Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Разпродават България...
Разпродават България* >> Shell ще търси нефт край Царево без екооценки

Разпродават България* >> Shell ще търси нефт край Царево без екооценкиДВИЖЕНИЕ "ДНЕС": ПРЕВЪРНАХМЕ СЕ В БУНИЩЕ 

Гледали ли сте фирма с Джулия Робъртс "Ерин Брокович"? В него главната героиня доказа, че огромен химически завод съсипва здравето на хората и всички потърпевши получават огромни обезщетения за това, а заводът влага милиони в подобряване на производството си. Лентата е по истински случай и до днес има отзвук в САЩ.

У нас, за жалост, няма Ерин Брокович. Няма кой да се погрижи за здравето и живота на българите, докато правителството с лека ръка разрешава на американската компания Shell да търси нефт край Царево без каквато и да било екооценка. Според родните управници сондажите в Черно море в защитената територия Натура 2000 няма да окажат никакво влияние върху флората и фауната. Няма да засегнат и водата, както и няма да се отразят на прилива на туристи. Всички ние знаем, че това не е така. Ако Shell започнат със сондажите, то в радиус от десетки километри всичко ще бъде съсипано. Ще започнем да газим в мазут. Ще убием природата си и ще се превърнем в бунище.

Няма ли най-накрая и у нас да се появи една Ерин Брокович?   


ВИЖТЕ OЩЕ ПО ТЕМАТА:

ПИАР въздух не чисти!

Зелени заплахи

  

Министърът на околната среда и водите подписал разрешението, вероятността за аварии била "изключително малка“

Едно решение на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) хвърли в смут природозащитниците. Според документа, подписан от министър Нено Димов на 17 септември, няма да бъде извършена Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при проучвателните сондажи в Блок 1-14 „Хан Кубрат“ в Черно море край Царево.

Според решението проучването за нефт и газ „няма вероятност да окаже значително въздействие върху природни местообитанния, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата Натура 2000“. Сондиращата площадка е на 55 км от най-близките защитени зони и е на поне 80 км от брега.

Както е известно, проучванията ще се извършват през 2019 година от компанията „Шел“ (Shell). Според плановете ще продължат 70-90 дни.

Участъкът не попада в защитени зони по Натура 2000, както и по Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии, но това, което притеснява природозащитниците, е, че в така формулираното предложение не се дават пълни гаранции, че няма да има рискове за околната среда.

 

Нено Димов: Мазутът край Созопол не е дори разлив

В решението на МОСВ се съдържат формулировки като „не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до възникване на големи бедствия и аварии“, както и: „дълбоководни аварии като фонтаниране на сондаж не се очакват като евентуален проблем… вероятността е изключително малка“; „в случай на твърде малко вероятното събитие като голям нефтен разлив е важно да се предотврати достигането на разлива до чувствителни райони на водите за къпане на българското крайбрежие“.

И още:

"Районът на инвестиционното предложение е в рамките на въздушния миграционен коридор „Виа Понтика“ и някой от миграционните маршрути на птиците може да преминават над сондажния кораб, ако сондирането се планира по време на периода на тяхната миграция. В този случай ще бъде разработен план за управление на защитата на птиците с участието на компетентно дружество, ще се водят журнали на наблюдения и същите ще бъдат предоставени на съответните български научни организации“.

Посочва се още, че „въздействията върху атмосферния въздух ще бъдат краткосрочни“, както и че „всички те ще бъдат управлявани, за да бъдат сведени до минимум“.

Предвиден бил и „мониторинг на поведението на маскиращите ефекти върху морските бозайници“.

От МОСВ поставят и някои условия, сред които „в случай на инцидентен разлив да бъде уведомена Басейновата дирекция с оглед своевременното организиране на мониторинг“; сондажите да не се извършват в активния туристически сезон, а „по възможност в месеците след края му“ и др.

 

Борисов от мястото на мазутния разлив: Екологията винаги ни е била важна

За това решение на Нено Димов пръв съобщи Атанас Русев, природозащитник и бивш наемател на екоплаж Корал.

"Днес Нено Димов пусна сондажа на Shell в Черно море, без оценка на въздействие върху околната среда, на около 80 км източно от Царево. "Няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие", как ви звучи? Та те на няколко километра от брега не са разбрали от години, че изтича мазут от Мопанг, а като "разбраха" вече повече от месец дали направиха нещо съществено и това ли е "нямането на вероятност"? Как си го представяте Южното Черноморие в следващите години с такива "управници"? Само едно леко замърсяване и това място ще изчезне от туристическите дестинации завинаги. Чак тогава най-вероятно местните хора ще се сетят да потърсят отговорност и на приятеля на този "министър" - кмета...", коментира Русев в страницата "Да запазим Корал".

"Не може в едно решение да пише "ще има това, ще се направи друго". Всичко трябва да е ясно и да има увереност, че действително няма да има рискове за околната среда", смята и Тома Белев.

 

*Заглавието е променено от редакцията

Източник:http://clubz.bg/

 

"ВИЖТЕ ДРУГИ СТАТИИ, КОМЕНТАРИ И ПОЗИЦИИ ПО ТЕМАТА:

Да свалим техните маски!

Гражданско движение "ДНЕС": Кой контролира у нас изпитвателните лаборатории, които определят качеството на водата?

ПРОЕКТЪТ АЕЦ „БЕЛЕНЕ“ – Първа част

ПРОЕКТЪТ АЕЦ „БЕЛЕНЕ“ – Втора част

Да увеличат тока със 100% и да затваряме държавата!

Сбогом, Гинке. Здравейте, кончета, комари, костенурки и горски глухари!

Да свалим техните маски!

Гражданско движение "ДНЕС": Кой контролира у нас изпитвателните лаборатории, които определят качеството на водата?

За нас боклука..., за общинари и управници – милионите!

Абсурдно закъснелите мерки!

Гарван гарвану око не вади!

 76812