Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА Н...
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГД „ДНЕС“ - ГАБРОВО

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГД „ДНЕС“ - ГАБРОВОДНЕС“ – ГАБРОВО ТЪРСИ ИСТИНСКАТА „ЦЕНА“ НА ВОДАТА

Гражданско движение „ДНЕС“- Габрово,  внимателно следи развитието на всички проблеми, засягащи гражданите на града и региона. Сред тях, естествено, е и кардиналния въпрос за водата на хората. Цялата досегашна сага на Водния цикъл на Габрово е съпроводена с търсене на отговор на множеството въпросителни, които гражданите отправят.  

Но въпросите не спират. За това свидетелства всекидневната дейност на приемната на Гражданско движение „ДНЕС“ в града, където десетки граждани отправят своите питания. И на които експертите на Движението търсят отговор. 

Каква е истинската цена на Водния цикъл в Габрово? Колко струва той на един гражданин на Република България ? Колко струва на един гражданин, живеещ в Габрово ? Колко можеше да струва, ако …? 

Тези въпроси постави и изрази позиция по тях в приемната на Гражданско движение “ДНЕС” – Габрово председателят на „Дженерал айдия“ Иван Корназов, по време на пресконференция. 

22.10.2013г 

*** 

„ДНЕС“ – Габрово участва в обсъждането на Общинския план за развитие за 2014 – 2020 г.

Гражданско движение „ДНЕС” - Габрово участва в общественото  обсъждане на тема: "Визия, цели и приоритети на Общинския план за развитие, Габрово 2014-2020 г." Същото се проведе във връзка с разработването на Общинския план за развитие за този период, в Ритуалната зала на общинска администрация . На това обсъждане присъстваха много граждани, общински съветници и администрацията на Община Габрово, начело с кмета г-жа Таня Христова.

 ГД "ДНЕС" беше представено от Анатолий Антов - Областен координатор на доброволците на Движението, Павлина Стоянова - завеждащ приемната на „ДНЕС“ в Габрово, П. Христова - доброволец-юрист на  Движението. 

При изключително голям интерес от гражданите, „ДНЕС“,  в лицето на г-н Антов, постави няколко въпроса, на които изчерпателно отговори кмета на Габрово г-жа Т.Христова:

1. Въпроса за съдбата на Летния театър и Младежкия дом в града.

2. За Транспортната схема на града, която в този вид поражда много проблеми на габровци.

Срещата приключи с анкета за включване на предложенията на гражданите в бъдещите решения по програмата за развитие на Габрово до 2020г. 

ГД"ДНЕС" - 29.10.2013

*** 

„ДНЕС“ – ГАБРОВО НЕ ИСКА ВОЙНА С НИТО ЕДНА ИНСТИТУЦИЯ, НО НЯМА ДА СИ ЗАТВАРЯ ОЧИТЕ ПРЕД КОРУПЦИОННИТЕ ПРАКТИКИ. Писмо на Движението до редакцията на в-к „100 вести“ 

„ДНЕС“ – ГАБРОВО НЕ ИСКА ВОЙНА С НИТО ЕДНА ИНСТИТУЦИЯ, НО НЯМА ДА СИ ЗАТВАРЯ ОЧИТЕ ПРЕД КОРУПЦИОННИТЕ ПРАКТИКИ. Писмо на Движението до редакцията на в-к „100 вести“

Позиция на ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО И СПАСЕНИЕ „ДНЕС“- ГАБРОВО

Уважаеми съграждани, 

Гражданско движение „ДНЕС“ изразява своето недоумение и учудване от думите на кмета на град Габрово г-жа Таня Христова,  публикувани във в-к „100 вести“ под заглавие „ Водния проект е подложен на проверки, постоянно и всякакви“ . бр.249 от 28.10.2013г.

Държим да поясним, че исканите проверки и сезиране на прокуратурата и европейската комисия не е искане на Движението, а на организацията „GENERAL IDEA“ с председател  инж. Иван Корназов.  На въпросната пресконференция, проведена в приемната на ГД „ДНЕС“ той даде да се разбере, че няма да се спре пред нищо, за да накара компетентните органи да се самосезират и да направят необходимите „качествени и обективни“ проверки по Водния цикъл.        

