Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА Н...
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГД „ДНЕС“ - ГАБРОВО

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГД „ДНЕС“ - ГАБРОВОСтруктурата е създадена през м.май 2009 г. Присъстваха над 120 души в „Дом на културата“-Габрово. Беше избран КС и Областен координатор. От май 2011 г. тази позиция се заема от Анатолий Христов Антов. Същият е главен учител в ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово и преподавател в НАГ. Магистър по история и география от ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“. Приемната в града функционира от м.октомври 2011г. Към днескашна дата-18.02.2014г. през нея са минали над 850 граждани със съответните проблеми и сигнали, попълнени са над 350 формуляра от юристите които работят там, а те са двама-Пенка Христова и Николай Христов. Има заведени над 50 дела по-различни казуси, от които 90 % са спечелени.  Особенно внимание трябва да се обърне на спечеленото дело срещу Община Габрово на две инстанции относно методиката на формиране на такса биотове отпадъци и делото спечелено срещу Директора на ПГТ “Пенчо Семов“-Габрово, водено от Анатолий Антов като гражданско лице. На същия му беше отказан достъп от обществена информация, беше заведено дело и спечелено в ГАС. Въпреки това, упоменатия директор все още не е изпълнил разпореждането на съда. По този случай ще има развитие и ще решим как?

Приемната работи от 12.00 ч. до 17.00 ч. всеки ден, без празниците. В нея през това време има постоянно отговорник, който заедно със съответния адвокат приема гражданите, регистрира ги и записва за определен ден и час. Имаме изпратени към различни институции в града над 40 официални писма и получени отговори приблизително толкова.

Участваме в Консултативните съвети към Областния управител на област Габрово, Областния съвет към РИО на МОН, РОКС на НПО в Габрово /единствен в България с 11 НПО, членуващи в него/, а младежката ни структура към МОКС към кмета на град Габрово. Оценката на Централата за работата ни за м.Декември 2013г. е отлична и приемната се нарежда на първо място сред останалите приемни на ГД „ДНЕС“ в страната. Към КС е в състав от 7 души“: 

 1. Анатолий Антов-Областен и общински координатор за Габрово-0893310703/0877925030 и [dnes_gabrovo@abv.bg]
 2. Членове на КС- Детелина Венкова-фармацевт; Митко Лилов-инженер; Янка Тотева-начален учител; Павлина Стоянова-икономист; Пенка Христова-юрист; Георги Спасов- ученик в НАГ /младежи на ДНЕС/. 

За Севлиево

Структурата е създадена през м. декември 2011г. Работи активно в областта на екологията, инфраструктурата и младежките дейности. От самото начало Общински координатор е Д-р Момчил Добрев-0889808061 и [dobrev_m@mail.bg]. КС на ДНЕС-Севлиево се състои от 5-ма души: Д-р М.Добрев, Иван Друмев, Любина Пешева, Станислав Цонев, Росен Минков.    

За град Трявна

Структурата е създадена през м.януари 2012г. Работи активно в областта на проблеми на гражданите със съответните институции, инфраструктурата и транспорта. Общински координатор в момента е Тихомир Тодоров - 0878623145 и [sk_daimio@abv.bg]. КС се състои от 3.ма души: Тихомир Тодоров, Бистра Пеева и Калин Божидаров.

За Дряново

Структурата е най-старата в Габровска област. Първия координатор Станчо Добринов не работеше активно и през м. май 2013г беше сменен от Павлин Ботев-учител по професия - 0884030505 и [kas_dr@yahoo.co.uk.] Работи се активно със всички институции в града и каузата към момента на организацията е запазване на Икономическата гимназия в града и спиране напъните на общинската администрация за сливането и с друго училище. КС се сътои от 3-ма души: Павлин Ботев, Пенчо Рашков и Светлана Енчева.

