Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Кметът на Кюстендил ...
Кметът на Кюстендил Петър Паунов в приемната на „ДНЕС“ за разрешаване проблемите на града

Кметът на Кюстендил Петър Паунов в приемната на „ДНЕС“ за разрешаване проблемите на градаВ приемната на “ДНЕС” Кюстендил се състоя среща – разговор между Кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов и членове на Координационния съвет на Движение “ДНЕС”. На срещата присъстваха още зам.-кмет “Икономика и финанси” Надя Каратова и зам.-кмет “Хуманитарни дейности” Виктор Янев. От страна на Движение “ДНЕС” - Кюстендил участие взеха Бианка Илиева – координатор на младежко движение “ДНЕС” Кюстендил, Ася Марушкина – член на координациония съвет и Огнян Иванов – Общински координатор. Срещата бе по инициатива на “ДНЕС”. Бяха разгледани въпроси относно степента на реализация на предизборната програма в рамките на изтичащата една година от мандата и въпроси с голям обществен интерес. 

Относно разработването на Стратегиите залегнали в програмата  във сферата на икономиката, здравеопазването, културата и екологията, получихме съгласие експерти на “ДНЕС” да вземат участие, като представители на гражданския сектор.  

Предстои разработване на: 

  1. Рекламна стратегия на общината, популяризираща възможностите за инвестиции в региона, разпространена на всички европейски езици.
  2. Стратегия за включване на граждански сдружения за контрол върху ефективното изразходване на средствата за социални цели.
  3. Цялостна програма за запазване на традициите и културната идентичност в общината.
  4. Дългосрочна стратегия на общината за подобряване на качеството на живот на нейните жители, която да гарантира здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво управление на околната среда. 

В процес на реализация е Стратегия за социална адаптация и интеграция на възрастни и деца в неравностойно положение. В тази връзка в начален етап на изграждане са: дневен център за възрастни хора в Хисарлъка, изграждане на защитени жилища в Могилата в района на бившата РОЦ и изграждане на център за личностно  развитие на деца със специални образователни потребности, които ще заработи от януари 2013 г. По отношение на достъпна градска среда за хора с увреждания общината е направила необходимото, но не може да влияе и контролира този процес по отношение на останалите държавни институции. Дадено беше предложение да се помисли за предоставяне от общината на денонощна услуга към настоящите дневни центрове за деца с увреждания, където родителите на такива деца да могат да ползват услугата в рамките на 2 – 3 денонощия. Предложението беше прието по принцип и се пое ангажимент да се обсъди и след анализ да се предприемат действия по неговото реализиране. В процес на изграждане е и зона за фитнес и активен спорт на открито, пригодена за хора със специални потребности в района пред бившето лятно кино. 

В процес е и изграждането на Балнеоложкия комплекс “Св. Иван Рилски”, които се явява и най-голeмия проект за Кюстендил за последните 20 години. Активно се работи в бившия хотел Спорт палас, където ще бъде легловата база, като се предвижда да бъде разширен като се изградят и открити басейни. Предвижда се обекта да бъде завършен до края на септември началото на октомври. По втория обект от комплекса все още текат процедури – чака се разрешение от НИПК, което неоправдано се бави. След получаване на необходимите разрешителни обектът ще бъде завършен в рамките на 6 месеца. 

Обсъден беше въпросът с безработицата и залегналите за разкриване в програмата 1700 работни места в областта на балнеологията, туризма, леката промишленост и земеделието. Очакванията са още от догодина 900 от тях да бъдат разкрити със стартирането на комплекса, а останалите поетапно до края на мандата. Засегнат беше въпроса с младежката безработица и основно реализацията на завършилите висши учебни заведения млади специалисти. Кмета сподели, че проблема наистина е голям, поради факта, че за голяма част от специалностите в Кюстендил няма работни места. Общината има програма в тази насока и прави всичко възможно да даде възможност за реализация. С поетапното стартиране на различните проекти се предвижда такива да има в сферата на балнеологията, туризма, селското стопанство, хотелиерството. Необходимо е младите хора да си дадат сметка искат ли да се реализират в родния си град и в зависимост от това да определят сферите в които да продължат своето образование. Липсва и активната роля на бизнеса. Необходима е по-тясна връзка между представителите на местния бизнес като потребности от специалисти и възможността на образователната система в региона да предостави такива. Общината е предприела определени стъпки в това отношение. Задържането на младите хора, като заетост в града е една от мерките за справянето с демографската криза. Предвижда се изграждане на обучителен център в областта на високите технологии, където млади специалисти да бъдат обучавани след завършване на висшето си образование или получат съответната преквалификация, а реализацията им е свързана с привличането на инвеститори в областта на високотехнологичните производства и сфери. 

Относно създаването на общинско ВиК дружество и поставената цел, цената на водата да се намали с 30%, беше отчетено, че към настоящия момент тази цел е трудно реализируема поради законови пречки, но ще се търсят възможности, още повече, че амбицията е спестените средства да бъдат реинвестирани в общината. Към момента Кюстендилска вода не е инвестирала нито лев в ВиК и канализационна мрежа. 

Проблема с градинката в кв. Осогово срещу детска градина „Валя” поставен от “ДНЕС” още през 2010 г. намери своето решение. Уверението на кмета е, че независимо от придобитата собственост върху част от нея от частни лица, строителство няма да се разреши. Това ще бъде място за отдих и спорт на подрастващите. Защитените дървесни видове ще бъдат запазени. 

Поставен беше въпроса за коритото на река Банщица, въпреки работата по почистването му, в района на женския мост в горещо време миризмата е непоносима. Причината за това е незаконно изпускане на канализационни води в реката. Предстои виновника да се установи и санкционира. 

Относно бюджет 2012 г. и неговото приемане правомощията са на общинския съвет, но както г-жа Каратова сподели общината губи около 700 х. лв. субсидии за инвестиционни разходи. 

Предстои изграждането на художествена гимназия, по разбираеми причини за момента кмета се въздържа да посочи точното място на изграждането и, но процедурата вече е в ход. 

В процеса на разговор бяха разгледани текущи проблеми и въпроси свързани с инфраструктурата, паркирането, здравеопазването, селското стопанство. 

В края на срещата кмета определи основните приоритети за развитие на общината в следните сфери: 

  1. Балнеолечение;
  2. Здравеопазване;
  3. Земеделие;
  4. Високи технологии. 

Срещата продължи около 1 час и 30 мин. и на нея бяха дадени изчерпателни отговори за направеното и това което предстои – обвързано с конкретни срокове.

 Удовлетворени сме от готовността на общинската администрация в лицето на Кмета на Община Кюстендил г-н Петър Паунов за диалог, прозрачност и бъдеща съвместна работа


1009