*** 

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА „ДНЕС“ В ДРЯНОВО

Гражданско движение ”ДНЕС” – Габрово неотдавна организира изнесена приемна в гр. Дряново. Домакин на срещата беше Народно читалище „ Дряновска пробуда”. В една от залите му гражданите на града имаха възможност да поставят въпроси и търсят отговори на нерешени проблеми, които ги вълнуват.

05.11.2013г.

*** 

Създаденият по инициатива на „ДНЕС“ – Габрово първи в страната Регионален обществен координационен съвет вече има собствен сайт

На 31.07.2013 година, в приемната на Гражданско движение  „ДНЕС” -  Габрово и по негова инициатива,  в присъствието на представители на 11  НПО, беше  учреден първият в страната Регионален обществен координационен съвет /РОКС/. То бе председателствано от г-н Анатолий Антов – областен координатор на доброволците на Движението в региона.

Тази значима стъпка към утвърждаване на гражданската инициатива в Габрово и региона беше обогатена с изготвянето на сайт, който може да се посети на http://gabrovo-roks.org/ . В момента участващите в РОКС НПО-та предоставят за качване свързана с тяхната конкретна дейност информация

*** 

РОКС – Габрово подкрепя позицията на „ДНЕС“

Регионалният Обществен Координационен Съвет - Габрово е разпространил Обръщение по повод на публикациите във в-к  „100 вести“  за позициите на Гражданско движение „ДНЕС“ – Габрово към изпълнявания в града мащабен Воден проект.

13.11.2013г 

*** 

„ДНЕС“ - Габрово помага за подобряване транспорта в града

 Гражданско движение „ДНЕС“ и жители от кв.“Бойката“- Габрово свикаха  приемната на  „ДНЕС“- Габрово на пл.“Първи май“№1в, офис 10 пресконференция на тема:  „Кой контролира транспорта в Габрово?“  В нея, под мотото „Да помогнем на хората заедно“ взеха участие Анатолий Антов - Областен координатор на доброволците на „ДНЕС“ в града, юристът-доброволец Пепа Христова и граждани, подкрепили инициативата за разрешаване транспортните проблеми на този квартал на общината.

 18.11.2013

*** 

„ДНЕС“ пита: „Работи ли системата в България?“ 

Работи ли системата в България?“  

Под това заглавие Габровонюз публикува обширна статия по повод спечеленото от Гражданско движение „ДНЕС“ дело срещу община Габрово. (предлагаме пълния текст на статията по-долу)

Гражданско движение „ДНЕС – Общество срещу произвола” депозира жалба в Административен съд – Габрово (АС), в която оспори текста на чл.15 ал.1, т.1 от Наредба за определяне и администриране на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово, приета с Решение №254/2008 година на Общински съвет – Габрово. 

В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на оспорения текст от Наредбата, поради противоречието му със законов текст – чл.67 от ЗМДТ. При изготвянето й е нарушена процедурата, очертана в ЗНА. При приемането й е игнорирана волята на гражданите на Габрово и е нарушен принципа на ЗМДТ за реципрочност между цената на предлаганата услуга и реално извършената работа. 

Обсъждайки становищата, доводите и доказателствата, представени от страните по делото и преценявайки ги поотделно и в тяхната съвкупност АС – Габрово постанови своя съдебен акт , с което отмени разпоредбата на чл.15 ал.1,т.1 от Наредбата като неправилна и незаконосъобразна. 

Общински съвет – Габрово обжалва това решение пред Върховен административен съд – София. Касационната инстанция остави в сила решението на АС-Габрово със свое Решение. Следователно чл.15 ал.1,т.1 от Наредбата е отменен, като незаконосъобразен.

Гражданско движение ”ДНЕС” питат председателя на местния парламент Николай Сираков ще бъде ли изпълнено решението на върховната касационна инстанция или не? Ще се съобрази ли Общинския съвет – Габрово с това съдебно решение от най-висок ранг, с оглед императива на чл.297 ГПК?

Гражданско движение ”ДНЕС” пита още г-н Сираков, като участници във временната работна група, участвала в обсъждане методиката за изчисляване и събиране на такса битови отпадъци и представители на гражданското общество в града ни нямат ли право да бъдат запознати с Доклада, отразяващ резултатите от работата на временната комисия, определена с Решение на Общински съвет – Габрово?

