Гражданско Движение ''ДНЕС''

Анализи, коментари и интервюта

Кризата с водата в Ботевград - кой за какво лъже

Кризата с водата в Ботевград - кой за какво лъжеБотевград се оказа поредният град, изправен пред криза с водоснабдяването, в който се разменят тежки обвинения за кражби и безхаберие и е замесена прокуратурата.

По данни на "Напоителни системи" ЕАД, София клон към 30 ноември 2019 г. водното ниво на яз. "Бебреш" е на 17,05 метра под кота преливник и до кота мъртъв обем остават 5,55 метра. Очаква се това ниво да бъде достигнато за около четири месеца.

За причините за това критично ниво се разрази война. Кметът на града Иван Гавалюгов хвърли част от вината върху МВЕЦ "Бебреш" - ползващ водата на язовира и собственост на фирма на Васил Златев, баща на дългогодишния шеф на “ЛУКойл” у нас Валентин Златев.

Пред bTV Златев контратакува и обяви, че на територията на Ботевград действа организирана престъпна група около общинското ВиК-Бебреш, която отклонява плащаните от ботевградчани пари за вода в друга посока. Златев твърди, че ВиК-Бебреш ползва годишно около 9 млн. кубически метра вода, а плаща на "Напоителни системи" само 2,5 млн. кубика - на колкото възлизат официално позволените му обеми за водоползване.  Кой за какво лъже и какво става ясно от показаните от Златев документи по случая, които "Сега" поиска?

 

КОЙ И КАК ИМА ПРАВО ДА ПОЛЗВА ЯЗОВИРА

 

Според справка на Басейнова дирекция "Дунавски район" има издадени и действащи три разрешителни за водовземане от язовир "Бебреш" с титуляри: "Напоителни системи" ЕАД - до 1 млн. куб. м. годишно, за напояване на земеделски култури, след осигурени питейно-битови нужди на Ботевград и други населени места; ВиК-Бебреш - до 2,5 млн. куб. м. годишно, за питейно-битово водоснабдяване; "Агроинженеринг - 90" ЕООД  - до 18 млн. куб. метра годишно.

Още две дружества са имали разрешения за далеч по-малки обеми, но са изтекли - едното е за 25 464 куб. метра годишно, а другото - за 15 000 куб. м, на "Бутилираща компания - Горна Баня".

 

КАКВО Е РЕАЛНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ

 

Според информация на "Напоителни системи" ЕАД София клон от януари до ноември 2019 г. общото потребление от язовира е 9 027 200 кубически метра. От тях МВЕЦ "Бебреш" на Васил Златев е изразходвал 861 229 куб. м - (собственикът "Агроинженеринг-90", твърди, че обемът не е източван и е по-малък - 749 601 куб. метра), за напояване са отишли 127 350 куб. метра. Основният дял от разходите е за ВиК-Бебреш - 8 008 764 куб. метра.

От направените допълнителни проверки става ясно, че от 25 септември 2018 г. МВЕЦ "Бебреш" не работи, именно заради ниски нива на водите. В този период вецът е ползвал вода за профилактика само на два пъти - в периода от 21 май до 28 май и от 19 юни до 25 юни.

 

ГРЕХОВЕТЕ НА МВЕЦ "БЕБРЕШ"

 

И в двата периода, в които е извършена профилактиката през 2019 г. МВЕЦ "Бебреш" е работила при нива на водата в нарушение разрешението от басейнова дирекция. Според разрешението (издадено през април 2012 със срок до 2022 г.) МВЕЦ-ът има право да работи до достигане на водното ниво до 7,62 метра под кота преливник. През първия период на профилактика през май водното ниво е било 9,58 м под кота преливник, а при втория - през юни, нивото е 8,95 метра под кота преливник. Фирмата обаче твърди, че тези отклонения от разрешителното стъпват на допълнително споразумение, сключено между "Напоителни системи", ВиК-Бебреш и "Агроинженеринг-90" ЕООД. В документа от 21.08.2018 г. страните се съгласяват, че за ВиК-Бебреш ще се осигурява ниво на водата от 10 метра над кота мъртъв обем, а останалите близо 12 метра ще са за "Агроинженеринг-90", след осигуряване на малките обеми за напояване.

