Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Няма такава държава!...
Няма такава държава! Ще има ли наказани? >> 738 министри, депутати и кметове не са декларирали доходи и имоти

Няма такава държава! Ще има ли наказани? >> 738 министри, депутати и кметове не са декларирали доходи и имотиПри 738 лица, сред които министри, депутати и кметове, има доклади за несъответствие с имотно състояние и доходи, съобщи Антикорупционната комисия.

Проверката е извършена по отношение на:

5 116 задължени лица, с ежегодна декларация;

3 568 задължени лица, с встъпителна декларация за имущество и интереси;

400 задължени лица, с финална декларация за имущество и интереси.

 

Проверката на имуществените декларации обхваща освен задължените лица, техните съпруг а, лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и ненавършилите пълнолетие деца.

 

В съответствие с разпоредбите на ЗПКОНПИ, освен проверка на имотното състояние, се извърши проверка и на интересите, изпълнена за всички лица, подали встъпителни декларации, което е ново изискване на закона.

 

В хода на проверката, Комисията установи несъответствия за лица, заемащи висши публични длъжности от всички категории от обхвата на закона: министри; народни представители; кметове, председатели на общински съвети и главни архитекти на общини; изпълнителни директори и управители на болнични заведения; ректори на университети; лица, упълномощени по реда на Закона за обществените поръчки за провеждане на процедурите и сключване на договорите; ръководители на бюджетни организации, които изпълняват функции на органи за финансово управление и контрол на средства от Европейските фондове и програми; началници на митнически пунктове; директори на държавни горски и ловни стопанства; председатели и заместник - председатели на държавни агенции и комисии и други.


За общо 738 задължени по закона лица проверката приключи с доклад за несъответствие.

 

Докладите съдържат данни за недекларирани притежавани и придобити:

дялови участия;

доходи от трудови правоотношения;

парични средства по банкови влогове и банкови сметки;

дадени обезпечения в размер на милиони лева/евро;

притежавани имоти;

участия в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел и извършване на дейност като едноличен търговец.

 

 

*Заглавието е променено от редакцията

Източник:https://frognews.bg/

 

ВИЖТЕ ДРУГИ СТАТИИ, КОМЕНТАРИ И ПОЗИЦИИ ПО ТЕМАТА:

Гл. прокурор изиска от ДАНС пълна информация за банкови сметки, недвижими имоти и офшорки на властниците, подставените и свързани с тях лица

ВИЖТЕ ТУК >> Последни разкрития за всички скандали и афери в страната! (ОБНОВЯВА СЕ)

ВИЖТЕ ТУК >> Министрите на Бойко: Алчни и с имотна стръв като акулите... от филма „Челюсти“ >>

Дойде ли време за Restart, разплитане и съд на всички политици - участници в аферите на грабителския преход!? (ОБНОВЕН)

Ще има ли наистина наказани за къщите за гости, апартаменти и тераси99731