“Кажете ни г-н Сираков как работи системата в България, за да се окаже едно законосъобразно искане на гражданите невъзможно за изпълнение? Вярваме, че ефективният диалог и взаимодействие между нас ще направят и нерешимите проблеми разрешими”, заявяват от Гражданско движение “ДНЕС”. 

Източник: http://www.gabrovonews.bg/news/62192/

29.11.2013

*** 

Изнесена приемна на Гражданско движение „ДНЕС” - Габрово в Трявна

Неотдавна жителите на община Трявна имаха възможност в пряк контакт да изложат проблемите си  пред Павлина Стоянова - зав.приемна на Гражданско движение  „ДНЕС” - Габрово и да получат безплатни консултации от юриста-доброволец Пенка Христова. Това е втората изнесена приемна, която цели  да улесни контакта на гражданите с Движение „ДНЕС”.

Интерес представлява оценката на гражданин на близо 90 г., който дойде в приемната с конкретни въпроси и като разбра с какво се занимава движението, поиска да напише едно признателно ПИСМО, което прилагаме по-долу.

То гласи:

Изказвам своето възхищение от инициативата на това общество от юристи и граждани, които са поели тази мисия да изслушват гражданите, нуждаещи се от правни консултации. В това наше общество, има ли още такива дейци, които както разбирам са поели този спасителен ход за нуждаещите се граждани в Габровска област безплатно?

С уважение, Костадин Семерджиев, гр.Трявна

*** 

„ДНЕС“ – Габрово на тържествен концерт за хората с увреждания

Гражданско движение „ДНЕС“ - Габрово уважи своите приятели в зала „Възраждане“ където се  състоя тържествен концерт на хората с увреждания, организирано по случай техния Международен празник.. 

След концерта, на който присъства целия Координационен съвет на доброволците на Движението в града, Анатолий Антов, областен координатор на „ДНЕС“ прочете поздравителен адрес към хората с увреждания, и ги покани на организирания от Движението на 6.12. от 14ч в храма "Успение на Пресвета Богородица"  молебен за здраве и единение на българския народ.

05.12.2013г. 

*** 

„ДНЕС“ Габрово е сред учредителите на Обществено-консултативния съвет към Регионалния инспекторат по образованието 

П Р О Т О К О Л   № 1 

от

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ 

на ОБЩЕСТВЕНО – КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ КЪМ НАЧАЛНИКА НА РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ГАБРОВО 

Днес, 02.12.2013 г. от 16.00 ч. в Регионален инспекторат по образованието – Габрово, зала 701 на сградата на ул. „Брянска” № 30, се състоя учредително заседание за създаване на Обществено – консултативен съвет. Съветът се учредява по инициатива на началника на Регионален инспекторат по образованието – Габрово и за негови учредители бяха поканени по един представител от:

 1. всяка представителна организация на работодателите и служителите на областно ниво;
 2. всяка представителна организация на работодателите на областно ниво;
 3. представител или представители на общините в област Габрово, като членове на Националното сдружение на общините в Република България;
 4. заявилите участие юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност, свързана с предучилищното възпитание и подготовка, училищното образование, професионално обучение в областта;
 5. заявилите участие национално представителните организации на и за хората с увреждания на територията на областта]
 6. представител на Областния управител. 

По реда на подаване на заявления

 1. Олга Георгиева Галенова – областен координатор на СБУ
 2. Росица Милчева Димитрова – Председател на управителния съвет на сдружение „Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения” – Габрово
 3. Кольо Иванов Дабков – старши експерт „Култура, образование, спорт, здравеопазване” в община Трявна
 4. Татяна Емануилова Декова – старши експерт „Образование и култура” в община Дряново
 5. Димитър Петков Димитров – Директор на РЦПИОВДУСОП – Габрово, представител на Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България – област Габрово
 6. Анатолий Христов Антов – областен координатор на „Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола” – област Габрово
 7. Евгения Банчева – председател на Регионален синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” – Габрово
 8. Вера Николаева Тихова – член на Сдружение на директорите в средното образование в Република България – секция Габрово.
 9. Галина Михнева – изпълнителен директор на Габровската Търговско – промишлена палата /при нейно отсъствие Радинка Кубатова/
 10. инж. Красимира Петева Йорданова – директор на дирекция ХСД в община Севливо
 11. Даниела Василева – директор на дирекция „Образование и социални дейности” в община Габрово
 12. доц. д-р Ангелина Пенчева – декан на факултет „Стопански” при Технически университет – Габрово
 13. Васил Милчев Папазов – младши експерт  в дирекция АКРРДС в Областна администрация - Габрово 

От тях присъстваха: всички подали заявления

Отсъства: г-жа Даниела Василева, служебно ангажирана 

Заседанието бе открито и водено от началника на Регионален инспекторат по образованието – Габрово г-н Георги Маринов. Присъства като гост  г-жа Грациела Родева – началник отдел „Инспектиране и организационно – методична дейност” в Регионален инспекторат по образованието – Габрово. 

