Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / ГЛАСЪТ НА 700 ХИЛЯДИ...
ГЛАСЪТ НА 700 ХИЛЯДИ ГРАЖДАНИ БЕ ЧУТ!

ГЛАСЪТ НА 700 ХИЛЯДИ ГРАЖДАНИ БЕ ЧУТ!Какво трябва да знаят потребителите, за да отстояват правата си пред мобилните оператори: 

1.    Край на подвеждащите, неразбираеми и „заробващи” договори! 

 • При сключване на договор абонатът изрично трябва да се съгласи за ползване на предлагани допълнителни услуги;
 • Договорът влиза в сила 7 дни след сключването му. В този срок абонатът има право да прекрати договора, без да дължи неустойка;
 • Условията в договорите вече трябва да са съставени ясно, разбираемо и в лесно достъпна за абоната форма;
 • Операторите са длъжни да осигурят бърз и лесен пренос на мобилни номера от една мрежа към друга; 

2.    Край на автоматичното подновяване на договорите! 

 • Срочният договор може да бъде подновен само с изричното съгласие на абоната;
 • Мобилните оператори са длъжни да информират абонатите си 1 месец преди изтичането на техните срочни договори;
 • След изтичане на срока на договора, той се преобразува в безсрочен и абонатът има право да го прекрати във всеки момент с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойка.  

3.    Край на надписаните сметки! 

 • Операторите са длъжни да поддържат услуги за контрол и наблюдение на разходите от страна на абонатите;
 • Потребителите трябва да бъдат уведомявани преди достигане на кредитния им лимит по договора;
 • Операторите са длъжни да предупреждават безплатно за случаи на нетипичен трафик или прекомерно потребление;
 • Съгласно изискванията и на ЕС, до 2 години трябва да се намалят цените на мобилните услуги. 

4.    Край на SMS-терора! 

 • Търговски съобщения, повиквания и електронна поща могат да бъдат изпращани само при предварително получено съгласие на абоната. Забранява се изпращането на спамове на абонатите. 

Продължаваме да настояваме за:

 1. Бързо решение от Народното събрание на проблема с вредното влияние на електромагнитните излъчвания на антените на мобилните оператори!
 2. Увеличаване размера на глобите, налагани на мобилните оператори при установени техни нарушения.
 3. Създаване на специализирана институция – Арбитраж, за бързо, евтино и ефективно разрешаване на спорове между потребителите и мобилните оператори. 

1706