та, когато ще има избори за евродепутати и за местни органи на власт, бюджетът е особено щедър към държавни служители, в това число учители, здравеопазване и отбрана, където разходите са значително увеличени, става ясно от проекта, публикуван днес от Министерството на финансите.

Към проекта, по традиция се прилага и средносрочната бюджетна прогноза, според която разходите се увеличават - и от 44 457 млн. лева за 2019 г. се очаква да достигнат 47 582,3 млн. лева през 2021 г. 

Какво раздава бюджет 2019

Увеличават се целевите помощи за отопление, като за догодина средствата са с 40,4 млн. лева повече, което е ръст от 50% спрямо 2018 г. Още 150 млн. лева са предвидени за мерките в законопроекта за хората с увреждания и законопроекта за личната помощ, които парламентът тепърва предстои да обсъди.

7 млн. лева са парите за новия вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител, съгласно промените в Закона за семейни помощи за деца, като размерът на помощта за 2019 г. е 115 лева.

Националният план за повишаване на разходите за отбрана предвижда до 2024 г. те да достигнат 2% от БВП на Република България. Следвайки тази цел, в бюджетната рамка за 2019 г. общо разходите за отбрана възлизат на 1 839,3 млн. лева, което е 1.58% от БВП.

Осигурени са средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и способностите, свързани с колективната отбрана, в т.ч. средства за изпълнение на одобрените от Народното събрание инвестиционни проекти. Първият от тях, чиято реализация се очаква догодина, е за закупуване на изтребители, които ще се плащат разсрочено за 10 години.

Бюджетът на здравната каса за 2019 г. е с близо половин милиард - 490 млн. лева повече, а дейността на Фонда за лечение на деца и за лечение в чужбина ще бъде прехвърлен към НЗОК. Той се одобрява на отделно заседание на правителството.

"Увеличението ще е разпредели възможно най-равно по пера. Ще се постараем да има ефективно и оптимално използване на разходите", обеща днес зам.-министър Жени Начева, посочвайки, че акцентът се поставя върху профилактиката. "Дейността на Фонда за лечение на деца и за лечение в чужбина ще бъде прехвърлена към здравната каса, като ще има допълнителен трансфер в рамките на 16 млн. лева".

Агенцията по трансплантация и Изпълнителна агенция "Медицински одит" се обединяват в ново звено - Агенция за медицински надзор, като лечебната дейност ще минава по касата - в името на това "да върви работата по-гладко".

Политиката по доходите

Средносрочната бюджетна прогноза е заложила увеличение на минималната работна заплата - от 510 лв. на 560 лв. от 1 януари 2019 г., на 610 лв. от 1 януари 2020 г. и на 650 лв. от 1 януари 2021 г. Наред с това - обещаното от премиера Бойко Борисов увеличение с 10 процента на средствата за заплати и осигурителни вноски в бюджетния сектор от 2019 г., за които е осигурен 1 милиард, от които 330 милиона лева отиват за заетите в сферата на образованието.

Както бе обяснено по-рано, парите за чиновниците няма да се раздават "на калпак", а въз основа на заеманата длъжност и оценките за постигнатите резултати.

За 2019 г. увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал е средно с 20% с цел през 2021 г. доходите на учителите да бъдат удвоени спрямо нивата им от 2017 г.

Променят се механизмите за разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи и на общата изравнителна субсидия за 266-те общини в България.

При разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи към основния и допълнителния компонент е предвиден и допълнителен ресурс за подпомагане на общините от 4-та и 5-та категория за подобряване състоянието на социалната и техническа инфраструктура на територията им. Изменението на механизма за разпределение на общата изравнителна субсидия по общини през 2019 г. е свързано с определянето на условие за достъп до субсидията.

Право да получават изравнителна субсидия през 2019 г. имат общините, чиито постоянни данъчни постъпления към 31 декември 2017 г. на един жител са по-ниски от 120% от равнището им за страната на един жител. 

И какво още

Вноската на България в бюджета на ЕС е 1 282 127,7 милиона лева. 

Съдебната власт предлага сериозно увеличен спрямо тазгодишния проект за бюджет. В него приходите се запазват на тазгодишното си ниво от 116 милиона лева, въпреки увеличените многократно такси - 14 пъти за касационните производства, водени от граждани, при касационни жалби по дела с определяем материален интерес таксите ще се изчисляват в процент от интереса и др. Разходите са завишени с близо 200 милиона лева спрямо тази година - до малко над 769,4 милиона лева. За тази година са били  591,12 милиона лева.