ПРИЕМНА НА ГД „ДНЕС“-ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА ГАБРОВО: 

ПАВЛИНА СТОЯНОВА-Завеждащ приемна
066986462
0878513710
ПЛ.”ПЪРВИ МАЙ” -№ 1в,  ЕТ.1, ОФИС №10

Областен и общински координатор Анатолий Антов- 0893310703/0877925030 имейл: dnes_gabrovo@abv.bg 

 Членове на КС:

 1. Детелина Венкова-фармацевт
 2. Митко Лилов-инженер
 3. Янка Тотева-начален учител
 4. Павлина Стоянова-икономист
 5. Пенка Христова-юрист
 6. Георги Спасов- ученик в НАГ/младежи на ДНЕС

През тези години с колективна и всеотдайна помощ успяхме да свършим следното: 

„ДНЕС„ бе създадено в Габрово през м. май 2009 година. Присъстваха около 150 човека. Новосъздаденият координационен съвет през 2010 г. се доструктурира в крачка, тъй като предстоеше националната подписка „Срещу просизвола на монополите“, всички усилия бяха хвърлени в тази насока. Макар и със закъснение, подписката стартира в Габрово. В Трявна, Дряново и Севлиево нямахме изградени структури, което ни накара да търсим помощта на други граждански сдружения.  

На 18.05.2011 г., в гр. Габрово се проведе Общинско събрание на Гражданско движение ДНЕС. Събранието имаше следния дневен ред:

 1. Информация за дейността през изминалия период
 2. Запознаване с основните документи на ДНЕС
 3. Изказвания и предложения от присъстващите за разрешаване на проблеми, инициативи и други.
 4. Избор на Общински координационен съвет
 5. Определяне на основни приоритети в работата и приемане на решения за разрешаване на основните проблеми в общината. 

По 4-тия въпрос: По него бяха предложени и избрани в Общинския Координационен Съвет  следните личности:  

 1. Анатолий Антов - преподавател и главен учител  
 2. Янка Тотева - учител  
 3. Митко Лилов - инжинер  
 4. Павлина Велева - библиотекар
 5. Детелина Венкова - фармацефт 
 6. Светла Башева -  детски учител. 

За Областен и общински координатор на ГД „ДНЕС”-Общество срещу произвола  в Габрово беше избран г-н Анатолий Антов.

На 27.09.2011 г. в 18.00 ч., беше подписано Споразумението за почтеност и толерантност в предизборната кампания. Същото до този момент е подписано от 3 ПП - БСП, Синята коалиция и НДСВ. ГЕРБ и АТАКА не дойдоха, а РЗС бяха с техния депутат, дебатираха, но не подписаха. Според тях трябва общ "Отечествен фронт" срещу ГЕРБ. 

Община Габрово на петнадесето място в класацията на общините

Октомври, 2011. Община Габрово е на петнадесето място в общата класация на 27-те общини с областни центрове, показва широкоаспектно изследване, проведено през септември, 2011 г. от Гражданско движение ДНЕС, съвместно с изследователска агенция ЕСТАТ, което има за цел да оцени развитието на общините и работата на местната администрация и кметската институция през последните четири години. Проучването включва 7 области на оценка: ефективност на административните услуги, финансова стабилност на общината, обжалвани обществени поръчки на общината в КЗК, усвояемост на европейски средства, качество на работата на общинската администрация, качество на общинската инфраструктура и на различни аспекти от живота на общината.

Настоящият анализ е начало на една постоянна инициатива на Движение ДНЕС – гр. Габрово, и изследователска агенция ЕСТАТ, чрез която, на база на изброените седем области за оценка, ние периодично (един или два пъти в годината) ще информираме обществеността чрез вас - медиите, за развитието на общината и изпълнението на програмата, с която нашият кмет и общинските съветници спечелиха изборите. Чрез настоящата инициатива Гражданско движение ДНЕС ще постигне някои от основните си цели, а именно - да бъде:

 • коректив на централната и местната изпълнителна власт;
 • гарант за прозрачността в работата на централната власт, кмета, общинската администрация и общинския съвет;
 • посредник при разрешаването на проблемите на гражданите от страна на централната и местната администрация и подобряване на диалога между гражданите и институциите;
 • защитник на конституционните свободи и права на гражданите и носител на справедливостта на всеки. 

