Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА Н...
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГД „ДНЕС“ - ГАБРОВО

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГД „ДНЕС“ - ГАБРОВО„ДНЕС“ – Габрово продължава да пита: „Работи ли системата?“

 „Работи ли системата в България? – 2“. Под този надслов Гражданско движение „ДНЕС“ – Габров е изпратили

 О  Т  В  О  Р  Е  Н  О      П  И  С  М  О

 до кмета на общината Таня Христова и копия до председателя на Общинския съвет Николай Сираков, Областния управител Николай Григоров, медиите и гражданите на Габрово.

В края на миналата година ние от ГД ”ДНЕС” – Общество срещу произвола запитахме председателя на местния парламент – г- н Николай Сираков ще се съобрази ли ОбС – Габрово с Решение №15525/25.11.2013 година на Върховен административен съд – София, с което се потвърждава решението на АС-Габрово за ОТМЯНА разпоредбата на чл.15 ал.1,т.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси, цени на услуги и права на територията на града ни. Напомнихме, че това е решение от най-висок ранг и съгласно императива на чл.297 ГПК е: „  задължително за всички съдилища, учреждения и общини в Република България”

В духа на станалия вече традиция епистоларен диалог: местна власт – неправителствени организации, чрез страниците на в.”100 вести” / бр.271 / отговорът звучеше така: „ Исканията за по-справедлива такса смет не могат да се изпълнят”. Без аргументи, без да се посочат причините, които препятстват възможността волята на законодателя да се реализира в последователността, посочена от него в текстовете на закона.

Има една изстрадана сентенция: „ Който иска да свърши нещо търси пътища, а този който не иска – търси причини”.

Г-жо Христова, в качеството си на градоначалник споделете с нас: 

 1.  Какво направи общината за разрешаване на този нерешен от години проблем? 
 2.  Какви контакти с други общини бяха установени за обмен на добри практики, каквито в България има? 
 3. Какви стъпки предприе нашата община в рамките на проект „ Регионално сътрудничество за управление на отпадъци” ? 
 4.  Обсъждан ли е модела на Холандската агенция, предоставила разработки за българските общини за изчисление на такса „битови отпадъци”, съобразен изцяло с европейските принципи „замърсителят плаща” и „ пълно възстановяване на разходите”. 

Каним Ви от името  на Регионален Обществен Координационен  Съвет – НПО  Габрово, включващ 11 неправителствени организации на  отворена среща в приемната на Гражданско  движение „ДНЕС”- Общество срещу произвола на пл.“Първи май“№1в, заедно с Ваши ресорни специалисти, чрез откровен и градивен диалог да обменим идеии добри практики на наши общиникаквито материали имамекакто и  да ни очертаете  стъпките, които  общинска администрация град Габрово  ще предприеме за синхронизиране на  подзаконовите нормативни актове в съответствие с изискванията на ЗМДТ за постигане на по-голяма справедливост при определяне на местните данъци и такси.

Като се съобразяваме с Вашите служебни и обществени ангажименти и натоварения Ви график, предлагаме времето на срещата да бъде допълнително съгласувано между нас.

С уважение:  

 26.01.2014г.      /Анатолий Антов/

 гр.Габрово      Областен координатор на ГД „ДНЕС“- Общество срещу произвола

*** 

Изнесена приемна на „ДНЕС” - Габрово в Севлиево

На 28.01.2014 година Гражданско движение „ДНЕС”- Габрово проведе изнесена приемна  Клуба на хората с увреждани яв град Севлиево. Срещата на хората в неравностойно положение с Павлина Стоянова – зав.приемната на „ДНЕС” в Габрово премина в свободен, непринуден диалог касаещ трудово правни проблеми, имотни и наследствени  спорове, некоректни действия от електроразпределително дружество „Енерго про”, неудовлетвореност от съдебната система. 

Юристът-доброволец. Пенка Христова - правен консултант на движението бе на разположение на желаещите да получат безплатна правна консултация. Координаторът за Движение „ДНЕС” на град Севлиево, д-р Момчил Добрев изяви желание  изнесена приемна да бъде организирана в домовете за стари хора на територията на община Севлиево.

