Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Лоша и недостатъчна ...
Лоша и недостатъчна инфраструктура е проблем №1 за жителите на Смолян

Лоша и недостатъчна инфраструктура е проблем №1 за жителите на СмолянВ периода 14-29 септември 2015 г. ГД „ДНЕС“-Смолян проведе анкетно проучване сред гражданите на общината в рамките на инициативата „Да изберем и решим заедно проблемите на нашата община“.

Целта на проучването е да се идентифицират проблемите на общината и да се запознаят властимащите с мнението на гражданите за тях. Идеята е инициативата да подкрепи местните управляващи за вземане на правилните управленчески решения след спечелване на изборите, а не да се конфронтира с тях.

При изготвяне на въпросника са ползвани резултатите от аналогични проучвания, проведени през предходни години, обобщени са и проблемите на гражданите, посещавали приемната на „ДНЕС“-Смолян. Анкетата е осъществена на хартиен и електронен носител, вкл. чрез медийния партньор на инициативата – регионалния вестник „Отзвук“.

Общо 1184 жители на Смолян се включиха в допитването, като всеки от тях имаше право да посочи до 3 ключови за решаване проблеми на общината. По тази причина процентите надхвърлят 100.

Ето и самите резултати:

 1. Дупки по улиците - 85%
 2. Бездомните кучета -35%
 3. Липсата на детски площадки и места за отдих в междублоковите пространства  - 45%
 4. Липсващи градски линии свързващи различни квартали – 35%
 5. Неправилно паркирани МПС по ул. „полк. Дичо Петров” – 76 %
 6. Проблеми с уличното осветление – 22%, от тях:
  * в централната градска част - 18%
  * в кварталите - 24%
  * в малките населени места - 58%
 7. Липса на маркировка за паркиране и паркинги - 63%
 8. Липсата на чешми по пешеходните зони и местата за отдих - 26%.

Приравнени към 100%, резултатите са следните:

 1. 22%  Дупки по улиците
 2. 20%  Неправилно паркирани МПС по ул. „Полк. Дичо Петров”
 3. 16%  Липса на маркировка и паркинги
 4. 11%  Липса на детски площадки в междублоковите пространства
 5. 9%    Бездомни кучета
 6. 9%    Липса на автобусни линии, свързващи отделните квартали
 7. 7%    Липсата на чешми по пешеходните зони и местата за отдих
 8. 6%    Проблеми с уличното осветление

Като препоръки за решаване на проблеми се открояват:

 1. Реконструкция на уличната мрежа, в частност - трайно решаване на проблема „Дупки по улиците”;
 2. Трайно решаване на проблема „Бездомни кучета”;
 3. Планиране на мерки и средства за изграждане на  детски площадки и места за отдих в междублоковите пространства;
 4. Преглед на транспортната схема на общината за градските линии, свързващи различни квартали;
 5. Нова организация на движението в кв. „Нов Център” за избягване на неправилно паркирани МПС по ул. „полк. Дичо Петров”;
 6. Нови схеми за режима на осветление, съобразно потребностите на хората;
 7. Полагане на трайна маркировка с поне 3-годишна гаранция;
 8. Изграждане на чешми за вода по пешеходните зони и местата за отдих.

6601