Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / ДНЕС помага” стартир...
ДНЕС помага” стартира в Добрич

ДНЕС помага” стартира в ДобричДвижение за национално единство и спасение  стартира в Добрич националната доброволческа инициатива "ДНЕС помага", която е в помощ на хора с увреждания и за равен достъп до градска и социална среда".

Основните цели на кампанията са да се помогне и разнообрази живота на трудно подвижните и самотни възрастни хора и гражданите с физически и зрителни увреждания, обясни Даниел Алексиев – общински координатор на доброволците на "ДНЕС" за гр.Добрич.

Допълнително поставените цели са равен достъп до градска и социална среда, интеграция в обществото, преодоляване на трудния достъп до административни сгради и търговски обекти, равни права, пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите граждани

През периода на кампанията ще бъде засилена работата с всички общински и държавни институции, както и с неправителствени организации, за да бъде оказано възможно най-пълноценна помощ на гражданите, нуждаещи се от нея.

Кампанията ще продължи до 1 април 2013 г.

Включването на желаещите доброволци става, чрез попълване на формуляр в приемната на движението на адрес: гр.Добрич, ул."Д-р Константин Стоилов" № 3.

Документът може да се изтегли и от сайта на Движение "ДНЕС" – dnes-bg.org.


1034