Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Да отстояваме прават...
Да отстояваме правата си! Национална кампания на Гражданско движение „ДНЕС” и КРС.

Да отстояваме правата си! Национална кампания на Гражданско движение „ДНЕС” и КРС.Мобилна приемна на „ДНЕС” и КРС  се проведе във Велико Търново на 20 юни, сряда, от 11.00 до 13.00 часа в ритуалната зала на община Велико Търново. 

От името на гражданско движение ДНЕС в инициативата участваха г-жа Анжелика Цокова-член на Национален координационен съвет на ДНЕС и Мартин Карагеоргиев -областен координатор на ДНЕС- Велико Търново. 

На въпроси на граждани отговаряха експерти от КРС и доброволци – юристи от „ДНЕС”, а също и г-н Никола Колев, заместник-председател на КРС, и г-жа Анжелика Цокова, член на НКС на „ДНЕС”. 

Общо 14 жалби бяха депозирани от граждани в приемната. Жалбите са във връзка с проблеми с мобилните оператори и интернет доставчици. 

Най-често оплакванията на гражданите са свързани с невъзможност да се възползват от възможността да прекратят договор с мобилен оператор в седем дневен срок, защото са получили по договор крайно устройство, като подарък. Гражданите се жалваха и от предоставяне на некачествена услуга от страна на мобилните оператори-мобилен интернет с изключително ниска скорост и прекъсване на услугата.Друг проблем, описан в жалбите е получаването на нежелани търговски съобщения от потребителите. 

Анжелика Цокова  от гражданско движение ДНЕС и заместник-председателя на КРС Никола Колев посъветваха гражданите преди да подписват каквото и да е, да четат внимателно всички текстове в предлагания от мобилния оператор или интернет доставчик договор. 

Г-жа Анжелика Цокова и г-н Никола Колев призоваха гражданите да изискват екземпляр от договора и ако нещо не им е ясно да потърсят помощ в приемните на гражданско  движение ДНЕС в цялата страна.Там юристи-доброволци на ДНЕС ще им разяснят какви са правата и задълженията им по конкретния договор.


928