Гражданско Движение ''ДНЕС''

Актуално

Начало / Актуално - Актуално / Диалогът с потребите...
Диалогът с потребителите е формален ДКЕВР отново ще обслужи интересите на монополистите. ДНЕС „замразява” участието си в Консултативния съвет на ДКЕВР

Диалогът с потребителите е формален ДКЕВР отново ще обслужи интересите на монополистите. ДНЕС „замразява” участието си в Консултативния съвет на ДКЕВРПо повод предстоящото (на 23 март 2012 г.) обществено обсъждане на предложението за увеличение на цените на природния газ и топлоенергията, считано от 1 април т.г.,

Гражданско движение „ДНЕС” изразява следната

ПОЗИЦИЯ:

  1. 1.  Вместо да се ускори приемането на промените в Закона за енергетика, вкл. в частта за формиране на енергийните цени, защитата на потребителите и функциите на регулаторния орган, отново се пристъпва към поредното увеличение на цените на газ и парно.
  2. 2.  Увеличението на цените се прави на базата мъгляви обосновки и в опит да се угоди на „Булгаргаз” и Топлофикациите, вместо да се потърси сметка от ръководствата на монополистите за очевидно неефективното управление на компаниите.
  3. 3.  За пореден път не става ясно кое налага корекция на цените преди установения график – 1 юли.
  4. 4.  Продължава наложилата се практика монополистите да искат няколкократни драстични увеличения, а ДКЕВР уж да не ги възприема, но да увеличава енергийните цени 2 – 3 пъти годишно, като по този начин се достигат цените, искани от монополните дружества. Убедени сме, че гласът на потребителите отново няма да бъде чут и новите енергийни цени ще бъдат одобрени. Така ДКЕВР за пореден път ще обслужи интересите на енергийните доставчици!
  5. 5.  Като участник в Консултативния съвет към ДКЕВР, Гражданско движение „ДНЕС” многократно е изразявало позиции и е предлагало решения, които биват изслушани с внимание, но в крайна сметка не се отчитат при вземане на крайното решение. Т.нар. обществени обсъждания се провеждат формално, в изпълнение на нормативното изискване за диалог с потребителите. Диалог по същество няма!

 

ЕТО ЗАЩО:

  1. 1.   ДНЕС „замразява” участието си в Консултативния съвет на ДКЕВР и категорично отказва присъствието ни в него да се тълкува като съучастие в узаконяването на решенията на регулаторния орган, докато той работи в ущърб на интересите на потребителите и докато няма ясно и мотивирано формиране на енергийните цени!
  2. 2.   Продължаваме да настояваме за прекратяване на ценовия терор върху гражданите и за отчитане на покупателната способност на населението при вземането на решения за увеличението на цените от страна на енергийния регулатор!