Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Движение „ДНЕС“ е съ...
Движение „ДНЕС“ е съучредител на „Гражданска коалиция за Пловдив“

Движение „ДНЕС“ е съучредител на „Гражданска коалиция за Пловдив“„Гражданска коалиция за Пловдив“. Така се казва новоучреденото обединение на неправителствени организации и граждани на града, загрижени за неговото бъдеще. Сред съучредителите са и доброволците на Гражданско движение „ДНЕС“ – Пловдив.

Тя се основава на ценностите на демокрацията, социалната солидарност, публичността, прозрачността, гражданското общество и констутиционното право на сдружаване. 

Целите на гражданската коалиция са ясно формулирани:

  • Спиране на строителството на „Клуб Бунарджика“, паркинга под езерото в градската градина и втория гребен канал в град Пловдив
  • Граждански контрол върху урбанистичното планиране, благоустройството, строителството, развитието на зелената система, състоянието на околната среда, опазването на историческото, археологическото, културното и природното наследство, социалните услуги, общинския бюджет и използването на европейските фондове в Община Пловдив
  • Иницииране на конкретни предложения за подобряване на урбанистичното планиране, благоустройството, строителството, развитието на зелената система, състоянието на околната среда, опазването на историческото, археологическото,  културното и природното наследство, социалните услуги, общинския бюджет и използването на европейските фондове в Община Пловдив
  • Организиране на обществени обсъждания, кръгли маси, дискусии, публични изслушвания, проверки, търсене на информация, протести, петиции, съдебни искове, граждански кампании за изпълнението на  целите на сдружението.

Учредители на „Гражданска коалиция за Пловдив“ са следните неправителствени, граждански и професионални организации: 

1. Съюз на ландшафтните архитекти - Пловдив
          2. Регионални научно-технически съюзи - Пловдив
          3. Научно-техническо дружество по озеленяване - Пловдив
          4. Сдружение за аграрни и екологични проекти
          5. ГД "ДНЕС" - Пловдив
          6. "Принос за устойчива жизнена среда" - Пловдив
          7. Клуб на архитекта - професионалист и общественик
          7. СНЦ "Граждански контрол за защита на животните" - Пловдив
          8. КИОПИД "Сириус" / дискусионен клуб/ - Пловдив 

Според регламента „Гражданска коалиция за Пловдив“  е отворена система, към която в последствие могат да се присъединяват и други НПО. 

04.02.2013


1286