Гражданско Движение ''ДНЕС''

Актуално

Начало / Актуално - Актуално / Да спрем държавните ...
Да спрем държавните субсидии на НПО на и за хора с увреждания

Да спрем държавните субсидии на НПО на и за хора с уврежданияРодителите и семействата на хора с увреждания и подкрепящите организации, категорично настояват да се приемат изменения в Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), за отмяна на статута на т.нар. „национално представителни” организации на и за хора с увреждания.

След десетки сигнали, жалби, писма и протести през последните няколко години, родителите и семействата на хора с увреждания и подкрепящите организации подписаха петиция насочена срещу НПО-та на държавна хранилка, поради:

Доказана липса на каквато и да е пряка ангажираност от страна на Национално Представените организации към реалното решаване на проблемите в сферата на хората с увреждания и създаването на работеща среда за прилагането на конвенцията на хората с увреждания.

Доказано изразходване на субсидиите за организационна издръжката за проекти за лични ползи на ръководствата и/или близки потребители на услуги, но не и на общността, която би трябвало да представляват.

Доказана липса на капацитет за създаване и отстояване на политики за преодоляване на бедността и обедняването на хората с увреждания и семействата им, за създаване на условия за реална интеграция на хората с увреждания.

Доказаното им превръщане в административен придатък и обслужване на административните интереси на МТСП, а не на хората с увреждания.

Родителите и семействата на хора с увреждания и подкрепящите организации настояват за одит на дейността на „национално представените НПО на и за хора с увреждания, както и на достоверността на членския им състав, за който е публична тайна, че е фиктивен.

Нека всички хора, които споделят каузата и се подписват под тази петиция, да потвърждават подписа си посредством линка, които ще им бъде изпратен по e-mail. Ако валидността на подписа не е потвърдена - вотът не може да се регистрира в системата.

Родителите и семействата на хора с увреждания    Свържете се с автора на петицията