Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Промените в Закона з...
Промените в Закона за предучилищното и училищното образование ще опразнят основните училища от добри ученици

Промените в Закона за предучилищното и училищното образование ще опразнят основните училища от добри ученициУчителите в основните училища в Габрово и организацията на „ДНЕС” в областта са против ранното профилиране в образованието и не искат да има прием в езиковите и математическите гимназии и деца след ІV клас. Това стана ясно на организираната от "ДНЕС" среща от Анатолий Антов – областен координатор на „ДНЕС” и преподавател по история и география в ОУ „Неофит Рилски” – Габрово и Национална Априловска гимназия – Габрово.

На срещата присъстваха директори и представители на основни училища, както и на няколко от професионалните и профилираните гимназии. Поканени бяха и народни представители, които да чуят страховете и предложенията на учителите и да направят съответните предложения към Комисията по образование в Народното събрание. На поканата се отзова само депутатът Кирил Добрев от БСП – лява България, а Четин Казак изпрати като свой представител Кенан Ашиков – член на Областния съвет на ДПС.

Причината за учителското недоволство е член от проекта за Закон за предучилищното и училищно образование, който предвижда специализирани училища да се обявяват от министъра на образованието за иновативни, а в тях да бъдат приемани ученици след ІV клас.

Като според се приема член 37, алинея 5 на проекта за Закон за предучилищното и училищното образование, който гласи: „неспециализирани училища с решение на министъра на образованието и науката могат да бъдат обявени за иновативни в съответствие със спецификата и организацията на обучението” да се допълни текста – „за ученици след VІІ клас”. Такова е предложението на ГД „ДНЕС” – Габрово, което народният представител Кирил Добрев ще предложи на Комисията по образование в Народното събрание.

Според Светлана Атанасова – представител на Първо основно училище, още през миналата година от училището представили своята позиция – че са против приема на ученици в V клас в Природоматематическата гимназия. Причината – вземат се най-добрите ученици, а сега се говори и за прием на деца след ІV клас в езиковите гимназии. „Защо тогава въобще ще има основни училища?” – задава риторичен въпрос учителка, която пита и до каква възраст децата трябва да получат основно образование.

С ранното профилиране на образованието още от V клас не е съгласна и директорката на Второ основно училище Мая Колева. Освен това тя смята, че в основните училища има добри специалисти, които могат да подготвят децата във всяко направление.

Според учителката по английски език Снежана Цонкова от Второ основно училище извличането на добрите ученици от V клас е вредно за всички. Паралелката в основното училище остава без конкуренция и лидери, които да я теглят напред. Приемът от V клас в профилирани гимназии помага само на 5% от учениците да станат по-добри, а пречи на всички останали, които са на средно и под средното ниво. Този подход демотивира учителите, които работят с по-слабите ученици, „обезглавява” класовете и не осигурява конкурентоспособна среда за останалите ученици, за да имат те стремеж да се развиват; увеличава разликата между много успелите и средното ниво на успеваемост.

Особено силен аргумент против това е фактът, че по този начин държавата дава послание към останалите ученици в класа, което звучи долу-горе така: „Ти нямаш бъдеще”!. Профилирането, ако е необходимо толкова рано, би могло да се случва в самите основни училища, в които преди имаше специализирани паралелки с разширено изучаване на различни предмети, е едно от останалите мнения. Според Цонкова приемът на ученици след състезания и конкурси, които са платени, противоречи на принципа за равния достъп до образование.

С приема на най-добрите ученици след ІV клас в гимназиите, основните училища са заплашени от закриване или от превръщането им в начални. Такова е мнението на представителите на Трето, Четвърто и Шесто основни училища в Габрово. Така мисли и Диана Иванова от Синдиката на българските учители. Според нея от прехвърлянето на деца в профилираните гимназии ще бъдат повлияни и средните общообразователни училища, и професионалните гимназии.

Директорката на Природоматематическата гимназия Цветана Кюмюрджиева се опита да успокои колегите си, като подчерта, че ще има регулиране на приема и в V клас и няма да се правят повече на брой паралелки. Според нея идеята за приема след ІV клас е да се развива таланта на децата, а събраните на едно място добри ученици стават още по-добри и израстват много. Това се вижда от състезанията и олимпиадите, в които печелят награди.

Според част от участниците в срещата по проекта за Закон за предучилищното и училищното образование има и други притеснителни текстове. Според директора на ПГ по туризъм Радослав Стоянов такъв е текстът „защитените училища не могат да се закриват”. Той пита какво ще се случи, ако в тях няма ученици и защо няма например защитени детски градини. Стоянов е категоричен, че проблем №1 в образованието е липсата на пари, единният разходен стандарт, който е крайно време да се промени.

Според директора на Гимназията по строителство Величко Великов приемът на ученици в Габрово трябва да се регулира за града, защото не може положението да се измерва със столицата. Според него системата на образование е сбъркана и най-важното, което най-сетне трябва да се каже на висок тон, е грешката парите да следват ученика. Оттам трябва да се почне с промените в системата на образование при тази липса на деца в страната. Според Великов образованието е разсипано и елитните гимназии вече не са елитни, защото приемат всички ученици, които кандидатстват, без да има някогашния подбор. „Всички се молят на тройкаджията, за да попълнят приема” – възкликна Великов на обсъждането и каза, че гимназиите не могат вече да се наричат елитни. Затова според него в образованието трябва да се направи цялостна реформа.

Източници: ГД „ДНЕС” – Габрово; в. „100 вести”


192