28.01.2014г.

*** 

Официално становище на колектива и Инициативния комитет против сливането на двете професионални гимназии в Дряново

 Гражданско движение „ДНЕС” получи официалното становище на колектива и Инициативния комитет против сливането на двете професионални гимназии в Дряново. В него пише:

 В резултат на разгорялата се обществена дискусия  и медиен шум през последния месец и половина, при неколкократни преговори с общинска администрация – Дряново, беше постигнато съгласие по основните измерения на сливането на двете професионални гимназии в града на Колю Фичето. Най-важният пробив бе за името на новото училище, а именно то да остане Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов”, която да приеме оставащата в Техническата гимназия „Димитър Крусев” маломерна паралелка от 12 ученици. В дискусията с представителите на колектива и Инициативния комитет кметът на община Дряново д-р Иван Николов обеща прозрачно и ефективно използване на полагащата се субсидия за оптимизацията в размер на 250 000 лева, като с част от средствата да бъдат отстранени несъвършенствата от предишния проект за енергийна ефективност в гимназията. С тези промени предложението за решение на администрацията ще бъде внесено за гласуване на общинската сесия през февруари.

Във допълнение към огласеното официално становище ще припомним дългата досегашна дискусия относно плановете на дряновската общинска администрация за сливане на ПГИ “Рачо Стоянов”  с ПТГ “Димитър Крусев”.  Още през декември м.г. Гражданско движение "ДНЕС" - Габрово реши да организира кръгла маса по този проблем, на която да разясни пропагандните ходове на дряновското общинско ръководство в защита на недемократично натрапвания си проект.

31.01.2014г.

*** 

„ДНЕС“ – Габрово взе участие във второто заседание на Обществено консултативния съвет към РИО

Както вече информирахме,  Областният координатор на доброволците на Гражданско движение „ДНЕС“ в Габрово Анатолий Антов взе участие на 02 декември 2013 г. в първото, учредително заседание на Обществено-консултативния съвет към Регионалния инспекторат по образованието, когато бе избран за член на този представителен граждански форум.

*** 

Гражданско движение „ДНЕС“ – Габрово ще участва във второто обсъждане на общинския план за развитие 2014 - 2020

Координаторът на доброволците на Гражданско движение „ДНЕС“ – Габрово Анатолий Антов е получил покана за участие във второто обсъждане на общинския план за развитие 2014 - 2020

В нея пише:

Кметът на община Габрово Таня Христова ума удоволствието да Ви покани за участие във Второто обществено обсъждане на ОПР 2014 г. - 2020 г., на 07.02.2014 г. /петък/ от 17.30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.

Общинският план за развитие е стратегически документ, който има за цел да очертае Визията за развитие на община Габрово с хоризонт 2020 г., мерките, чрез които тя ще бъде постигната и да обедини широк кръг от участници в процеса по осъществяването й.

04.02.2014г

*** 

Природният парк, образованието и безмитна зона – теми на Обществения съвет към Областния управител на Габрово, отново с дейното участие на „ДНЕС”

План за управление на природен парк „Българка”, превръщането на Габрово в иновативен образователен център, създаване на безмитна индустриална зона в района на област Габрово и демографската криза бяха основните теми, които събраха областната управа, гражданските и неправителствените организации от Габрово.

По точка „Разни” се постави въпросът за тревожното демографско състояние на област Габрово Много вероятно темата да бъде обект и на следващото заседание. Представителите на „ДНЕС” отново поставиха въпроса за професионалните гимназии в Дряново и пожелаха тази тема да бъде разгледана от Обществения съвет още на следващото заседание, предвид тежестта и неотложността на проблема. 

