Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Решен проблем и пред...
Решен проблем и предложение за инициатива

Решен проблем и предложение за инициативаВ Приемната на "ДНЕС" - Кюстендил, на 01.08.2012 г. се получи сигнал за поредното закъснение в изплащането на средствата по Програма “Социален асистент”. Парите, превеждани по нея, са заплата за член на семейство, който се грижи за лице с увреждания и за транспортни разходи. 

Проблемът периодично се повтаря. На 04.06.2012 г. отново беше подаден същия сигнал, че средствата отпускани ежемесечно по програмата “социален асистент”, все още не са изплатени. Закъснението е от 22.05.2012 г., когато по думите на жалбоподателките е трябвало средствата да се преведат по сметките на социалните асистенти, включени в програмата. От оплакването стана ясно, че всеки месец тези средства се изплащат със закъснение от няколко дни до седмица, но този месец закъснението е много голямо. По техни думи, средствата за включените в програмата се определят индивидуално и са в размер между 200 и 280 лв. Независимо от ниския им размер, са крайно необходими, защото се касае за заплащане на родител за дете с увреждане или друг член на семейството и са основно перо във формирането на семейния бюджет. 

Незабавно бе проведен разговор със Социални дейности в Община Кюстендил, където се получи отговор от счетоводителката по програма “Социален асистент”, че забавянето не е по тяхна вина. Забавянето е въз основа на писмо БГ 09-1405/28.05.2012 г. на Агенция социално подпомагане, в което се казва, че забавяне на плащанията по програмата ще има поради причина – смяна на спесименти (предполага се, че се касае за кадрови промени в агенцията). Информацията, с която разполагаха в общината беше, че парите ще се преведат на 31.05 или ако това не стане - в началото на тази седмица. Към датата на подаване на сигнала 04.06.2012 г., средствата все още не бяха преведени. Сигналът бе предаден към централата на "ДНЕС" за контакт с Агенция социално подпомагане - гр. София и изясняване на случая. След нашата намеса, парите бяха преведени на 08.06.2012 г. 

На 01.08.2012 г. повторно се получи същия сигнал. Направихме опит за контакт със счетоводителката по програмата, но същата отсъстваше. Обяснихме случая и оставихме телефон за контакт. Случаят беше отнесен към  Петър Лазаров - експерт по правата на хората с увреждания към "ДНЕС". В резултат на нашите действия получихме обаждане от счетоводителката по програмата, в което ни уведоми, че средствата са постъпили по сметка на програмата и са преведени по сметките на хората. Като причина за поредното забавяне изтъкнаха технически проблем, свързан с интернет. Не знаем доколко това може да бъде сериозна причина, но става тенденция в отношението на институциите към проблемите на тези хора. Крайно време да се предприеме инициатива за някаква регламентация в плащанията на тези средства.  Информацията, която получихме е, че парите, платени на 01.08.2012 г. са за м. юни и няма нормативно определена точна дата, към която трябва да са преведени. По думи на жалбоподателките, до 2009 г. сумите по програмата са се превеждали регулярно по сметки от 15-то до 20-то число. Сега се създава впечатлението, че парите се превеждат, когато останат такива, след последните плащания. 

По наше мнение, трябва да се създаде механизъм и точна регламентация на тези плащания, още повече, че те касаят най-беззащитната част на нашето общество – хората с увреждания и техните семейства. 

Въпросът би следвало да се отнесе към Социалното министерство и управляващия орган на Програмата “Социален асистент” и да се търси решаването му на централно ниво.


1011