Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Гражданско наблюдени...
Гражданско наблюдение върху местната власт

Гражданско наблюдение върху местната власт2012:

 

Мониторингът на местната  власт се осъществява по специално разработена методология от Сдружение „Видовден”, впоследствие Гражданско движение „ДНЕС” и агенция „ЕСТАТ”. Инициативата стартира през пролетта на 2008 г., непосредствено след местните избори и се провежда на територията на всички големи общини.

 

До тази година е направен по един мониторинг на поетите обещания от кметовете във всички големи областни градове, а по два мониторинга са направени в най-големите ни градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе. Общият брой на проведените изследвания за периода 2008 г. – 2011 г. е 26. Анализите от наблюденията са представени от представители на „ДНЕС” на местните власти,  както следва: 2008 г. - 5 изследвания; през 2009 г. – 4; през 2010 г. – 9; през 2011 г. – 8 изследвания.

 

С инициативата, Гражданско движение „ДНЕС” си поставя за цел:

 

  • Да накара избраните кметове и общински съветници да се отнасят отговорно към поетите от тях обещания и ангажименти към избирателите. Да не забравят, че ние гражданите ги избираме, за да представляват и защитават нашите интереси.
  • Да напомняме на политиците, че след като са избрани им е делегирано да изпълняват волята на гражданите и да работят само и единствено в тяхна полза и за просперитета на града и общината.
  • Да покажем и докажем, че гражданското общество е неразделна част от живота и функционирането на общините.
  • Да припомняме на управниците, че нищо непрозрачно не може да има в работата им. Гражданите имат право да знаят всичко, което се случва в общините. Гражданите имат право на мнения, отношение и предложения към това, което се прави в тяхната община.

 

Гражданското наблюдение върху дейността на местната власт е част от цялостната стратегия на Движение „ДНЕС” да отстоява интересите на гражданите и да работи за осъществяването на ефективен диалог с институциите в държавата, в името на подобряване на качеството на живот на българските граждани. Извършването на мониторинг върху дейността на местната власт и кметовете в различните общини в страната ще продължи да се осъществява и през тази година.


4564