08.02.2014

 *** 

Габрово почита паметта на Васил Левски. Доброволци на „ДНЕС” - Габрово проучват възможности за откриване на бюст-паметник на Апостола

Лекция, посветена на 141-годишнината от смъртта на Васил Левски, събра гражданите на Габрово в Националния музей на образованието. Професор Иван Стоянов от Великотърновския университет изнесе в лекцията си нови данни около живота и смъртта на Васил Левски и библиографията му. В акцент на публичната лекция се открои желанието на габровската общественост да загърбим противоречията и омразата помежду си, възраждайки идеалите на Апостола за чиста и свята република. Координаторът на „ДНЕС” – Габрово Анатолий Антов и областният управител Николай Григоров обсъдиха възможността за откриване на бюст-паметник на Дякона в Габрово и иницииране на  дарителска кампания за него. Община Габрово вече е взела решение за издигане на такъв паметник, но идеята все още не е осъществена.

Интересът към публичната лекция беше голям от страна на специализираната аудитория в лицето на преподаватели и студенти по история и цивилизация.

*** 

 "ДНЕС" - Габрово иска достъпна градска среда, старчески дом и работещ воден цикъл в приоритетите на плана за развитие на града до 2020 г.

 Проведе се второто обществено обсъждане на Общинския план за развитие на Община Габрово за периода 2014 г. – 2020 г. Координаторите на организацията на „ДНЕС” в града участват с предложения от началото на обществените дискусии, които вече са в заключителен етап. Вниманието им е насочено към няколко приоритетни проекта за града, които бяха поставени като проблемни и належащи за изпълнение от местната власт: транспортната схема, изграждането на старчески дом, провеждането на ученическа борса, проблемите с Водния цикъл в крайните квартали, достъпът на хората с увреждания и инфраструктурната среда в общината, все още опасният подлез на Дома на хумора и сатирата, състоянието на крайните квартали. 

В общественото обсъждане участваха Анатолий Антов – областен координатор на Движението, Митко Лилов – член на КС, Павлина Стоянова – завеждащ приемната на ГД "ДНЕС", Пенка Христова – юрист-консулт на Движението; представители на РОКС-НПО от Габрово, общински съветници и служители; граждани. Представителите на „ДНЕС” благодариха за поканата за участие и изразиха готовност за активност по всички въпроси, засягащи гражданите на Габрово.

09.02.2014г.

*** 

Възстановено автобусно разписание след намеса на „ДНЕС” – Габрово

От близо половин година жителите на село Брънеци и габровския кв. „Бойката” засипват приемната на „ДНЕС” – Габрово с жалби за неизпълнявано от транспортна фирма „Бета Бус”разписание на автобусна линия № 21. Завеждащ приемната Павлина Стоянова и адвокат Пенка Христова – юридически консултант на Движението, след подробно запознаване с документацията, информираха местните медии за транспортния проблем на десетки жители. По инициатива на „ДНЕС” се състоя среща с ръководството на автобусния превозвач „Бета Бус”, на която се изслушаха позициите на заинтересованите граждани и на фирмата превозвач.

На проведената изключително ползотворна дискусия се постигна съгласие за актуализиране на разписанието по градска линия № 21. Продължилият близо две години транспортен казус бе разрешен благодарениe на проявена добра воля и разумен, взаимно приемлив компромис от участниците в преговорите.

Организацията на „ДНЕС” в Габрово за пореден път изпита удовлетворението от постигнатия обществено значим резултат, доказвайки, че заслужава доверието на габровци.

11.02.2014

*** 

РОКС - Габрово отчита успешна година. След намесата му, ДКЕВР започва проверки на „Енерго Про”

Може ли гражданското общество да въздейства върху институциите? И ако някои само си задават реторично този въпрос, то габровските граждански и неправителствени организации, сред които и „ДНЕС”, вече го правят. Обединени преди година под името РОКС – Регионален обществен координационен съвет, организациите на гражданите в Габрово реално извършват контрол над институциите в областта, посочват явните проблеми,  предлагат решения.

РОКС – Габрово не веднъж е декларирал своята дълбока убеденост в правотата на действията си, продиктувани единствено от обществения интерес. И го доказва: след подаден сигнал към Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е започнала проверка на местния доставчик на ел.енергия „Енерго Про”, заради постоянни проблеми с тока в крайни квартали на Габрово и села от общината. Очаква се до седмица ДКЕВР да приключи с проверката и да изпрати отговор. Одитът се прави, за да се изяснят причините за честите и необосновани прекъсвания на тока в почти всички села на община Габрово и в повечето крайни квартали.