„Да изберем и решим заедно проблемите на нашата община” - Габрово

Инициатива на ГД „ДНЕС“.

Целта на проучването е да се групират основните проблеми на Габрово като се започне от глобалните и се стигне до конкретните. За всеки ще се търси реално решение с помощта на експерти и специалисти. Идеята е инициативата да подкрепи местните управляващи, а не да се конфронтира с тях.

На 01.02.2012 г. се състоя заседание на Областния Координационен Съвет на ГД "ДНЕС" в Габрово. 

На него присъстваха представители от неправителствена организация от Севлиево за да се запознаят с целите и инициативите на движението с цел учредявана на структура в града. На КС присъства и г-н Сл. Колов, регионален представител от София, който подробна разясни идеите и целите на движението и призова да се отстояват гражданските позиции. Рационални изказвания направиха и г-н Анатолий Антов - Областен координатор за Габровска област и членовете на КС - Янка Тотева, Детелина Венкова и Митко Лилов. По ред правни въпроси се изказа и адвоката на ДНЕС и общински координатор за Трявна - Николай Колев. Разисквания имаше и по новата инициатива на ДНЕС "Да изберем и решим заедно проблемите на нашата община".  

В Ритуалната зала на Община Габрово се проведе публичното обсъждане на отчета за изпълнението на Бюджет 2011г., както и Проекто-бюджет за 2012г. На обсъждането присъстваха граждани, граждански организации и служители от общината.  От страна на Гражданско движение „ДНЕС“ събитието уважиха Анатолий Антов – областен координатор на движението и Янка Тотева – член на КС. Мероприятието беше открито от кмета на Габрово Таня Христова, която направи кратко експозе върху миналия бюджет и очерта финансовите параметри на новия. Основното което се разбра е, че Общината ще разчита на външно финансиране и на постъпленията от данъци и такси. От ГД „ДНЕС“ въпроси зададоха и г-н Анатолий Антов и г-жа Янка Тотева. Областният координатор на движението  постави три въпроса. Той попита  дали са отделени  средства за асфалтирането на двора на ОУ“Неофит Рилски“ , защо не се поддържа подлеза пред „Дома на хумора и сатирата“, който е в отвратително състояние и ще има ли промяна в таксите и данъците в общината. На тези въпроси отговори зам.-кмета  Савчев. По първия въпрос според зам.-кмета са заделени 40 000лева за дренаж и преасфалтиране на част от двора, като точните му думи бяха „въпрос на разчет“. На второто питане инж. Савчев даде отговор, че ще се ремонтира подлеза с по здрави материали, които да не се поддават на външен натиск и ще се оправят скоро поставените табели по спирките. Относно третия отговор – въпрос „на дискусия е увеличаването на данъците и таксите“ .   Г-жа Д.Венкова-член на КС  и  адвокат Н.Колев от ГД „Днес“ споделиха, че обмислят да дадат едно такова решение без спазване на необходимия срок в административния съд.

И Габрово протестира срещу АСТА

Декларация, осъждаща АСТА прочете и Анатоли Антов областен координатор на ГД „Днес”, в която  се казва  - „ С подписа си под споразумението ACTA правителството ангажира България в международен пакт, продиктуван преди всичко от лобистки намерения на крупните световни продуцентски и търговски компании, а не от волята на гражданите. Нещо повече, българското правителство предприе тази стъпка при пълно информационно затъмнение и без обществена дискусия по темата.” С плакати и транспаранти протестиращите се отправиха към централната градска улица, където с мирно шествие ще продължи протеста. 

Обобщените резултати от стартиралата в началото на месец февруари инициатива на Гражданско движение „ДНЕС“, в която габровци дадоха по-голяма гласност на проблемите в нашия град, бяха представени днес на организирана пресконференция. Над 150 ръчно попълнени анкети и над 2000 допитвания са постъпили в местната структура на гражданското движение, относно проблемите в  Габрово. 

