Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Министерството на ре...
Министерството на регионалното развитие отговори на „ДНЕС” относно състоянието на пътната мрежа в габровския квартал „Шенини”

Министерството на регионалното развитие отговори на „ДНЕС” относно състоянието на пътната мрежа в габровския квартал „Шенини”Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) отговори на писмо на "ДНЕС"  относно статута на пътищата и имотите в габровския квартал „Шенини”. 

Напомняме, че в началото на годината доброволците на „ДНЕС” в Габрово за пореден път напомниха за проблемите на своите съграждани от квартал „Шенини”. Оттогава до днес официален отговор от страна на местната управа за среща още няма. Няма и решение на проблема: хората продължават да газят в кал, разкопани и тъмни улици, а достъпът на линейки е невъзможен. 

От направената проверка от страна на МРРБ е видно, че кварталът не се обслужва директно републикански пътища. „Транспортното обслужване на квартал „Шенини” се осъществява по улици или други трасета, които следва да са публична общинска собственост. В съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация, вземането на решение за изграждането, поддържането и ремонта на улиците, като благоустройствена дейност от общинско значение, е в рамките на компетенциите на общинския съвет. По тази причина МРРБ няма правомощия по административен ред да контролира действията на общинските администрации, свързани с по-горе посочените дейности за благоустрояването на населените места.”, пише в писмото си до „ДНЕС” регионалното министерство. 

И по друг проблем, който се засяга в писмото на „ДНЕС” - липсата на адресна регистрация на живеещите по местоживеене – МРРБ също адресира към Община Габрово: „В съответствие със Закона за гражданска регистрация, кметът на общината определя адресите на територията на общината, на които може да се извършва адресна регистрация. Адресната регистрация се извършва от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица при заявяване от заинтересованото лице.” 

Предлагаме на Вашето внимание пълния текст на писмото, подписано от зам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков и адресирано с копие до кмета на община Габрово Таня Христова: 

Във връзка с писмо Ваш №0014/18.03.2015 г. относно Статута на пътищата и имотите в квартал „Шенини” на град Габрово Ви уведомяваме за следното: 

Разрушената или липсваща пътна настилка е определена от живущите като проблем в квартал „Шенини”. От направената проверка е видно, че кварталът не се обслужва директно от следните републикански пътища:

  • първокласен път №5, по направлението Дряново – Габрово – Шипка и с трасе, преминаващо през центъра на гр. Габрово;
  • второкласен републикански път №44, по направлението Севлиево – Габрово и с трасе, преминаващо през квартал „Войново” и включващо се в първокласен републикански път №5 в централната част на гр. Габрово;
  • третокласен републикански път №4403 по направлението Габрово – Рязковци и с трасе, започващо от второкласен републикански път №44 (в централната част на гр. Габрово) и преминаващо през квартал „Трендафил 1”;
  • третокласен републикански път №4404 по направлението Габрово – Трънито и трасе, започващо от второкласен републикански път №44 (в централната част на гр. Габрово) и преминаващо през квартал „Сирманите”, 

За които поддържането на добро техническо и експлоатационно състояние е от компетентност на Агенция „Пътна инфраструктура” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

 В следствие на горното, транспортното обслужване на квартал „Шенини” се осъществява по улици или други трасета, които следва да са публична общинска собственост. В съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация, вземането на решение за изграждането, поддържането и ремонта на улиците, като благоустройствена дейност от общинско значение, е в рамките на компетенциите на общинския съвет. По тази причина МРРБ няма правомощия по административен ред да контролира действията на общинските администрации, свързани с по-горе посочените дейности за благоустрояването на населените места. 

Друг проблем, който споменавате, е липсата на адресна регистрация на живущите по местоживеене. В съответствие със Закона за гражданска регистрация, кметът на общината определя адресите на територията на общината, на които може да се извършва адресна регистрация. Адресната регистрация се извършва от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица при заявяване от заинтересованото лице. В закона са регламентирани редът и необходимите документи за извършване на съответната адресна регистрация. За адресите, определени от общинската администрация и настъпилите промени в тях се изпраща писмено информация до териториалните звена „Гражданска регистрация и административно обслужване” към МРРБ. От националния класификатор на постоянните и настоящите адреси, които се поддържат от МРРБ, е видно, че в квартал „Шенини” има регистрирани 148 души с настоящ адрес и 167 души с постоянен адрес в квартала, което означава, че в квартал „Шенини” е налична адресна регистрация. 

За други въпроси от частен характер заинтересованите лица могат да отправят писмени запитвания до съответния компетентен орган, с приложени документи, изясняващи конкретния казус. 


2126