Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / ДНЕС“ – ГАБРОВО ТЪРС...
ДНЕС“ – ГАБРОВО ТЪРСИ ИСТИНСКАТА „ЦЕНА“ НА ВОДАТА

ДНЕС“ – ГАБРОВО ТЪРСИ ИСТИНСКАТА „ЦЕНА“ НА ВОДАТАГражданско движение „ДНЕС“- Габрово,  внимателно следи развитието на всички проблеми, засягащи гражданите на града и региона. Сред тях, естествено, е и кардиналния въпрос за водата на хората. Цялата досегашна сага на Водния цикъл на Габрово е съпроводена с търсене на отговор на множеството въпросителни, които гражданите отправят. 

Но въпросите не спират. За това свидетелства всекидневната дейност на приемната на Гражданско движение „ДНЕС“ в града, където десетки граждани отправят своите питания. И на които експертите на Движението търсят отговор. 

Каква е истинската цена на Водния цикъл в Габрово? Колко струва той на един гражданин на Република България ? Колко струва на един гражданин, живеещ в Габрово ? Колко можеше да струва, ако …? 

Тези въпроси постави и изрази позиция по тях в приемната на Гражданско движение “ДНЕС” – Габрово председателят на „Дженерал айдия“ Иван Корназов, по време на пресконференция.

Амортизации на автомобилите на габровци ?

Между 430 и 470 лв. трябва да отдели средностатистическия жител на Габрово, който използва активно автомобила си в условията на рехабилитация и разширяване на мрежата на ВиК. Тази сума е в следствие на изключително ускорената амортизация на гумите и окачването.

Можеше ли тази амортизация да бъде избегната или намалена? Да, можеше да бъде намалена в пъти, ако бе предвиден един малък екип, който всеки ден обхожда трасето и попълва неравностите с инертни материали. Един малък екип от 5-6 човека и едно малко камионче. Но, никой не е помислил за допълнителните разходите на автомобилистите. Ако това беше направено, сега никой не би имал основание да претендира за възстановяване на тези щети.

Съгласно Закона за Задълженията и Договорите (ЗЗД), който виновно причини щета другиму е длъжен да поправи щетата до нейния пълен размер. Дали имаме виновно поведение и кой е виновен в този случай? Липсата на достатъчна разсъдливост у авторите и администраторите на проекта да сведат до минимум въпросните амортизации е достатъчно основание за иск за обезщетение. Общата стойност на щетите по автомобилите се изчислява на повече от 8 млн. лв. Това е сума, която физическите и юридически лица, потърпевши от безхаберието и/или липсата на достатъчно интелект, трябва да платят от своя джоб за да възстановят автомобилите си.

Как практически може да стане компенсирането на потърпевшите? По много начини, най-удачен от които е чрез освобождаване от задължението за плащане на пътен данък – напр. за срок от 7 години.

Цената на водата в условията на многократното й спиране и пускане след СМР ?

Когато се спре водата и се подменя определена част от водопровода се случват две общоизвестни явления.  Водата се оттича от тръбите и те се запълват с въздух. При пускането на водата този въздух се сгъстява и преминава през водомерите, като ги завърта. Най-ощетени са хората от по-високите етажи, тъй като въздухът, както и ел. ток винаги „избират пътят на най-малкото съпротивление”.

Потича мътна вода, която не става нито за миене, нито за пиене, нито за къпане, нито за пране. Тя просто трябва да се източи, но също както и въздухът, който е преминал преди нея, завърта водомерите.

Наличните водомери отчитат доставена питейна вода, част от която не е вода, а друга част не е питейна и не става за нищо. При многократно спиране и пускане на водата, което в случая е ежедневие, имаме налице недобросъвестно отношение към потребителите. Това недобросъвестно отношение е основание за иск по ЗЗД.

Монополистът ВиК е трябвало да отчете това, че клиентите му ще трябва да плащат за доставки, които реално не са извършени и да предложи вариант за компенсиране на клиентите си.  Това задължение произтича от изричното задължение ВиК монополистът да осъществява своята дейност в интерес на обществото. В случая имаме бездействие, което подлежи на санкции както по ЗЗД, така и по Закона за Защита на Конкуренцията (ЗЗК).

