Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / EVN няма да изплати ...
EVN няма да изплати щетите на пострадалите от тройната мълния в Карлово. „ДНЕС” продължава да следи случая и ще предприеме необходимите последващи стъпки за разрешаване на проблема.

EVN няма да изплати щетите на пострадалите от тройната мълния в Карлово. „ДНЕС” продължава да следи случая и ще предприеме необходимите последващи стъпки за разрешаване на проблема.EVN излезе с официално становище по повод щетите от мълнията и бурята в Карлово. В становището на електроразпределителното дружество, както информират електронните медии,   пише, че за целта то е ангажирало две независими една от друга външни технически експертизи: едната на експерт от Технически университет София – филиал Пловдив, а другата на специализирана техническа фирма. Експертизите са включвали посещения на място за оглед на мрежата на дружеството. И двата огледа са се състояли в присъствието на клиенти и представител на гражданско движение „ДНЕС”. Заключенията на двете външни експертизи доказват първоначалната позиция на EVN България Електроразпределение, че мрежата на дружеството не може да е причина за предизвикване на авария в електрическите инсталации на клиентите или за изгаряне на електроуреди. Освен  това от проверките става ясно, че по мрежата на EVN България  няма регистрирано нито едно изключване на захранването или авария за времето на падане на мълниите. Няма повредени и електросъоръжения, собственост на дружеството.

В становището на електроразпределителното дружество се посочва още, че трансформаторът, от който се захранват клиентите в района е инсталиран в самостоятелна сграда и обезопасен съгласно нормативните изисквания. На свой ред електрическите табла, от които се осъществява индивидуалното захранване на всеки един клиент, са поставени на стандартизирани стълбове. Таблата са заземени в съответствие с изискванията и в тях няма нито един изгорял или повреден електромер и/или почерняла контактна връзка. Тези констатации на двете независими експертизи водят до извода, че изградената мрежа на EVN България е защитена съгласно изискванията на нормативните документи от пряко и непряко попадение на мълния и поради това тя не може да е причина за повредената битова техника на потребителите. Видно от липсата на каквито и да е следи от  поражения по мрежата, приложените от дружеството мерки за защита са сработили. Това личи и от факта, че не е възможно да се пренесе високо напрежение в електрическите вътрешни инсталации на клиентите, чрез мрежата на електрозахранване, без да има нито един изгорял/повреден електромер или прекъсвач. Така като най-вероятна причина за дефектирали електроуреди може да се посочи определението в „Наредба №4 за мълниезащитата на сгради,външни съоръжения и открити пространства“ на Министерството на регионалното развитие. То гласи, че „Сградите и външните съоръжения от трета категория на мълниезащита се осигуряват със защита от внасяне на опасни потенциали (пренапрежение) посредством подземни и надземни комуникации“. 

Предвид факта, че и двете експертизи по безспорен начин  доказват, (според ЕРП-то, с чиято оценка „ДНЕС” не може да се съгласи)  че мрежата на EVN България Електроразпределение е с изградена и сработила защита, отговаряща на нормативните изисквания, то компанията не може да удовлетвори претенциите на клиенти за възстановяване на техни щети за дефектирали електроуреди, тъй като дружеството няма как да носи отговорност за повреди в електрически мрежи и съоръжения, които не са негова собственост. EVN България още веднъж изказва своето съпричастност на засегнатите от бурята потребители и уверява, че спазва всички нормативни изисквания и стандарти за качество и сигурност на електроснабдяването.

Ще припомним, че през юни информирахме, че „тройна мълния е паднала над 3 карловски квартала (квартал „Джон Ночев“ - по-известен като „Бангладеш“  и съседните два  в югозападната част на града). Пострадали са десетки домакинства, чиито електроуреди са изгорели или повредени.“  Жителите на подбалканския град  започнаха подписка срещу EVN, клон Карлово, с искане комисия да им оцени щетите, а дружеството да ги възстанови. Както подчертахме тогава, според хората и друг път се е случвало да „горят“ уреди като телевизори, перални, рутери, хладилници при гръмотевични бури, но за първи път е толкова масово.

Тогава последва протест пред ЕВН – Пловдив. По време на протеста областната координаторка на доброволците на Гражданско движение "ДНЕС" - Пловдив, Малина Несторова, и общинският координатор на Движението за Карлово Станко Лучев поставиха остро всички тези въпроси, като особено подчертаха рецидивния характер на случилото се. Те изразиха пред представителите на ЕВН и на ДКЕВР твърдото намерение на "ДНЕС“ да следи отблизо развоя на случая, и при необходимост от последващи правни действа, да го поеме!

Сега експертите на „ДНЕС” ще се запознаят с публикуваното становище на ЕВН и с двете експертизи и ще информират за последващите стъпки, които ще бъдат предприети.

 

22.07.2014


1071