Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Движение "ДНЕС" - во...
Движение

Движение "ДНЕС" - водещ участник в Общински консултативен съвет по въпросите на младежта към кмета на Община ГабровоВъв връзка с писмо от Община Габрово относно учредяването на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта (ОКСВМ), чиято основна функция е да подпомага Кмета при провеждане на общинската политика за младежта, за представител на „ДНЕС”, бе определен Кирил Асенов Данов. Той ще бъде включен в състава на ОКСВМ и ще вземе участие в учредяването му, което ще се състои на 22.11.2012 г. от 15,30 часа в Община Габрово, III етаж, зала „Заседателна”.

Кирил Христов Данов ще участва в изготвянето на  Общинският план за младежта, ориентиран към изграждане и реализиране на последователна и устойчива младежка политика в Община Габрово, основана на многосекторен подход, междусекторно сътрудничество и съвместно управление с младите хора на общинско ниво.

Дейностите следва да бъдат съобразени със стратегическите цели, включени в Националната стратегия за младежта (2012 – 2020):

  1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора
  2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 
  3. Насърчаване на здравословния начин на живот 
  4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение
  5. Развитие на младежкото доброволчество
  6. Повишаване на гражданската активност 
  7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райoни
  8. Развитие на междукултурния и международен диалог 
  9. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността

1611