Г-н Георги Маринов предложи следния Дневен ред: 

 1. Представяне на инициативата за създаване на Обществено  - консултативен съвет към Регионалния инспекторат по образованието – Габрово. Докладва – началникът на РИО – Габров.
 2. Учредяване на Обществено – консултативния съвет към РИО – Габрово. Докладва Мариета Въткова – ст. експерт ОСО.
 3. Приемане на Правила за дейност на Обществено – консултативния съвет. Докладва Мариета Въткова
 4. Съобщения  

По т.1 от дневния ред „Представяне на инициативата за създаване на Съвета” 

Началникът на Регионален инспекторат по образованието – Габрово г-н Георги Маринов откри заседанието като представи инициативата за създаването на Обществено – консултативен съвет. Идеята се заражда през последните месеци в резултата на гражданската активност и е част от политиката на Министерство на образованието и науката и провеждане на управление в условията на публичност и прозрачност. С писмо №  9105-362/20.11.2013 г. на МОН са предоставени Рамкови правила за дейността на Съвета. 

Съгласно т. 8 от Рамковите правила за дейността на Съвета със Заповед № РД-06- 510/02.12.2013 г. е определена за секретар Мариета Въткова, ст. експерт ОСО. Нейно  задължение е да изготвя протоколите от проведените заседания.    

По т. 2 от Дневния ред „Учредяване на Обществено – консултативен съвет към РИО – Габрово” 

Мариета Въткова представи всички, които желаят да станат учредители на Съвета, съгласно заявленията които са подадени преди откриването на заседанието. 

По реда на подаване на заявления

 1. Олга Георгиева Галенова – областен координатор на СБУ
 2. Росица Милчева Димитрова – Председател на управителния съвет на сдружение „Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения” – Габрово
 3. Кольо Иванов Дабков – старши експерт „Култура, образование, спорт, здравеопазване” в община Трявна
 4. Татяна Емануилова Декова – старши експерт „Образование и култура” в община Дряново
 5. Димитър Петков Димитров – Директор на РЦПИОВДУСОП – Габрово, представител на Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България – област Габрово
 6. Анатолий Христов Антов – областен координатор на „Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола” – област Габрово
 7. Евгения Банчева – председател на Регионален синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” – Габрово
 8. Вера Николаева Тихова – член на Сдружение на директорите в средното образование в Република България – секция Габрово.
 9. Галина Михнева – изпълнителен директор на Габровската Търговско – промишлена палата /при нейно отсъствие Радинка Кубатова/
 10. инж. Красимира Петева Йорданова – директор на дирекция ХСД в община Севливо
 11. Даниела Василева – директор на дирекция „Образование и социални дейности” в община Габрово
 12. доц. д-р Ангелина Пенчева – декан на факултет „Стопански” при Технически университет – Габрово
 13. Васил Милчев Папазов – младши експерт  в дирекция АКРРДС в Областна администрация – Габрово
 14. Георги Маринов – началник на РИО – Габрово, съгласно т. 7 от предложените правила 

доц. д-р Ангелина Пенчева, декан на факултет „Стопански” в Технически университет – Габрово благодари са отправената покана за участие в Съвета, подчерта непрекъснатото сътрудничество между Технически университет – Габрово и училищата на територията на област Габрово, пожела ползотворна работа на всички членове. 

Г- н Маринов: Да пристъпим към гласуване 

Пристъпи се към гласуване за създаването на Съвета.

Гласуваха: 13  „ЗА”,  0  „Против  0 „Въздържали се”

Решение: Учреди се Обществено – консултативен съвет към началника на РИО – Габрово. 

По т. 3 от Дневния ред  „Приемане на Правила за дейността на Съвета” 

Г-жа Мариета Въткова анонсира Проект за правила за дейността на Съвета. На всяка организация, заявила желанието си за членство са изпратени проекта за  правила по електронната поща. Налице са и 13 екземпляра от рамковите правила за ползване на заседанието.