На първо място сред постъпилите анкети, габровци са поставили проблемът слипсата на работни места.  На второ място по значимост за габровеца са  местата запаркиране, а на трета позиция е поставена лошата инфраструктура. Степенувано на четвърто място е поставено  чистотата и озеленяването, а на пето  са посочени липсата на информиран и достъпен транспорт. „Ние ще ги внесем тези проблеми с входящ номер в Общината. Как ще стане работата вече и ще ни поканят ли да дискутираме, защото практиката показва, че на предишното писмо, в което посочихме проблеми свързани с Общинския инспекторат -  нямаме никакъв отговор, а да не говорим, че не сме канени да дискутираме този въпрос Мисля, че тази анкета показа известно разминаване с това, което вижда Общината като развитие на града ни“, заяви областният координатор на движението Анатолий Антов.

Гражданско движение „ДНЕС“ разпространи в медиите  изпратеното ново писмо до Община Габрово, поради факта, че от Общината все още не са дали отговор на  две техни писма с проблемите на габровци. От движението излизат с въпрос дали  Община Габрово спазва  Закона за административно обслужване на гражданите.

Разпространеното писмо гласи:

 „На 06.01.2012г ГД”ДНЕС” внесе в Община Габрово писмо РД-05-01-4 с копие РД- 01-01-10 съответно  към Кмета  и Председателя на Общинския съвет. В тези писма се съдържаха граждански искания, включително и по Закона за достъп до обществена информация.

Исканията бяха следните:

 1. В дните за посещение в Общината /понеделник и сряда/, гражданите да имат целодневен достъп, а не до 12.00ч, както е сега.
 2. Ако е възможно, приемния ден на кмета да бъде с фиксирана дата и час, за улеснение на гражданите.
 3. Въвеждане на общодостъпен електронен регистър, от който съответния гражданин да се осведомява за придвижването на съответния проблем и неговото приключване.
 4. Цялостна промяна на работата на  общинския инспекторат, тъй като гражданите изразяват недоволство от постигнатите резултати от тази структура. В какво да се изразява промяната:

а/.Райониране на града така, че съответния инспектор да отговаря за района си и да му се търси персонална отговорност при проблем.

б/.Всеки инспектор да работи на терен /не като поредния чиновник/ и в упражняване на цялостен контрол по всички наредби, а не както е досега.

в/.Съвместна работа с органите на МВР, когато това се налага /както при тежката зимна обстановка тази година/.

Тук е момента да кажем, че в писмото се поставя и въпроса за образователния ценз на инспекторите. Отговарят ли те на длъжностните си характеристики и изискванията на закона?

5. Какво става с въпроса за обществения защитник /Омбудсмана/, тъй като сме областен град и за наш срам е такъв да няма все още, а това трябваше да стане  преди години? Според нас това ще облекчи значително работата на администрацията и гражданите.

От 5 март в приемната на Гражданско движение „ДНЕС“ в Габрово, освен предоставените до сега безплатни правни консултации на пострадалите от монополи и мобилни оператори, гражданите ще могат да получават и безплатна правна помощ и процесуално представителство, чрез завеждане на индивидуални и колективни съдебни искове по най-ниските тарифи и по казуси касаещи гражданите. Приемната на движението ще работи всеки делничен ден от 12 до 17 часа. Това беше съобщено днес на организирана пресконференция от местната структура на движението, с подробна представена ретроспекция за свършеното за изминалата година. „В нашите приемни гражданите ще могат да подадат сигнали за нередности от всякакъв характер. Няма да бъде върнат нито един гражданин, независимо какъв е поставеният от него проблем. Всеки ще получи правна помощ, ще разбере повече за законите и правата. При такъв широк обхват на доброволческа помощ практически ще можем да изпълним основните си цели, а именно: да осигурим правна защита на всички граждани, чиито конституционни свободи и потребителски права са нарушени, да помагаме на гражданите за решаване на конкретните им проблеми, да окажем съдействие на всеки гражданин. Убедени сме, че когато гражданското общество успее да се самоорганизира – то става достатъчно мощно и може да си реши проблемите, въпреки държавата“, заяви областният координатор на движението Анатолий Антов.

