Гражданско Движение ''ДНЕС''

Стани един от нас!

Николай Урумов

Николай Урумов


Подкрепям Гражданско движение „ДНЕС” и инициативата му „Срещу произвола на монополите”, защото съм част от този народ и живея с проблемите му. Битката срещу произвола на монополите е битка на целия народ и всички  ние бяхме единни в нея.