Гражданско Движение ''ДНЕС''

България

Начало / Актуално - България / Държавна помощ за са...
Държавна помощ за самонаетите - как е в Европа и какво искат адвокати от Борисов и компания

Държавна помощ за самонаетите - как е в Европа и какво искат адвокати от Борисов и компанияСамонаетите лица в редица страни-членки на ЕС получават държавна помощ, докато в България няма такива намерения. Това заключение лъха от писмо на Адвокатския съвет на Благоевградската адвокатска колегия, пратено до премиера Бойко Борисов, президента Румен Радев и Народното събрание. Припомняме, че финансовият министър Владислав Горанов говори за самонаетите като за "маргинали".

В подкрепа на тезата, че е недопустимо самонаети лица, каквито са и адвокатите, да бъдат оставени без помощ. Специално за адвокатите е припомнено, че те не могат да работят заради държавното ограничение на работата на съда и че действащ адвокат е невъзможно да упражнява дейност по управление на търговски дружества или такава, произтичаща от сключен трудов договор, тъй като това е в нарушение на Закона за адвокатурата. Адвокатите нямат право и на платен годишен отпуск.

"Междувременно въпреки, че не упражняват дейност и не реализират доходи, адвокатите и всички самоосигуряващи се и самонаети лица, са длъжни ежемесечно да заплащат дължими данъци, да покриват месечни осигурителни вноски за пенсии, болест, и за жените бременност и раждане. Дължат заплащане на наеми, на заплати и осигурителни вноски на наети от тях лица, членски внос както към съответната колегия, така и към ВАдвС (Висшия адвокатски съвет)", пише в писмото.

Ето и примери от света за помощ за самонаетите Англия - "Субсидии за самонаетите лица" – TUC, който помогна за разработването на плана за субсидиране на заплатите заедно с бизнес групите и Министерството на финансите, заяви, че правителството може да увеличи кръга на лицата, които могат да получат помощ, като се предостави възможност за подпомагане на самостоятелно заетите лица чрез предоставяне на 80 % от дохода държавно обезщетение използва доходи.

Обсъжда се изчислението на дохода да стане въз основа на последните три данъчни декларации на самонаетите лица (3 години назад). Плащанията на поне 80% от доходите могат да бъдат направени директно като данъчна отстъпка вместо като плащане в натура“ – (справка - сайтът на GOV.UK (или www.gov.uk) – eлектронното правителство на Англия/ Испания – "Относно едноличните търговци (ЕТ) и самонаетите лица държавата ще изплаща по 700 евро на месец, докато продължи извънредната ситуация, при условие че работна им дейност е спаднала с поне 70% спрямо предишните месеци". Източник 1 и Източник 2 Гърция – "Лица със свободни професии, самонаети лица и еднолични търговци".

За самонаетите лица и едноличните търговци, които упражняват дейност в сектори с драстично намаление на стопанската дейност по причина на появяване и разпространение на коронавируса всички данъчни задължения, платими през месец март, се отлагат с 4 месеца. За засегнатите от мерките самонаети лица, лица със свободни професии и еднолични търговци за периода 15 март - 30 април ще бъде предоставена в началото на месец април финансова помощ в размер 800 евро. Също така се предвижда отлагане на плащането на осигурителни вноски за лицата със свободни професии и самонаетите лица за месец февруари за 3 месеца, без лихви и завишения". Има публикации в сайта на гръцкото правителство и в Гръцкия държавен вестник.


Източник: https://www.actualno.com/


123748