Гражданско движение „ДНЕС" стартира в Габрово две нови инициативи, съобщи областният координатор Анатолий Антов. Организацията започва  подписка за промяна на методиката на такса битови отпадъци, като се настоява това да става на човек или количество боклук , а не на жилищна площ или квадратура. Предвижда с помощта на движението да се  създаде "Сдружение на сградите в режим на етажна собственост"  с цел разясняване на  предимствата и недостатъците от саниране на жилищата. 

Учредиха „Сдружение на Управителните съвети на етажната собственост“ 

В приемната на Гражданско движение „ДНЕС“ на пл.“Първи май“  в Габрово се учреди „Сдружение на Управителните съвети на етажната собственост“ под егидата на „ДНЕС“. На мероприятието присъстваха Управители и членове на управителните съвети от различни квартали на град Габрово. На събитието  присъстваха 11 души, които след дискусия и ред предложения приеха Устав и правила за работа на новоизбрания УС и сдружението като цяло. 

Целта на сдружението е публично-частно партньорство с Община Габрово, относно санирането на сгради, озеленяване на междублоковите пространства и подобряване на средата, в която живеем. „Организацията е отворена и очакваме в бъдеще да се присъединят към нас още нови членове и симпатизанти.  Управителният съвет се състои от трима души – Митко Лилов, Емил Цокев и Даниела Петкова.  Председател на УС стана Митко Лилов, учредител и член на КС на ГД „ДНЕС“-Габрово“, разясни повече информация около организацията Областеният координатор за Габрово на „ДНЕС“  Анатолий Антов 

Промяна в начина на формиране на такса смет, искат от „ДНЕС“   

Гражданско движение „ДНЕС“ изпълни обещанието си и инициира втора инициатива, към която приканва всички габровци да се присъединят. Ще бъде проведенаанкета, а след подкрепата на гражданите и подписка за промяна в начина на формиране на такса смет в Габрово. Това съобщи областният координатор на „ДНЕС“ – Габрово Анатолий Антов. Доброволци ще провеждат анкетирането и сред жителите на града, както и на работните им места. Проучването ще продължи две седмици, след което ще бъдат обявени резултатите от нея в приемната на движението и ако габровци са съгласни, ще бъде започната процедура за подписка по темата „Промяна в начина на формиране на такса битови отпадъци“. 

Ето какво гласи разпространеното в медиите призив-обръщение към габровци. „Време е да покажете необходимия дух и инициативност, която притежаваха нашите предци. Време е, прословутата габровска пестеливост да се възроди. Време е за промяна, с която управляващите ни залъгват предизборно.   КС на ГД „ДНЕС”- град Габрово инициира анкета, която при одобрение от страна на габровци, ще прерасне в подписка.  Темата, която се поставя е:„Промяна в начина наформиране на такса битови отпадъци„. 

Всички разбират, че досегашния начин на плащане на  притежавана жилищна площ е неудачен и неправилен. Трябва да се постигне някаква социална справедливост, защото не жилището прави отпадъците, а хората в него. И в този смисъл 1 човек и 3 ма човека, произвеждат различно количество отпадъци… Съответно и заплащането трябва да бъде различно, нали? Но ние целим и да приучим габровци да произвеждат по-малко отпадъци. Това може да стане, ако се таксува количество отпадъци! Тогава всеки ще се замисли дали да си изхвърля кашоните цели и пластмасовите туби несмачкани, каквато е практиката досега. Защото не се замисляме, че по този начин позволяваме да се отчитат несметни /фиктивни/ количества боклук. Тогава и различни фирми няма да могат да ползват контейнерите за производствените си отпадъци. Впрочем, това и сега е залегнало в Общинските наредби, но поради липса на какъвто и да било контрол и поради липсата на заинтересованост от страна на гражданите това не се спазва. Не говорим за това, че за 4 години таксата скочи със 100% нито,  че плащаме едни от най-високите промили в държавата. Остава, тези от които зависи това, да проявят желание за промяна.  Защото всички идват във властта обещавайки,  но е крайно време да има и морал в политиката и обещанията да се спазват. Вие сте на ход!!!„ 