Постъпило едно  предложения за промени и допълнения. Г-жа Галина Михнева е предложила промени и допълнения. В екземплярите тези промени са почернени. /Приложение 1/ 

След което, г-жа Въткова даде думата за предложения за промени и допълнения.

Постъпиха следните предложения:

1. Г-н Маринов предложи т. 8.6 от Проекта за правила, допълнена от г-жа Галина Михнева „ Секретарят ....да участва в заседанията на Съвета с право на глас” да се замени с „Избор на заместник на секретаря в случай на негово отсъствие”

Г-жа Олга Галенова – „Съгласно т. 8 от Проекта за правила, основани на рамковите правила на МОН, секретарят се определя със заповед на началника на РИО, така, че заместника на секретаря при негово отсъствие би трябвало да се отредели със заповед от началника на РИО” 

2. Г-н Маринов предложи в заседанията на Съвета да участват  директори на училища и представители на ученическите съвети на ротационен принцип.

Г-жа Олга Галенова предложи в заседанията да участва областния представител  на ученическите съвети, който е от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” – Габрово.

Г-жа Росица Димитрова подкрепи това предложение, като предложи на ротационен принцип да бъдат канени председателите на ученическите съвети.

Г-жа Красимира Йорданова подкрепи предложенията до тук. 

3. Г-жа Мариета Въткова отхвърли върху писмените предложения на г-жа Галина Михнева, по т. 20 „Заседанията на Съвета са редовни, ако на тях присъстват най-малко......., като се основа на Рамковите правила за дейността на Съвета, писмо № 9105 – 362/20.11-2013 г. на МОН,  2/3 мнозинство, а не както бе предложено половината от неговите членове.

Г-н Кольо Дабков подкрепи да остане текста в т. 20 както е предоставен от Рамковите правила на МОН.

Г-н Анатолий Антов предложи да отпадне предложения текст в частта за заместник от г-жа Галина Михнева в т. 21 „ При невъзможност да се участва в заседание, всеки член на Съвета може да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което се огласява при обсъждането или да номинира свой заместник с изрично пълномощно” като допълни, че издаването на пълномощно е допълнително процедура.

4. Г-н Маринов предложи да се видоизмени предложеното изречение в т. 32 на г-жа Галина Михнева -  „Съветът може да прави заседания и на друго място при изрично свое решение” с „При необходимост по предложение на председателя на Съвета могат да се правят заседания и на друго място”. 

След като се обсъдиха и последните предложения за Правилата за дейността на Съвета, г-н Маринов предложи да се пристъпи към гласуване на Правилата с  така направените промени. 

Гласуваха: 13  „ЗА”,  0 „Против”, 0 „Въздържали се” 

Решение: Приемат  се Правила за дейността на  Обществено – консултативен съвет към началника на РИО – Габрово. 

По т. 4 от Дневния ред  „Съобщения” 

Г-н Маринов даде думата за предложения.

Г-н  Кольо Дабков предложи да се публикуват решенията на заседанията на Съвета. 

Г-н Анатолий Антов сподели, че на 19.12.2013 г. се организира кръгла маса от Община Дряново за обсъждане сливането на Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов” – Дряново с Професионална техническа гимназия „Димитър Крусев” – Дряново.

Г-жа Татяна  Декова уточни, че тази кръгла маса е с цел публичност при обсъждането на образуване на една професионална гимназия в Дряново. Ще присъства и модератор от Великотърновски университет. 

РЕШЕНИЯ:

 1. Създава се Обществено – консултативен съвет /Съвета/ като консултативен орган за подпомагане началника на РИО – Габрово при формиране на позиции, становища и приемане на инициативи в областта на образованието на територията на област Габрово.
 2. Приемат се Правила за дейността на Съвета

 05.12.2013г

***

„ДНЕС“ Габрово организира молебен за единение на българския народ

На светлия християнски празник "Никулден", Гражданско движение  "ДНЕС" -  Общество срещу произвола,  организира съвместно с "Габрово нюз"и църковен храм  "Успение на Пресвета Богородица" в града  молебен за единение, здраве и просперитет на българския народ. Молебенът беше тържествено отслужен от Председателя на църковното настоятелство на църковния храм отец Руслан.