Не е ясно защо страните, подписали това споразумение, са се спрели на тези нива, след като те  влизат в противоречие с разрешителното на "Агроинженеринг-90" ЕАД.

В актуалното си становище по темата от "Напоителни системи"-София твърдят, че не били приели за подпис това споразумение и било странно, че ВиК са се съгласили с него. Документът обаче е подписан от името на "Напоителни системи" ЕАД, представлявано от Снежина Димитрова Динева. Споразумението си има изходящ номер и всички атрибути - подписи и печати. Кметът на Ботевград напада МВЕЦ "Бебреш" и с друг аргумент - че самото разрешително е издадено въпреки резервите на специалистите и под натиск. В тази посока обаче не се сочат никакви детайли и конкретни документи.

Иначе фирмата твърди, че въпреки дългите периоди на спиране на работата има полза от инвестицията, защото след сухи сезони идват моменти, в които се налага преливане заради високи води. По данни от фирмените регистри дружеството е на печалба за 2018 г. от 253 000 лв., като МВЕЦ "Бебреш" е само една от инвестициите му. Спрямо 2016 г. печалбата е паднала значително - тогава е достигала 453 000 лв., като последният наличен доклад за дейността обяснява това с безводието.

 

ГРЕХОВЕТЕ НА ОБЩИНСКОТО ВИК-БЕБРЕШ

 

Общинското ВиК-Бебреш де юре вече не отговаря за водоснабдяването на Ботевград. От 1 април 2019 г. тази дейност е поета от "ВиК" ЕООД гр. София. Новият титуляр не е поискал навреме подновяване на старите разрешителни или издаване на нови и към дата 9 декември има изрично указание да подаде ново заявление за издаване на разрешително. Тоест водоползването в момента се извършва без правно основание, става ясно от справка на Басейнова дирекция "Дунавски район".

Според информация от "Напоителни системи" ЕАД - Централно управление пък при извършената проверка е установено, че ВиК не взема вода чрез тръбопровода, на който има изградена пречиствателна станция. Вместо това дружеството черпи вода директно от тръбопроводите на напоителната система без пречистване на водата. За целта били изградени 17 броя незаконни връзки байпаси. Този начин на водовземане е в разрез с разрешителното и не дава възможност на "Напоителни системи" ЕАД да упражнява контрол на водовземането от язовира. В друга своя информация "Напоителни системи" уточнява, че всички ползватели на язовира с изключение на ВиК-Бебреш имат водомери. Така ползваните количества от местното ВиК се изчисляват по обратен път, като от общите обеми се изважда потреблението на останалите ползватели, за да се установи делът и на общинската структура.

Тези големи обеми от близо 9 млн. куб. метра на година надхвърлят драстично одобрения обем в разрешителното от 2.5 млн. куб. м. Валентин Златев твърди, че ВиК-Бебреш плаща на "Напоителни системи" само официално разрешения обем. Според Златев около местното "ВиК Бебреш" е действала престъпна група, която е събирала пари за вода от населението за 9 млн. кубически метра годишно, а е превеждала на "Напоителни системи" само за 2,5 млн. куб. м. годишно - колкото е максимално разрешеното количество. Останалите пари се присвояват с цел лично облагодетелстване, твърди Златев, според когото има образувани и две наказателни дела за изтичане на пари в брой.

Златев обвинява ВиК-Бебреш и че има много разрешителни за алтернативно черпене на води от други източници извън язовира, но не ги ползва. В района били изградени общо 8 пречиствателни станции, а градът пие непречистена вода. Информацията от "Басейнова дирекция" потвърждава твърденията за разрешителни от алтернативни водоизточници, “Сега” не можа да намери допълнителна информация за пречиствателните станции.

 

 

Източник: https://www.segabg.com


119820