Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Кога мобилните опера...
Кога мобилните оператори ще започнат да четат нормативни документи?!

Кога мобилните оператори ще започнат да четат нормативни документи?!В приемните на Движение „ДНЕС” през последните седмици зачестиха сигналите на граждани за събиране на задължения от фирми за минали периоди (2007 г. – 2008 г.) от името на мобилния оператор „Vivacom” с настоявания за заплащане на „дължими суми”.


Гражданско движение „ДНЕС” напомня, че съгласно Тълкувателно постановление №3/18.052012 г. по тълкувателно дело №3/2012 г. на Върховния касационен съд, задълженията на гражданите към топлофикационни, електроснабдителни и водоснабдителни дружества, както и на доставчиците на комуникационни услуги /мобилните оператори/ имат характер на „периодични плащания” по смисъла на чл.111, б. „в” от Закона за задълженията и договорите и същите се погасяват с изтичане на три годишна давност.


Призоваваме гражданите в случаите, когато смятат, че сумите, които се претендират от тях, не са дължими и/или са погасени по давност, да не извършват изискваното плащане.
Ако мобилният оператор заведе дело срещу, гражданите да не пропускат да се позоват пред Съда на изтеклата давност, тъй като същата не се прилага служебно.


При подобни случаи всеки гражданин може да разчита на доброволците – юристи на Гражданско движение „ДНЕС”. Адресът на приемната ни в София е ул.”Бяло море” 5, а за координатите на приемните ни в страната можете да се осведомите на горещия ни телефон 02-843-53-56 или в сайта ни www.dnes-bg.org


4725