Представители на РОКС-НПО  участваха и във форума „Ден на диалога между местната и законодателна власт”, на който представиха аргументирано предложението си за създаване на конкретна организация на управлението, с която да се гарантира в максимална степен повишаването на ефективността на Социалния диалог между НПО – Местната власт – Законодателната власт.

С цел популяризиране дейността на РОКС-НПО е бил разработен вариант на web сайт, а участие на представители на РОКС е било взето в общественото обсъждане относно определянето на такса смет за 2014 г. и даване на конкретни предложения и становища. 

По внесения за обсъждане Идеен проект за изграждане към Областната администрация на „Публичен регистър на националните и регионални обществени проблеми” е бил  формиран екип за разработка на съответната информационна система, предложения за промени в Закона за училищното и предучилищното образование,  като в резултат на обсъждането е било изпратено становище за промяна на закона.

Решение за популяризиране на Габровска област като атрактивна туристическа дестинация е било взето да бъде инициирано създаването на сдружение с нестопанска цел на всички заинтересовани с развитието на туризма в област Габрово.

Изпратени са редица сигнали и писма до публични личности и администрации, с конкретни предложения за решаването на регионални обществени проблеми, споделят от РОКС и са убедени, че резултати се постигат единствено с общите усилия на граждани и управляващи. 

(по материали от gabrovonews.bg и dariknews.bg) 

 14.02.2014, Габрово

*** 

ИЗВОДИ:

 1. Постигнатото от ГД „ДНЕС“-Габрово за посочения период от време се оценява като изключително успешно.
 2. Приемната на движението е посетена от над 850 граждани до средата на м.февруари-2014г.
 3. Заведени са над 50 дела срещу монополисти, доставчици на интернет, административни органи и различни институции. 90 % от тях са спечелени.
 4. Изпратени и получени са отговори на над 40 писма до Община Габрово, Областна администрация, ВИК и други органи и институции.
 5. Помогнали сме на граждани и институции за разрешаване на възникнали проблеми и сме действали като медиатори-например случая с недоволството на гражданите от кв.“Бойката“ и „Брънеци“по Линия №21. Както и намиране на финансови средства за лекуване и пътуване  на болно дете до София.
 6. Членове сме на Обществените съвети към Областния управител, РИО на МОН, Младежкия Обществен съвет към Кмета на Габрово и сме двигател на РОКС-НПО Габрово с членство на 11 организации. Поканени сме за учредители на т.нар. „Клуб на приятелите на НМО“ в Габрово.
 7. Всички членове на КС работят всеотдайно и доброволно, а Общинските координатори в Севлиево, Дряново и Трявна полагат усилия за решаване проблеми на гражданите в области като - екология, инфраструктура, социални и административни проблеми. И в 3-те общини през последните месеци бяха направени т.нар. ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ ЗА ГРАЖДАНИ.
 8. Провеждат се регулярно на всеки 2 месеца Областни координационни съвети за обмен на мнения, решаване на граждански въпроси и правни консултации на колегите.

ПРЕПОРЪКИ:

 1. Продължаване активното участие на членовете на КС на ГД „ДНЕС“-Габрово в предстоящите инициативи към посочените Обществени съвети.
 2. Подготовка и осъществяване на инициативата на ДНЕС „Хората-нашия капитал“ през м. април заедно с всички институции на територията на област Габрово.
 3. Подпомагане на граждани и институции в разрешаване на спорове, казуси и даване на становища.
 4.  Засилване връзката с общинските координатори и повтаряне на изнесените приемни през предстоящите топли месеци.
 5. Продължаване запачналата съвместна работа между хората с увреждания и ГД „ДНЕС“. Изрязавам БЛАГОДАРНОСТ към адвокат Пенка Христова за усилията които полага да дава необходимите консултации и разяснения на хората с увреждания на място в техния клуб на ул.“Брянска“ №56.

1310