Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Местната власт в Кър...
Местната власт в Кърджали подкрепя инициативите на ДНЕС

Местната власт в Кърджали подкрепя инициативите на ДНЕСЕлисавета Кехайова, заместник-кмет на община Кърдажли, изрази подкрепата и желанието на местаната власт да продължи съвместните дейности с представителите на гражданите в лицето на Гражданско движение „ДНЕС”. Това стана на работна среща с координационния съвет в Кърджали.

 

Бяха обсъдени проблемите на Кърджали, поставени от жителите на града по време на националната анкета на ДНЕС „Да определим и решим заедно проблемите в нашата община” и се направи равносметка на постигнатото. ДНЕС напомни за все още нерешения проблем с бездомните и безпризорни кучета, които създават страх и паника сред гражданите и проблемът с нерегламентираното паркиране на автомобили в центъра на града, за което ДНЕС писа в началото на август до кмета Хасан Азис.

 

Двете страни в срещата изразиха взаимна надежда в скорошното приключване на ремонтните дейности на пътните артерии в града и в кратки срокове да бъдат решени поставените проблеми.

 

В писмо до кмета Хасан Азис и на срещата с неговата заместничка Координаторите ни изказаха своята благодарност за обновяването на пътната маркировка в Кърджали и за стореното от Общината за откриването на новия парк „Арпезос”.

 

Заместник-кметът Елисавета Кехайова покани координационния съвет на ДНЕС - Кърджали да участва в Седмия европейски екологичен фестивал, организиран съвместно с Европейската комисия, „Европейски екологичен фестивал” и Община Кърджали.

 

ДНЕС внимателно следи предизборните обещания, дадени от местните управляващи в Кърджали. „Като гражданска организация не само критикуваме, но и адмирираме добрите и общополезни дейности на общинското ръководство, които добпринасят за подобряване качеството на живот в града”, се казва още в писмото на Движението до кмета Хасан Азис.

 


1850