"ДНЕС" - Габрово се включи активно в „Да изчистим България за един ден“

ГД "ДНЕС", Община Габрово и клуб "Веселушко" с ръководител Янка Тотева се включиха активно в призива на БТВ "Да изчистим България за  един ден". Всички почистваха всеотдайно горичката под ПМГ в Габрово. Учениците от ОУ "Неофит Рилски" показаха на гражданите на града ни, какво трябва да правят не в един ден от годината,  а всеки месец през годината. На групата от работещи ученици бяха подготвени и награди от общината. Боклука беше оставен за извозване по съответния ред.  

Габровци искат промяна на местните данъци и такси 

Обобщените резултати от стартиралата двуседмична анкета сред габровци на Гражданско движение „ДНЕС“, в която гражданите дадоха по-голяма гласност относно промяната на начина на формиране на такса смет в град Габрово, бяха представени днес на организирана пресконференция. Въпросът поставен пред габровци е бил да има ли такава подписка или не. Реалните резултати показват, че  общо 1520 са допитванията,  от които 23 % от анкетираните са против – около 350 души са казали, че са против промяна на методиката на местните данъци и такси, а по-голямата част от гражданите (1 170 човека) са на мнение, че трябва да има промяна на местните данъци и такси.

„Това ни подсказва, че ние трябва да преминем към втория етап. Спазваме процедурата. Пускане на писмо, протокол, място и  започване на подписка за промяна на местни данъци и такси. Планираме между 12 и 17 часа на това определено от Общината място да има наши доброволци, които да съдействат за попълването на тази подписка. Инициативата ще стартира най-вероятно до края на месец юли или средата на август, в зависимост от времето, което Общината ще ни разреши да го направим“, заяви областният координатор на движението Анатолий Антов. 

По инициатива на "ДНЕС" Ваня Щерева се срещна с Габровската общност

В Габрово се състоя изключително интересната среща на поетесата, писателката и актрисата Ваня Щерева с габровската общественост. Мероприятието беше замислено и осъществено от ГД  "ДНЕС", Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" и Регионалния Исторически Музей. Срещата премина изключително топло и нестандартно, с въведение от г-жа Щерева за причините да стане писателка, част от мотивите й да работи това, както и коментар върху всяка една книга поотделно.

Присъстващите имаха възможността да изгледат кратък 10 мин. филм за отделните актьори, участващи в нейните романи и коментар за тях.  Аудиторията беше доста разнородна - ученици, родители, учители, граждани на град Габрово. Бяха задавани различни въпроси към Ваня Щерева, свързани с нейния творчески живот, мотивите за написване на книгите й, актуалната политическа и икономическа ситуация в страната и други. Срещата завърши със снимки с нейните почитатели, раздаване на  книги с автографи и много емоции. 

"ДНЕС" - Габрово кани депутатите за да ги запознае с проблемите на гражданите

Народните представители от 7 МИР - Габровска област 

Уважаеми народни представители,

Във връзка с нашата инициатива отправяме покана към народните представители от 7-ми МИР, Областния управител, Общината и гражданите, да проведем среща, за да Ви запознаем с обобщените резултати  отразяващи мненията на нашите съграждани от проведено допитване през месец февруари и март 2012г.

Предлагаме ви дискусия по тях  за  набелязване на конкретни и реални мерки за решението им. Очакваме  потвърждение на  вашето участие или неучастие в тази гражданска инициатива на  25.06  /понеделник/ от 17.00 ч. в Ритуалната зала на Община Габрово.

