Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Реализира се инициат...
Реализира се инициативата на „ДНЕС“ - Враца: учреден е обществен съвет към областния управител

Реализира се инициативата на „ДНЕС“ - Враца: учреден е обществен съвет към областния управителПо инициатива на Гражданско движение „ДНЕС“, и в изпълнение на мярката "Прозрачност и достъпност на информация за работата на държавната администрация и привличане на представители на граждански сдружения, при обсъждане на въпроси със значим обществен интерес" и в съответствие с Управленската програма на правителството,  на 15 октомври 2013 г. беше учреден обществен съвет към Областна администрация - Враца. 

Освен „ДНЕС“, което беше представено от координаторите на доброволците на Гражданското движение в града Радослав Гетов и  Мирослав Ангелов, на учредяването присъстваха представители на още 13 НПО и граждански сдружения.


В своето експозе областният управител, очерта полето на действие на обществения съвет, което ще бъде насочено към подобряване на политиките по управленската програма на правителството с регионален обхват. А именно: икономика, енергетика и икономическо развитие, отбрана и сигурност, екология, околна среда и води, инвестиционно проектиране, регионална политика, социална политика, туризъм, правосъдие, вътрешни работи и права на гражданите, земеделие и храни, транспорт, информационни технологии / е- управление, е-услуги/, здравеопазване, образование и наука, младежки дейности, спорт и отдих, култура, културно-историческо наследство, етнически въпроси и международно сътрудничество. 

Тук следва да се отбележи, че въпросът Отбрана и сигурност беше включен по предложение и настояване на Движение „ДНЕС“.

Учредителите се обединиха около становището на инж. Василев, че е градивно и полезно за бъдещата работа на Обществения съвет е да бъдат канени за изслушване експерти, ръководители на териториални звена, по различни значими въпроси, касаещи споменатите сектори. 

Беше приет Правилник за устройството и дейността на обществения съвет към Областна администрация-Враца и избрано ръководство на Съвета. 

В правилника изрично бе записано, че членове на обществения съвет НЕ МОГАТ да бъдат лица, участващи в политически структури.


Председател на съвета по единодушно мнение на учредителите беше избран инж. Венцислав Василев – Областен управител, трима заместник председатели – Зоя Пехльова- представител на СНЦ „ЖАРАВА“ – Враца, Емилия Гарванска- представител на Консултативен и образователен център „АНИМА“ – гр. Мездра и по предложение на „ДНЕС“, симпатизантката на Движението  ас. Ивета Михайлова - представител на филиал „проф.д-р Иван Митев“ – Враца към Медицински университет – София. За секретар на Съвета беше избран Любомир Маринков представител на Областна администрация-Враца. 


Общественият съвет ще заседава периодично на тримесечие, като при необходимост по въпроси от значим обществен интерес ще се свиква на извънредни заседания. 

На заседанията на обществения съвет ще могат да присъстват на рокаден принцип /според разглежданите въпроси/експерти и представители на учредителите.

Следващото заседание ще се проведе в началото на декември, когато ще бъде обсъдена Областната стратегия за развитие на Област Враца 2014-2020. 

 


1418