Гражданско Движение ''ДНЕС''

България

Начало / Актуално - България / Частните охранители ...
Частните охранители в общини и села - с право да задържат с белезници

Частните охранители в общини и села - с право да задържат с белезнициЧастните охранители, които ще могат да работят на територията на населените места след сключен договор с кметовете, ще имат право да използват белезници и други помощни средства при нужда.

Това става ясно от проект на наредба към новоприетия Закон за частната охранителна дейност. Вариантът на подзаконовия норматилен акт е публикуван за обществено обсъждане в правителствения портал www.strategy.bg. В текстовете на проекта за наредба е доразвита материята "охрана на урбанизираната територия", записана за първи път в закона.

Въпросните законови разпоредби, които позволяват на общините и кметствата да наемат частна охрана за опазване на имуществото на гражданите и на обществения ред, вече са в Конституционния съд. Независимо един от друг и президентът Румен Радев, и главният прокурор Сотир Цацаров пратиха тези текстове - предложени от Министерския съвет и приети от Народното събрание, на юристите в Конституционния съд.

Мотивите на двамата са подобни - в най-общи линии, че даването на правомощия за опазване на сигурността, имуществото и здравето на гражданите на частни фирми нарушава принципа на функциониране на правовата държава. А в конституцията ясно е записано, че тези дейности са отговорност на Министерския съвет и в частност на МВР. 

В проекта за наредба е доизяснено що е то "охрана на урбанизираната територия". Текстът е почти дословно преписан от този в закона и гласи:

Охраната на урбанизирани територии е комплекс от дейности, който включва защита от противоправни посегателства, посредством наблюдение, контрол и реакция с мобилни охранителни патрули на имуществото и населението в съответната урбанизирана територия. 

Уточнено е, че тази работа може да се върши от търговци с лиценз за извършване на частна охранителна дейност и това може да става на база на писмен договор (с кмета на съответната община или кметство, както пише в закона - б.р.)

Управителят или ръководителят на охранителната фирма, оперираща на територията на дадено населено място, ще са длъжни да осигурят на охранителите "белезници и други помощни средства". Справка в текста на новия закон показва, че под "други помощни средства" се разбира "каучукови, пластмасови, щур­мови и електрошокови палки и прибори".

Така записани, текстовете означават, че според вида охрана на град или село, за която кметът е сключил договор, гардовете ще могат да бъдат въоръжени. Те ще могат да задържат хора - с белезници, да използват палки и други пособия - по появата на компетентни органи на МВР. Помощни средства и упражняване на физическа сила по закон за забранени за употреба срещу "видимо малолетни деца" и бременни жени (не е уточнено дали трябва да са видимо бременни, за да важи забраната  - б.р.)

Разбира се, позволява се ползване на помощни средства и в случаи на неизбежна отбрана и "крайна необходимост", които са описани в Наказателния кодекс. Задължението на охранителите дори в такива случаи да опазват живота и здравето на лицата, срещу които са насочени. Подобни са текстовете и в нормативната уредба, уреждаща работата на органите на МВР.

В наредбата е уточнено как частните охранители на населени места трябва да обявят кои са охранителите, какви технически средства използват - например охранителни камери със записващи устройства и т.н.

 

Източник: http://clubz.bg/


56430