 Както вече сте се уверили от изпратените от нас до вас писма, основните четири проблема  според нашите съграждани са:

 1. Безработицата и заетостта /липсата на работни места/
 2. Местата за паркиране и лошата инфраструктура
 3. Чистотата на града и озеленяването
 4. Липсата на информиран и достъпен транспорт 

Учредиха младежка структура на "ДНЕС" в Габрово

Младежка структура на „ДНЕС" бе учредена на 20 юни в Габрово. Младите хора прочетоха призив към българските политици, апел за гражданска активност и заявиха желание за включване в обществения живот на областния град, съобщават от организацията. 

Избран е Младежки координационен съвет от трима души: Павел Антов-възпитаник на НАГ,  Валери Георгиев-ученик в НАГ-10 клас и Марта Йонкова-ученичка в НАГ-10 клас. 

Двама депутати се отзоваха на поканата на "ДНЕС" 

ГД "ДНЕС" организираха дискусия, която се състоя в понеделник в Ритуалната зала на Общината. На поканата на движението от депутатите и представителите на местната и централна власт, дойдоха  народните представители Ивелин Николов, Георги Терзийски и председателят на Местния парламент Николай Сираков. На срещата бяха представени за пореден път определените след допитване сред габровци основни проблеми в града - безработица,паркиране, чистота и транспрот. Идеята бе да се разговаря за възможностите за разрешаването им. Местната структура на „ДНЕС" ще инициира конференция „Хората-нашия капитал" с участието на  институции в града,  експерти и граждани. 

ДНЕС” и "Прозрачност без граници" със съвместен проект 

В приемната на "ДНЕС" - Габрово се състоя работна среща на представители на Асоциация "Прозрачност без граници", в лицето на изпълнителния й директор г-н Калин Славов и негова сътрудничка с Анатолий Антов - Областен координатор, М.Лилов - член на Координационния съвет на „ДНЕС” в Габрово и съкоординатора на младежката структура на движението П. Антов. На срещата от членовете на асоциацията беше предложена възможност за партньорство с „ДНЕС”, в областта на мониторинг върху обществените поръчки в Габрово и възможността за прозрачност и почтенност в тази сфера. На членовете на „ДНЕС” бяха предоставени необходимите документи и след запознаване с тях, А. Антов се ангажира да представи на целия Координационен съвет на Движението в Габрово предложението на асоциацията за съвместна работа и след одобрение да информира изпълнителния директор г-н Славов за взетите решения. 

 УЧИТЕЛИ ОТ СТРАНАТА ТЪРСЯТ ЗА ПОДКРЕПА „ДНЕС“  

Учители от Габрово, по примера на колегите си от Видин и други областни градове са поискали среща с представители на "ДНЕС" по повод информацията, че през есента ще бъде инициирана обществена дискусия за рейтинг на учителската професия, обявена от председателя на Синдиката на българските учители Янка Такева. "Нека хората да кажат как да се класират професиите по обществена значимост и каква заплата трябва да взимат учителите", обоснова се тя. Според статистиката средната учителска заплата в момента е711 лв, но експерти са на мнение, че за да се привлекат млади хора в професията, тя трябва да е поне 1000. Едва 2% от учителите в момента са на по-малко от 29 години. Ние  от "ДНЕС" – Габрово подкрепяме изразеното мнение на КС във Видин, а именно :

Това допитване само привидно е в помощ на учителите. Обществото години наред е настройвано срещу учителството... На учителя постоянно се прибавят все повече отговорности и най-важната е животът и здравето на децата. Трудът им е съпоставим с този на полицаите. Проблемните деца стават все повече. Условията на труд са изключително изнервящи. Материалната база в повечето училища не е на необходимото ниво. Учителите трябва да получават 100% по-високи от сегашните заплати. Условията за пенсионирането на учителите да се приравни с това на полицаите, предвид тежестта на техния труд и крещящата необходимост от допълнителна материална мотивация”- думи на Областния координатор на „ДНЕС” във Видин Красимир Михайлов.

Зад това мнение заставаме целия КС в Габрово и настояваме да се изработи документ от името на цялата гилдия, защото в Габрово нещата са също нетърпими и работата на колегията е значително усложнена с все повече задачи и отговорности, а заплатите не са увеличавани от три години, за сметка на администрацията!!! 

