Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Бургазлии са доволни...
Бургазлии са доволни от икономическото състояние на общината си

Бургазлии са доволни от икономическото състояние на общината си77% смятат Бургас за добро място за живеене, 88% от бургазлии „не биха сменили” кмета на града

 

Според 38% от анкетираните бургазлии, приемането на България в Европейския съюз не е довело до положителна промяна в живота им. Това е най-високият дял, регистриран досега, в направените сред седем български общини изследвания. В сравнение с 2011 година няма значителна промяна, но на този етап вече не може да се очаква особено увеличаване на дела, поради многото изминали години от събитието.

 

Данните са от представително социологическо проучване, направено съвместно от Гражданско движение „ДНЕС” и агенция „ЕСТАТ” в периода 12-20 септември 2012 г. В проучването са обхванати 401 пълнолетни жители на Бургас и съставните села от бургаска община, а целта на изследването е да анализира социално-икономическата ситуация и политическите и електорални нагласи сред населението в общината. Резултатите от изследването бяха изнесени на пресконференция днес, 11 октомври 2012 г., в Бургас, от Анжелика Цокова – член на КС на Гражданско движение „ДНЕС”, Иво Желев – управител на агенция „ЕСТАТ”, и членовете на координационния съвет на Гражданско движение „ДНЕС”-Бургас.

 

На въпроса „До каква степен споделяте мнението, че Бургас е добро място за живеене?” 77 % от анкетираните отговарят утвърдително („напълно” или „в голяма степен”). Този дял е изключително висок и представлява увеличение с три процентни пункта от 2011 година.  Принос за резултата имат предимно младите, висшистите, учащите и хората с високи доходи, докато на противоположно мнение са хората на средна възраст и с ниски доходи, получилите основно или по-ниско образование и безработните.

 

Преобладаващото положително виждане за Бургас се отразява и върху мнението на гражданите за икономическото състояние на общината. Средната оценка от 4.17 е увеличена от 3.97, през 2011. Това отново е една от най-високите стойности, измерени досега. И тук, както и в други общини, икономиката води класацията на основните проблеми, но със сравнително по-малък дял от 34% (при около 60% в другите общини). Следват я общинската инфраструктура (20%) и социално-икономическите проблеми (11%). По- надолу са здравеопазването (8%), чистотата и транспортът, с по 6%, екологията, редът и сигурността, всеки с дял от по 4%.

 

Запитани за спешните за решавани проблеми, бургазлии отговарят по следния начин: безработица – 39 на сто; здравеопазване – 18 на сто; ниски заплати и пенсии – 18 на сто; нисък стандарт на живот – 8 на сто; инфраструктура - 6 на сто; чистота - 4 на сто; трафик и лоша администрация– с по 3 на сто. В сравнение с 2011 година, се е увеличило значението на здравеопазването, за сметка на ниските заплати и пенсии.

 

Безработицата е спешен проблем основно за живеещите в селата, възрастните, получилите основно и по-ниско образование, хората без доходи и гласувалите на последните местни избори през 2011 година. Ниските заплати и пенсии притесняват предимно жените, младите (до 39 години), висшистите, домакините и пенсионерите и среднодоходната група, а здравеопазването е „трън в очите“ на градското население, пенсионерите и домакините, хората на двата края на доходните групи-тези с под 200 лева и с над 700 лева.

 

Миграционните нагласи сред населението на общината са сравнително ниски. Делът на хората, които имат планове да се преселят в друго населено място (19%) е с два процентни пункта по-висок от 2011. Това нарастване не бива да бъде прието еднозначно, защото въпреки него, този процентен дял е нисък, а и желанието за миграция може да е в резултат на по-високо самочувствие, усещане за реална възможност да се започне живот на друго място.

 

Оценка на местната администрация и политици

 

Оценката за работата на кмета, на общинския съвет и на общинската администрация, по шестобалната система, отбелязват ръст в сравнение с 2011 година.

 

Градоначалникът Димитър Николов получава 5.28, при средно 4.89 през изминалата година. Видно е, че кметът е подобрил имиджа си сред населението, отбелязвайки за пръв път оценка над 5. Това е най-високата регистрирана оценка до този момент, сред направените изследвания в 7 други общини. Освен това, цели 88% от бургазлиите не биха го сменили, ако зависеше от тях.

 

Населението на община Бургас класира работата на администрацията на второ място, със средна оценка от 4.31. Най-доволни от предоставяните административни услуги са хората от 40 до 59 години, висшистите, работещите на изпълнителска длъжност и хората със средни доходи.

 

Общинският съвет традиционно е с най-ниска оценка, но в Бургас минава границата от Добър 4, с 9 стотни. При сравнение с 2011, забелязваме увеличение от 3.76, като най-доволни са живеещите в селата, висшистите, учащите и хората с доход между 501 и 700 лева.

 

Преобладаващата част от населението (59%) смятат, че местните политиципредставляват интересите им в малка, или в никаква степен и само 39% се чувстват представени. През 2011 година отново недоволните са мнозинство, но с по-малък дял от 55%.

 

Що  се отнася до оценката за степента на спазване на поетите ангажименти, според 52% местните политици изпълняват обещанията си в някаква степен. Положителна оценка виждаме от страна на градското население, жените, младите (до 39 години), получилите висше образование, хората с високи доходи.

 

Липсата на усещане за представителност и съвсем малкият превес на мненията, че политическите обещания се изпълняват, рефлектират върху желанието на бургазлии да бъдат активни участници в политиката - само 19% биха се кандидатирали за избираема  длъжност  в  общината.  Освен  това  се  наблюдава  и  ниско  ниво  на гражданска активност – само 21% членуват в някаква организация (при 24% през 2011 г.).

 

Контент анализ

 

В допълнение към количественото изследване за община Бургас, е направен и контент анализ на изказванията и дейността на политиците за месец август 2012 година, отразени в основните информационни източници – вестниците „Бургас днес и утре“, „Черноморски фар“ и „Фактор“, и Интернет сайтовете „Бургас инфо“ и „Бургас нюз“. Целта е да се откроят най-дискутираните теми от местните политически лица и на тази база да се направи сравнение с дефинираните от жителите на общината сфери, в които следва да се работи. За установяване доколко политическият дебат е в съответствие с реалните проблеми на жителите на общината, е изработен индекс на връзката между политическия и обществения дневен ред.

 

Основният политически говорител за август 2012 година е кметът на Бургас, Димитър Николов. Сред останалите действащи лица са заместник-кметове, народни представители на партии, общински съветници, директори на дирекции и други. Почти липсват представители на гражданското общество, експерти и независими говорители.

 

В изследвания период, медиите посвещават вниманието си предимно на теми като икономика (42%),  политика (24%), спорт  (18%), култура (16%) и социална политика (14%). С по-ниски дялове следват любопитни, църква/религия, закон и ред, наука и технологии и други. В класацията на основните отразявани проблеми категорично предимство има инфраструктурата, с дял от 27%. Следват финанси на общината и работа с европейски и международни институции, с дялове от по 16%. Икономиката и инвестициите се срещат в 15% от публикациите, култура и религия в 13%, а спорт в 12%.  Пътища и улици, социална политика и активност на местната власт са с дялове от по 9%. С по-ниска честота на споменаване сред проблемите се откриват и образование, екология, престъпност и други.

 

Темите, които най-често вълнуват обществеността и за които политиците се изказват, се разминават частично. Изчисленият индекс на съвпадение е със стойност от 26.1%, при 33.8% през 2011 година.

 


4566