Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Нов властник лъже в ...
Нов властник лъже в захлас! >> Шокиращи разминавания в декларацията на ГЕРБ областния управител на Варна Стоян Пасев

Нов властник лъже в захлас! >> Шокиращи разминавания в декларацията на ГЕРБ областния управител на Варна Стоян ПасевВъв връзка с подадените декларациите на лицата, заемащи висша публична длъжност,  на официалната интернет страница на  Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), на АФЕРА й направи впечатление  следният случай областния управител на Варна от ГЕРБ Стоян Пасев:

Областният управител на Варна – Стоян Пасев  е подал декларация в КОНПИ през 2018 г.,  като се е „престарал“ и е декларирал доста имоти придобити  само през 2017 г., както и парични средства.

Това което прави впечатление обаче е следното:

Според подадената декларация, Стоян Пасев е придобил следните имоти през 2017 г.:

1. Закупил е вила с обща площ 362 кв.м., с цена на придобиване 103798 лв., като за произхода на средствата пише, че са от заеми;

2.Закупил е и парцел  в гр. Варна с площ 1406 кв.м., с цена на придобиване 5 446 лв., отново за средствата за закупуване пише, че са от заеми;

3. Закупил е земя и сграда в гр. Варна, с площ  Варна   1227 кв.м. с цена на придобиване 3056 лв., за средствата за закупуване пак пише, че са от заеми.

Сега да хвърлим поглед и върху декларираните парични средства.

Паричните средства на Стоян Пасев са следните:

1. Наличните парични средства на Пасев са 41 440 лв., за които пише, че са от продажба на имот (не става ясно какъв точно имот е продал).

2. Другите му налични средства са 18 650 лв., като за тях пише, че са от заеми.

3. Отделно има банкови влогове/депозити  39 120 лв., като е декларирал и банков депозит на съпругата си 11 000 лв.

4. Стоян Пасев е декларирал и банков кредит  от 87 850 лв.

Т.е. установява се, че спестяванията на Пасев за 2017 г. са 110 210 лв. , а заемите, с които уж е придобил имотите през 2017 г., са за 112 300 лв.

Какво показва простата сметка. Купуваш имоти през 2017 г. със заеми на стойност 112 300 лв., а държиш спестявания, депозити в банки 110 210 лв. А дали е така, КПКОНПИ трябва да установи.

Пасев е пропуснал в декларацията си  да декларира трудовите си  доходи, но за сметка на това е декларирал доходи  от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност – 15 495 лв. Дали тези декларирани доходи са от заеманата от него длъжност или извън тези за заеманата длъжност, не е работа на АФЕРА да проверява, а  трябва  КОНПИ да извърши проверка.

АФЕРА направи съпоставка на подадените декларации през годините на Стоян Пасев пред  Сметната палата и тази през 2018 г. подадена пред КОНПИ.

Установи се шокиращо разминаване в подадените данни:

В декларацията с вх. № Г238/07.03.2017 г., която е подал пред Сметна палата https://register.caciaf.bg/2017/1D19B6C5-1161-4684-91ED-A681CC944D8B83883.xml

Стоян Пасев е декларирал, че  през 2013 г. съпругата му Юлияна Стефанова Пасева е придобила  къща с двор в гр. Провадия с обща площ 1350 кв.м., като правното основание е покупко-продажба,  а произхода на средствата са от заплати. Не става ясно, за каква точно стойност е закупен имота?

Същата тази къща с двор фигурира и в декларацията с Входящ номер Г524/07.04.2016г.  подадена през 2016 г. пред Сметна палата и там отново пише, че правното основание е покупко-продажба, а произхода на средствата са от заплати. https://register.caciaf.bg/2016/1D19B6C5-1161-4684-91ED-A681CC944D8B76164.xml

Само че има несъответствие за  същия този имот, който е деклариран и през 2018 г., но вече в декларацията фигурира, като имот придобит от наследство. Пита се,  коя декларация е  вярна?https://register.caciaf.bg/2018/1D19B6C5-1161-4684-91ED-A681CC944D8B87776.xml

В декларацията на Стоян Пасев с входящ номер Г524/07.04.2016 г. фигурират и други имоти , които са декларирани.

Апартамент находящ се в к.к. „Чайка“ с обща площ 89 кв.м., придобит през 2013 г. за 97 791 лв., като отново правното основание е покупко-продажба, а произхода на средствата са от заплати. Другият апартамент, който е декларирал е с обща площ 90 кв.м., като основанието за придобиване е наследство.

Тези два апартамента в следващите декларации не фигурират. Никъде в следващите декларации няма информация за прехвърлени  имоти.

Това, което е декларирано в декларацията за 2016 г. е, че има спестявания от покупко-продажба на стойност 44 200 лв., само, че тази сума не кореспондира с реалната сума 97 791 лв. за закупения имот, ако допуснем, че точно този имот находящ се в к.к. „Чайка“  е продаден.

Съмнителни са начините на придобиване или наследство, както и произхода на средствата,  и на останалите имоти на Пасев и семейството му, тъй като има много неточности и разминавания в декларациите, които е подавал през годините.

Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество влезе в сила преди около една година и два месеца. Както се казва вече е в ход изпълнението му.

Работата на назначените инспектори е да проверят в кои от декларациите на лицата, заемащи висша публична длъжност има несъответствие с истината. Комисията разполага с инструментариум да проверява банкови сметки, имотни регистри, данъчни книжа и т.н., а не АФЕРА да им върши работата.

Обаче на практика цялата общественост разбра, че  комисията е неработеща и неефективна. Всички разбраха, че  комисията формално е извършвала проверка на подадените декларации.

Работата на комисията е да направи задълбочена, а не формална проверка за декларираните имоти и пари с неустановен, вероятно корупционен произход.

За сведение на КОНПИ несъответствие се констатира не само, когато не е посочен някой новопридобит имот или е забравена например продажба на автомобил. Несъответствие е налице и когато не е посочен произходът на средства за придобиване на апартамент – или е посочен, но е фалшив. Този извод се прави чрез сравнение на годишната декларация с предходните и с встъпителната, чрез анализ на данъчната декларация, от трудовото или служебно правоотношение. При несъответствие от 20 000 лв. между имущество и законни доходи на заемащия висша длъжност, започва производство за гражданска конфискация – проверява се съотношението между имуществото и законните доходи за период от 10 г., с възможност при необвръзка от 150 000 лв. да се конфискува цялото придобито за тия години имущество.

АФЕРА си свърши работата, като Ви информира за поредния случай с  невярната декларация на областния управител на Варна, Стоян Пасев.

Сега са на ход КОНПИ, НАП и прокуратурата.

 

*Заглавието е променено от редакцията

Източник: http://afera.bg/

 

ВИЖТЕ ДРУГИ СТАТИИ, КОМЕНТАРИ И ПОЗИЦИИ ПО ТЕМАТА:

ВИЖТЕ ТУК >> ПОСЛЕДНИ РАЗКРИТИЯ ПО "АПАРТАМЕНТГЕЙТ" И ДРУГИТЕ СКАНДАЛИ НА ГОДИНАТА! (ОБНОВЯВА СЕ)

97462