Гражданско Движение ''ДНЕС''

България

Начало / Актуално - България / От страх или от нати...
От страх или от натиска?* >> Безславен край на подписката срещу еврото

От страх или от натиска?* >> Безславен край на подписката срещу евротоНационалният референдум против еврото отиде в коша, след като инициаторът Движение "Възраждане" направи протест пред парламента, но не внесе подписката с 221 122 подписа на български граждани. Като причина беше посочено, че организаторите не били допуснати до Народното събрание. Ако броят на подписите е бил горният, те са отговаряли на законовото изискване за минимум 200 000 подписа, което дава възможност предложението да бъде разгледано и дебатирано в парламента.

Истинската причина, която научихме от някои организатори на подписката, е била автоцензура на "Възраждане". Заради несигурност за броя на валидните подписи, които ще останат след извършването на проверка и най-вече заради страх от глоби за евентуални нередности при събирането "Възраждане" са предпочели да не внасят подписката в парламента.

Както е известно, след приемането на по-строгия регламент за личните данни през май, наказанията на оператори на лични данни значително се вдигнаха. Същевременно рязко нарасна броят на гражданите, които, макар и да подкрепят идеи за референдум, отказват да дават лични данни в подписките заради разразила се психоза за защитата на личните данни.

Събирането на подписката на "Възраждане" съвпадна с новия регламент и това до голяма степен затрудни успеха на начинанието. Същевременно отговорните институции не дадоха инструкции и разяснения за прилагането на регламента спрямо правото на референдум, което се реализира чрез събиране на подкрепа с подписи и лични данни.

Междувременно, независимо от затегнатата защита на личните данни, Агенцията по вписванията продължи да публикува лични данни и подписи на граждани директно в мрежата, докато тази злоупотреба с информация от страна на държавата не секна изведнъж заради смехотворна техническа непригодност на сървърите и системата, за която данъкоплатците са платили милиони.

С инициативата на Движение "Възраждане" правото на национален референдум беше обезценено за пореден път. При съществуващите законодателни условия за пряк вот в България (независимо от регламента за личните данни), няма начин да бъде организиран валиден национален референдум и този, който подема подобна инициатива има други цели, различни от референдум. Разбира се, те биха могли да бъдат до известна степен обществено-полезни – например да се състои дебат за еврозоната, но от "Възраждане" пропуснаха тази възможност с непредставянето на подписката в парламента.

От друга страна подписките за референдум вършат работа на партиите за медийно позициониране, мобилизиране на подкрепа и рекрутиране на местни организации. Най-вероятно в това отношение инициативата на движението е била полезна за неговото партийно строителство. Но може би само до известна степен, защото невнасянето на подписката и най-вече отсъствието на аргументирано публично обяснение вероятно ще разочарова негови евентуални бъдещи избиратели.

Всъщност налице е и опит за заблуда на обществеността, като се посочи, че парламентът е виновен за невнасяне на подписката. В случая парламентът не може да бъде укорен – той е регистрирал инициативата за национален референдум  при  стартирането й, а след като не е била внесена в 3-месечния законов срок, Председателката на Народното събрание е издала заповед за прекратяване. И двете действия на парламента са видни от Регистъра за пряко участие, намиращ се на неговия уебсайт.

В единствения политически анализ, открит в мрежата относно инициативата на "Възраждане", коментаторът й Иво Инджев я представи като манипулативна акция, координирана с БСП, която е целяла да разпали страхове у населението по отношение на интеграцията на страната ни в еврозоната и така да извлече политически дивиденти.

Даниела Божинова е изпълнителен директор на "Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива" (БСНГИ). Организатор на редица кампании – за защита на екологичните права на хората от Черноморието и Югоизточна България във връзка с проекта за нефтопровод Бургас-Александруполис, в защита на правото на достъп до архитектурната среда на хората с увреждания, за по-голямо участие на жените в местното самоуправление и др. Автор на книги и публикации за интеграцията в Европа, референдумите и др. Печели стипендия "Фулбрайт" за защита на изследователския проект "Овластяване на гражданите чрез механизмите на пряката демокрация – гражданска законодателна инициатива, референдум и инициатива за отзоваване на политици на изборни длъжности".

 

*Заглавието е променено от редакцията

Източник: http://clubz.bg/


73393