Общата щета за габровци възлиза на повече от 1.2 млн. лв.

Недобре съгласувано, хаотично, а често и немърливо изпълнение на СМР. Общата стойност на проекта би могла да е най-малко със 17 % по-ниска, ако СМР се извършваха съгласувано една с друга, ако нещата не се правеха по два-три пъти, ако проектантите и администраторите си разбираха по-добре работата, ако не си пречеха взаимно и ако още от самото начало се полагаха грижи като от добър стопанин и като от някой, който работи така както би работил, ако парите излизаха от неговия джоб.

Тук, логично, възниква въпросът: “Дали това не се прави нарочно, за да се усвоят повече средства?” Вероятността това да е точно така е твърде висока, от което идва и вторият логичен въпрос: “Дали не става дума за измама с еврофондове?” Ако това е така е необходим спешен мониторинг от Европейската комисия.

Има ли опасност от зарази и епидемиологична обстановка ?

Като се има предвид начина, по който се съхраняват тръбите – Да, твърде е възможно това да се случи. Защо?

Защото тръбите за питейната вода просто се търкалят покрай пътя не с дни, не седмици, а месеци наред. Освен, че част от тях просто изчезват, друга част стават обект на интерес на най-различни микроорганизми и животни – в т.ч.  и гризачи.

Какви зарази можем да очакваме при тази ситуация?

Най-различни: от епидемия на почти”безобидни” стомашно-чревни инфекции до много страшни и неличими болести, които в миналото масово са покосявали Европа. На практика – всичко, за което се сетите.

Някой би могъл да възрази, че има РЗИ, която строго контролира „нещата”…

За огромно съжаление, трябва да подчертаем дебело факта, че към настоящия момент РЗИ Габрово е една компрометирана институция, на която не може да се има никакво доверие, не само защото не осъществява стриктен контрол, а и защото се управлява от лице, което определено взима участие в корупционни схеми и на което не може да се има абсолютно никакво доверие. Никакво доверие за него и за ръководената от него РЗИ.

Можете ли да имате доверие на Контролен орган, който се ръководи от човек, назначен на трудов договор в контролираната от този орган МБАЛ?

Ако някой смята,че това е просто конфликт на интереси – жестоко се лъже! Конфликт на интереси има в момента на подписването на този трудов договор, но  от момента на получаването на първата заплата по този договор вече е налице корупция.

Скриването на корупцията зад термини от вида „конфликт на интереси” не е в интерес на обществото. Истината трябва да се назовава в прав текст – ясен и разбираем за всички.

Други рискове за живота и здравето на габровци и пребиваващите в Габрово ?

Съществуват, прекалено   много са и палитрата им е твърде широка. Като се започне с препъване, падане и счупване на крайници, премине се през пропадане в необозначени окопи, ями, дупки и пр. и се достигне до инциденти, които могат да завършат с трагичен край.

И всичко това са опасности, които са по вина на безхаберието, лошата организация, липсата на контрол и заинтересованост у съответните отговорни лица да предприемат необходимите действия с цел опазване на здравето и живота на гражданите (а също и на тяхното имущество). Това са опасности, които се дължат на абсолютно безотговорно поведение, за което в НК са предвидени съотв. санкции.

Това са опасности които грозят и млади и стари, в т. ч. и децата, които нямат изградени достатъчно силни инстинкти за съхранение и които често увлечени в своята игра просто не забелязват опасността.

Всички тези опасности, рискове, както и споменатите в предишните точки, стават пред очите на цялото общество. А контролните органи все още не са се самосезирали.

Поради това ние от „Дженерал айдия“ заемаме категоричната позиция, че е необходимо да се информира за всичко това както Главна Прокуратура, така и ЕК, въпреки, че информацията която смятаме да предоставим на  ЕК може да донесе огромни негативи за България.”


1650