Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Кои въпроси да бъдат...
Кои въпроси да бъдат подложени на референдум? Нужен ли е нов Закон за референдумите?

Кои въпроси да бъдат подложени на референдум? Нужен ли е нов Закон за референдумите?ПИТАМЕ ВИ:

1. По кои въпроси да се направи
допитване до гражданите?

2. Нужен ли е нов
Закон за референдумите?
 

***

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 15 март 2015 г. „ДНЕС“ стартира националната инициатива „Референдум ДНЕС“, с убеждението, че на страната е необходимо стабилно управление и смели, реални реформи в ключовите сфери - икономика, пазар на труда, образование, здравеопазване, осигурителни отношения, сигурност и обществен ред, правосъдие. 

Инициативата предвиждаше провеждането на серия от 4 дискусионни форуми по темите „Антимонополно законодателство“, „Изборно законодателство, политически партии“, „Сигурност и обществен ред“ и „Социално-икономически приоритети“, с последващи допитвания (референдуми) до гражданите по въпроси, формулирани в рамките на дискусиите. На база резултатите от референдумите се планираше да се проведе национална подписка под списъка с искания, по които е постигнат обществен консенсус, съответно - подписката да бъде внесена в Народното събрание, което да осъществи необходимите законодателни промени, за да бъде удовлетворено желанието на гражданите.

На 3 юни 2015 г. Президентът на РБ внесе в 43-то Народно събрание предложение запроизвеждане на национален референдум по 3 въпроса: 1. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? 2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? 3. Подкрепяте ли  да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?  Президентската инициатива беше подложена на дебат и гласуване от Народното събрание, след което официално беше насрочен национален референдум за 25 октомври, като въпросите бяха сведени до един, при това едва ли най-належащия (електронното гласуване).

Тези обществено-политически събития наложиха преформулиране на инициативата „Референдум ДНЕС“ най-вече в нейния график, а оттам – в намаляване на предвидените дейности (дискусионни форуми, тематични проучвания и пр.). Наложи се инициативата ни да се концентрира върху въпросите на политическата система, което не означава, че на по-късен етап не могат да се осъществят предвидените обществени дебати по другите теми („Антимонополно законодателство“, „Икономическа и социална политика“ и „Сигурност и обществен ред“).

В тази връзка и в резултат от проведените преди и след старта на инициативата дискусии със съмишленици,„ДНЕС“ стартира анкетно проучване на общественото мнение относно това кои теми и проблеми биха били подходящи за поставяне на референдум.

Като следваща стъпка „ДНЕС“ ще инициира национална подписка за провеждане на референдум по избраните от хората въпроси.

Анкетата е отворена за гласуване до 1 януари 2016 г.,
а оттук можете да изтеглите въпросника в удобен за Вас формат: 

ЕЛЕКТРОНЕН ВЪПРОСНИК (за попълване онлайн)
* Въпросник за попълване НА ХАРТИЯ [doc] и [pdf]  

Анкетата е публикувана и в сайта на инициативата. Освен това, се разпространява чрез социалните мрежи, в приемните на "ДНЕС" в цялата страна, както и на специални пунктове в населените места.

В исторически план, темата за допитване до гражданите е водеща в дейността на „ДНЕС“. Движението има опит при провеждане на допитвания в рамките на кампаниите „Национална подписка срещу произвола на монополите“, „Мониторинг на местната власт“, „Да изберем и решим заедно проблема на нашата община!“, регулярни анкетни проучвания чрез сайта на движението и през социалните мрежи. Като цяло, дейността на „ДНЕС“ се основава на гласа на гражданите, вслушване и вглеждане в техните проблеми.

Призоваваме нашите членове, съмишленици и партньори да се включат активно в разпространението на анкетната карта, за което предварително им благодарим!

Основната причина да пристъпим към тази инициатива е убеждението ни, че на страната е необходимо стабилно управление и смели, реални реформи в ключовите сфери - икономика, пазар на труда, образование, здравеопазване, осигурителни отношения, сигурност и обществен ред, правосъдие.

Политическата криза от последните 2 години показа неспособността на партиите и институциите да преодолеят наслоените в продължение на 25 години дефекти на прехода. Докато тези дефекти не бъдат отстранени, не можем да очакваме реално стабилизиране на управлението. Затова основните въпроси, по които ще се допитаме до гражданите, са свързани с промяната на Конституцията, изборното законодателство и правосъдието. 

Всички тези необходими реформи минават през постигането на максимално висока степен на консенсус в обществото – гражданите трябва да бъдат питани и гласът им трябва да бъде чут! В тази връзка, в рамките на инициативата ще работим и за приемането на нов Закон за допитване до гражданите, отменящ Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

ВЪПРОСНИКЪТ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НОВ ЗАКОН ЗА РЕФЕРЕНДУМИТЕ Е ПУБЛИКУВАН ТУК 

***

ПОСЕТЕТЕ САЙТА НА ИНИЦИАТИВАТА "РЕФЕРЕНДУМ ДНЕС"!


5900