"ДНЕС" участва в дискусията по проект "Ефективна координация за стратегическо планирене и мониторинг на регионалното развитие на област Габрово"

В Община Габрово се проведе отчет-изпълнение и дискусия по проект "Ефективна координация за стратегическо планирене и мониторинг на регионалното развитие на област Габрово". Участваха представители на Областната администрация, Община Габрово, представители на "ДНЕС" и местни медии. Стратегическото планиране на областта в бъдещите години бе представено от агенция "Стратегма" и експерти от общината. От страна на "ДНЕС"-Габрово участваха доц. Димитър Гиргинов-експерт и г-жа Детелина Венкова-член на КС на движението. Дискутираните теми бяха свързани с: 

 1. Количествено и качествено проучване на социалното развитие на Габрово и региона
 2. План за развитие на града за периода 2007 г. - 2013 г.
 3. Бъдещи приоритети: Възвръщане на габровските бизнес успехи, Марката "Габрово" в областта на туризма, Градоустройството и модернизацията на инфраструктурата, Тунела под Шипка, По нататъшно развите на административните услуги в общината, която е на първо място в държавата по този показател-според агенция"Стратегма". С  конкретни въпроси по тези проблеми се включиха дейно и двамата представители на "ДНЕС"-Габрово. 

ДНЕС" дискутира важни въпроси за Габрово с управата на града

В Община Габрово се проведе работна среща на представители на "ДНЕС" със зам.-кмета по икономическите въпроси инж. Климент Кунев, Мариана Костадинова - Директор на Дирекция инфраструктура и екология в Община Габрово и Марта Петрова - ръководител на интегриран проект "Воден цикъл". От страна на "ДНЕС", в срещата участваха Анатолий Антов - Областен координатор на движението, Янка Тотева - член на КС на "ДНЕС" и Митко Лилов - Председател на Сдружението на управителите на сградите в режим на етажна собственост към "ДНЕС". По време на предишни срещи между двете страни и чрез служебната ни кореспонденция бяха дискутирани следните важни въпроси за града:

 1. Участие на експерти на "ДНЕС" и представител на асоциацията "Прозрачност без граници" в Надзорния съвет на проекта за водния цикъл на Габрово, който в момента се изпълнява в Общината.
 2. Предварителен разговор с инж. Климент Кунев, относно участието на Община Габрово в предстоящия форум на областно ниво "Хората - нашият капитал", с представители на Областната управа, Инспекцията по  труда, Инспектората по образование, БТПП,Социалните служби, Синдикатите и Техническия университет.
 3. С оглед по добрата комуникация между "ДНЕС" и Община Габрово, получихме уверението на кметската институция, че отговор за в бъдеще ще има на всяко наше писмо независимо от неговия характер и съдържание. 

 "ДНЕС"-Габрово с подписка за промяна на формирането на такса битови отпадъци 

От 03.09.2012 г. до 30.09.2012 г. "ДНЕС" - Габрово стартира подписка на централната търговска улица "Радецка", пред магазин "Венера", от 10.00 ч. до 18.00 ч.,  всеки ден (без празниците и почивните дни). Тя е продължение на проведената през месец юни анкета сред гражданите "Необходима ли е подписка за промяна на формирането на такса битови отпадъци: /ОТ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ПЛОЩ ЖИЛИЩЕ, ДА СЕ ПРЕМИНЕ НА КОЛИЧЕСТВО ОТПАДЪЦИ ИЛИ НА  БРОЙ ЖИВУЩИ В НЕГО/. 

76% от анкетираните близо 2 000 души отговориха положително. В резултат на това допитване и полученото разрешение от кмета на град Габрово, г-жа Таня Христова, "ДНЕС" взе решение да започне подписката. Резултатите от нея ще бъдат оповестени пред медиите в Габрово и ще бъдат внесени с придружително писмо в Общинския съвет на нашия град.


1314