Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Движение „ДНЕС“ и КТ...
Движение „ДНЕС“ и КТ „Подкрепа”: „Ще работим съвместно по доктрината „Единна България“ за дългосрочното разрешаване на основните проблеми на държавата и гражданите“.

Движение „ДНЕС“ и КТ „Подкрепа”: „Ще работим съвместно по доктрината „Единна България“ за дългосрочното разрешаване на основните проблеми на държавата и гражданите“.Конфедерация на труда „Подкрепа”, представлявана от президента д-р Константин Тренчев, вицепрезидента Димитър Манолов и конфедеративните секретари Руска Бъчварова, Александър Загоров и Веселин Митов, от една страна, и от друга Гражданско движение ДНЕС, представлявано от Галя Николова, Петър Лазаров, Николай Лалев и Георги Мартинов, задълбочено обсъдиха широк кръг от актуални за гражданското общество въпроси. 

Присъстващите се обединиха около тезата, че колективният обществен разум изисква не само идентифицирането на основните проблеми пред гражданството, но и намирането на общоприемливи практически решения за дългосрочното им решаване. 

Участниците подчертаха, че е необходимо да се начертаят  възможните начини за решение на трайните приоритети за България, в условията на единство и приемственост. Създаването на предпоставки за трайно решаване на най-наболелите проблеми у нас чрез обединяване на мнения и подходи на основата на консенсус е и идеята, за която е разработена  инициативата на ДНЕС – платформа „Единна България“. Това е един възможен инструмент за обединяване на обществената енергия и позициите на представители от различните обществени кръгове, за намиране на допирни точки, в противовес на настоящата поляризираност на отношенията в страната. 

Представителите на двете организации изразиха готовност да работят съвместно за осъществяване на инициативата. 

 


538