Гражданско Движение ''ДНЕС''

България

Начало / Актуално - България / Партиите няма да пла...
Партиите няма да плащат наем за централите си

Партиите няма да плащат наем за централите сиПолитическите партии ще са освободени от плащането на наем за имотите, които са държавна и общинска собственост и ги използват. Политическите формации ще плащат само данък сгради и такса смет.

 

Това предвижда проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, внесен от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

Подобни законодателни промени бяха обещани от управляващите като мярка за облекчаване на политическите партии от финансова гледна точка, след като субсидиите от държавата бяха орязани от 11 лева на 1 лев на получен глас.

"Министерският съвет може да учредява безвъзмездно право на ползване върху имот - частна държавна собственост, за срок не по-дълъг от 10 години за задоволяване на административните нужди на централните ръководства на политическите партии, отговарящи на изискванията на чл. 31 от Закона за политическите партии, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи", пише в проекта, който предстои да бъде разгледан на правителствено заседание.

На политическите партии обаче ще им е забранено да използват имота за извършване на икономическа дейност.

Исканията за предоставяне на имотите - частна държавна собственост, за нуждите на централните ръководства на политическите партии, както и на регионалните им структури на територията на град София ще се подават до министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез областния управител.

Към искането от партиите ще трябва да приложат подробна мотивировка, документ за регистрация, декларация за ползваните от политическата партия имоти - частна държавна или общинска собственост, и за начина на ползването им, документ за липса на публични задължения.

Политическите формации ще трябва и да декларират, че имотът, който е частна държавна собственост, ще се използва само за изпълнениена административните нужди, както и че разполагат с необходимия финансов ресурс за стопанисването на недвижимостта, както и документ, удостоверяващ, че политическата партия има парламентарна група.

Предоставените помещения на политически партии не може да се преотдават под наем и да се преотстъпват за ползване.

Ако обаче някоя от партиите се забави с повече от три месеца с плащането на експлоатационните разходи или наруши забраната за преотдаване на помещения,

договорът за безвъзмездно ползване ще бъде прекратен.

При нарушение на предвидената забрана за осъществяване на икономическа дейност, договорът се прекратява едностранно от областния управител, като се налага санкция в размер на пазарните нива на пропуснатите ползи, определени от лицензиран оценител. Размерът на санкцията се изчислява за периода на ползване на имота в нарушение на правилата за държавните помощи, пише още в проекта.

 

 

Източник:https://24novini.bg/


116477