Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Становище на „ДНЕС”-...
Становище на „ДНЕС”-Габрово относно отговорите на Община Габрово по наболели проблеми на града

Становище на „ДНЕС”-Габрово относно отговорите на Община Габрово по наболели проблеми на градаОрганизацията на Гражданско движение „ДНЕС” в Габрово разпространи своето официално становище по отношение отговорите на Община Габрово по наболели проблеми за града, изложени в няколко поредни писма до кмета Таня Христова.

Поставените въпроси се отнасят за движението на пътнотранспортни средства, теглени от животинска тяга и броя на издадените наказателни постановления; разделното сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци; формиране стойността на таксата „битови отпадъци“; финансирането и дейността на Централния гробищен парк.

В становището си, изпратено до кмета Таня Христова и председателя на Общинския съвет Лена Георгиева организацията на „ДНЕС” в Габрово прави конкретни предложения за разрешаване на поставените проблеми и поставя на дневен ред и нови въпроси, на които гражданите на града очакват ясен отговор.

Публикуваме пълния текст на становището на ГД „ДНЕС”-Габрово:

 

 

                                                                                  До

                                                                                             Г-жа Лена Георгиева

                                                                                             Председател на Общински съвет

                                                                                             Град Габрово

                                                                                        

                                                                                        До

                                                                                              Г-жа Таня Христова

                                                                                              Кмет на Община Габрово

                                                                      

 

                                        Уважаеми Госпожи,

 

           По повод поставените от ГД“ДНЕС-Общество срещу произвола“ – Габрово въпроси по наболели проблеми за града ни и изложени в няколко поредни писма, изразяваме становището на движението относно получената обратна информация.

            По въпросите за движението на пътнотранспортни средства, теглени от животинска тяга и свързано с броя на издадените Наказателни постановления по Наредба №3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово.   Посочените цифри говорят за нулева събираемост на наложената санкция – глоба, въпреки приетото от ОбС завишаване на минималния й размер от 100 на 200 лева. Това ясно показва нейната неефективност по отношение на нарушителите, предимно граждани от ромския етнос. Контролът и в двете му форми – превантивен и санкциониращ, извършван от органите на РУ „ Полиция“ е недостатъчен.

            Гражданско движение „ДНЕС“ поддържа предложението си, отправено до ОбС:  На нарушителите-водачи на тези ППС да се налага санкция – общественополезен труд за определен брой дни. Тази  санкция ще има по-голям ефект спрямо представители на ромския етнос, поради ниския им стандарт на живот и финансови възможности.  Разбира се, това е свързано с предприемане на конкретни действия за промяна на някои текстове в Наредбата, която е действаща в момента.

            Предложението ни включва и  възможност за отнемане на оръдието на правонарушението -  каруците и поставянето им в специални места с денонощна охрана: КАТ, Пожарна, паркинга на митницата до отработване на наложената санкция – общественополезен труд.

            По въпросите, свързани с разделното сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци, от получените разяснения не става ясно, кой и кога е гласувал и приел промяната за вида и броя на закупените контейнери?

            Тъй като целта на всяка информационна кампания е да информира, считаме, че подходящ вариант би бил гражданите да бъдат информирани с подходящ надпис върху всеки контейнер да смачкват предварително пластмасовите опаковки и кашони, които ще изхвърлят.

            На въпроса ни: Как ще бъде формирана стойността на таксата „ битови отпадъци“?

           Стоим зад предложението си БКС да представя пред ОбС и широката общественост тримесечен количествен отчет за събраните отпадъци. Както и смятаме за редно и правилно  Общинския инспекторат – Габрово да засили контрола по сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци чрез:

-          промяна в работното му време / дежурства по график /;          

-          засилване връзката и взаимодействието с органите по поддържане на чистотатата.

            Относно поставените въпроси, свързани с финансирането и дейността на Централния гробищен парк правим следната съпоставка: таксата за ползване на гробно място за вечни времена в Габрово е 180 лева, докато в Севлиево е 50 лева.

           На какво се дължи тази огромна разлика? Моля за конкретен отговор?

            По отношение изграждането на обект „урнова стена“ липсват представени цифри за стойността му, които да налагат драстичното завишаване на някои такси. Защо?

            Във връзка с отправена жалба от живущи на ул.“ Николаевска“№162 по повод занемарена поддръжка на частен имот, отговорът е крайно неудовлетворителен. Не считаме, че правомощията на общинската администрация се изчерпват със сигнализиране на РУ“Полиция“.

          Ние ще продължаваме да търсим решението на подобни проблеми и питаме:

          1.Защо общинската администрация не използва собствения си правен инструментариум / Наредбата за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл.196 ал.3 от ЗУТ  /?

         2. Има ли промяна в Правилника на Общинския съвет /освен чл.29,ал.4,5 и 6 които уреждат тези отношения/, която изисква подаване на МОЛБА за достъп до заседанията му от гражданите и в кой текст е отразена?

 

С уважение,

 Анатолий Антов - областен координатор на  ГД „ДНЕС“

 


5825