Всички структури на съдебната власт получават значително по-големи бюджети - ВСС, съдилища, прокуратура, инспекторат, та до резерва на системата, който се увеличава от сегашните 600 000 на 900 000 лева.

Но становището на изпълнителната власт охлажда исканията, като одобрява разходи от 666,317 млн. лева, запазва нивото на собствените приходи непроменено и занижава бюджетната субсидия до 550. 317 милиона лева вместо исканите 653,4 милиона лева.

Парламентът получава също повече пари - спрямо сегашния бюджет от 62,150 милиона лева за догодина са разписани 79,3 милиона лева. Основната причина е в увеличените капиталови разходи, вдигнати до около 14 милиона лева, заради обновлението, което се извършва на бившия партиен дом, където ще е новата пленарна зала. 

С малко са увеличени парите за президентството - спрямо тазгодишните 6,668 млн. лева за 2019 г. са предвидени не повече от 500 хиляди отгоре или 7,127 милиона лева.   

С над 5 милиона повече предлага правителството да са парите за Министерския съвет - спрямо сегашните 91,07 милиона лева, са предвидени 95,086 милиона лева.

Омбудсманът с бюджет от 2,974 милиона тази година, за 2019 г. има да харчи 3,159 милиона лева.

Продължава да расте рекордният бюджет на МВР, надминал 1 милиард преди няколко години - планираните за догодина разходи са 1 514 790,2 хиляди лева. От тези над 1,5 милиарда лева,  над 1,338 милиарда са за заплати. За тази година вътрешното министерство имаше да харчи близо 1,3 милиарда лева.   

Бюджетна визия за три години напред

Освен проекта за бюджет за догодина, от МФ представят и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. 

Целите, заложени в нея, са: за 2019 г. дефицит от 0,5 % от БВП, а за 2020 г. - балансирана бюджетна позиция, която се запазва и през 2021 г.

Изразени като процент от БВП, при приходите за периода 2019-2021 г. се наблюдава тенденция за спад от 37,7% до 35,8%, а в номинален размер се увеличават, като от 43 857 млн. лева за 2019 г. се очаква да достигнат 47 582,3 млн. лева през 2021 г.

В средносрочен план се предвижда запазване на ниските данъчни ставки на корпоративните данъци и тези на данъците върху доходите на физическите лица. Разходите, изразени като процент от БВП, за периода 2019-2021 г. също бележат спад от 38,2% до 35,8%, което представлява средногодишна консолидационна стъпка от около 1,2 процентен пункт от БВП.

Въз основа на допусканията и прогнозното нетно дългово финансиране за периода 2019-2021 г. се очаква намаление на държавния дълг от 22,2 млрд. лева през 2019 г. до 22 млрд. лева към края на 2021 г., респективно от 19,1 % до 16,5 % от прогнозния БВП.

Нивото на консолидирания дълг на сектор "Държавно управление" се очаква да продължи да спада, движейки се в диапазона от 22,5% до 17,7% от БВП или между 24,3 - 23,5 млрд. лева.

Прогнозите за относителния дял на консолидирания дълг спрямо БВП остават значително под максимално допустимата референтна стойност на Маастрихтския критерий за конвергенция от 60%, което ще гарантира запазване на равнището на държавна задлъжнялост в устойчиви граници, обясняват от Министерството на финансите.

 

Източник: http://clubz.bg/

 

ВИЖТЕ ДРУГИ СТАТИИ, КОМЕНТАРИ И ПОЗИЦИИ ПО ТЕМАТА:

Златното ДДС на всички властници

Да забравим за днес, че да си спомним за приватизацията от преди 30 години

АМАН ОТ АКЪЛ, ДАВАЩ НИ СЕ ОТ ПОЛИТИЦИ, ДОВЕЛИ НИ ДО ТУК!

Превзеха и унищожиха държавата. Хора губим бъдещето си!

Майки: Борисов развява пари на данъкоплатеца. Да му потърсим сметка!

Майка на дете с увреждания: Борисов да застане като мъж срещу нас

България: Фактите говорят“ – седма част 

  


79404