Приветствие и благодарност към присъстващите отправи Областния координатор на доброволците на Гражданско движение  "ДНЕС" Анатолий Антов. 

07.12.2013г

*** 

Гражданско движение „ДНЕС“ - Габрово инициира кръгла маса за съдбата на две дряновски училища

 Гражданско движение “ДНЕС” – Габрово и колективът на ПГИ “Рачо Стоянов” организират кръгла маса относно плановете на дряновската общинска администрация за сливане на ПГИ “Рачо Стоянов” ПТГ “Димитър Крусев” в града.

 15.12.2013г

*** 

„ДНЕС” – Габрово с поздравителен адрес от областния управител

Координаторът на доброволците на Гражданско движение „ДНЕС” в Габрово Анатолий Антов е получил поздравителен адрес от Областния управител на Габрово Николай Григоров, в който се казва:

На прага на един от най-светлите празници – Рождество Христово Ви благодаря за активното участие в дейността на Обществения съвет, с което допринесохте заедно да решим обществено значими проблеми.

Бъдете все така дейни, точни и активни и с общи усилия да извоюваме повече  стабилност и сигурност за всички. 

Нека си пожелаем новата 2014 година да бъде градивна, добра и успешна за страната ни и за народа ни, на който повече от всякога му трябва здраве, вяра и енергия. 

*** 

Инициативен комитет на „ДНЕС”- Габрово осуети решението за две училища в Дряново

Благодарение на усилията на ръководството и педагогическата колегия на икономическата гимназия в Дряново, на Гражданско движение „ДНЕС”  и на Инициативния комитет „Против преобразуването чрез сливане на ПГИ „Рачо Стоянов” Дряново и ПТГ ”Димитър Крусев” Дряново в Професионална гимназия „Рачо Стоянов” Дряново” бе постигнат частичен, но твърде важен успех.

Недообмисленото и пълно с неточности, преиначени факти и тенденциозни заключения предложение за сливане на двете професионални гимназии на Кмета на Община Дряново д-р Иван Николов бе ОТТЕГЛЕНО на последното за годината заседание на Общинския съвет в града на Колю Фичето. Аргументите бяха да се даде възможност за широко обществено и медийно обсъждане на тази „оптимизация”. От областната структура на доброволците на Гражданско движение „ДНЕС” обещаха да осигурят широко присъствие на медии и да поканят на предстоящите форуми високопоставен представител на Министерството на образованието и науката. Проблемът ще се нищи отново на януарската сесия на дряновските местни законотворци. 

*** 

РОКС-НПО в Габрово питат в отворено писмо, дали е необходим тунела под Шипка

Отворено писмо, озаглавено "Необходим ли ни е тунела под Шипка?", разпространиха от РОКС-НПО. Там са обединени за общи действия няколко неправителствени организации, основната сред които е  Гражданско движение "ДНЕС".

*** 

„ДНЕС“ Габрово отново ще участва в инициативата „Да изчистим България!“

Гражданско движение „ДНЕС“ – Габрово е получило покана от областната администрация, в която, във връзка с екологичната кампания на BTV Media Group „Да изчистим България!”, се призовават да се присъединят към голямото почистване на областта и тази година.

Ще припомним, че Движение „ДНЕС“ Габрово всяка година досега е сред активните участници в тази благородна гражданска акция.

*** 

„ДНЕС“ – Габрово ще участва в поредното, първо за 2014 г., заседание на Обществения съвет към Областния управител

Координаторът на доброволците на Гражданско движение „ДНЕС“ – Габрово Анатолий Антов е получил покана от Областния управител Николай Григоров за поредното редовно заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 30.01.2014  г.

*** 

Усилията на „ДНЕС“- Габрово срещу сливането на две професионални училища в Дряново бяха подкрепени от предаване на ТВ 7

„Безумно сливане на училища в Дряново“. Под това заглавие е предаването на ТВ 7, посветено на плановете на Общинска администрация - Дряново да извърши преобразуване чрез сливане на двете професионални гимназии в града - ПГИ „Рачо Стоянов” и ПТГ „Димитър Крусев”. Замисленият нов юридически субект според този план щял да носи името Професионална гимназия „Рачо Стоянов”, което, според мнението на доброволците на Гражданско движение „ДНЕС“ в Габрово е всъщност заличаване и ликвидиране на средното икономическо образование в града.

Предаването на ТВ 7 гледайте ТУК


1311